Mijn goeie vriend de gouverneur … Dan had raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) het maandagavond op de Diksmuidse gemeenteraad over West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé met wie hij de voorbije maanden een drukke correspondentie voert.  Hij verwees daarbij naar de regelmatige klachten die hij moet indienen omdat gemeenteraadsbesluiten die het Diksmuids stadsbestuur voorlegt, juridisch met haken en ogen aan elkaar hangen.  En daarbij zit de voormalige schepen evenveel keer op ramkoers met Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) voor wie hij dan weer een  ander maar minder mooi koosnaampje had.  Onverbloemd beschuldigde hij haar immers een dictator te zijn.  Niet alleen omdat ze volgens hem koppig gemeenteraadsbesluiten laat goedkeuren die wettelijk niet in orde zijn maar ook omdat ze onjuiste informatie verspreidt via het stedelijk informatieblad Diksmuide Info.  Of hoe de politieke tandem van de voorbije bestuurperiodes is verveld tot 2 onvervalste kemphanen die op vrijdag 27 maart om 10 uur ook nog eens naar de Raad van State mogen voor het finaal gevecht rond de nog steeds betwiste benoeming van burgemeester Laridon.

Lees verder

De Diksmuidse bomen zijn niet vogelvrij.  Letterlijk zijn er wel al acties ondernomen om ondermeer overnachtende spreeuwenzwermen weg te houden uit bomen in de Sint-Sebastiaanswijk en de Grote Dijk.  Maar ook figuurlijk wordt soms gevreesd dat sommige Diksmuidse bomen vogelvrij worden verklaard.  Zo was er recent nog heisa rond een afgeleverde kapvergunning voor populieren in de Woumense Zuidbroekstraat.(foto archief) En nu heeft het Diksmuids schepencollege, tegen het advies van de milieuraad in, opnieuw een kapvergunning afgeleverd voor bomen aan de achterzijde van het Esenkasteel.  In kringen van de milieuraad is te horen dat de Diksmuidse bomen hiermee vogelvrij worden verklaard maar dat wordt door schepen Deprez ten stelligste ontkend.  Hij meent integendeel dat dit op lange termijn beslissingen kunnen zijn die het Diksmuids bomenbestand ten goede komen.

Lees verder

SP.a-open wil in Diksmuide opnieuw een snelheidsbeperking van 90 kilometer op gewestwegen buiten de bebouwde kom maar dan wel op voorwaarde dat de trajectcontroles er werken.  Daarbij dacht haar raadslid Kurt Vanlerberghe aan de Oostendestraat en de gewestweg tussen Pervijze en Kaaskerke die dankzij hun afzonderlijke fietspaden de snelheidslimiet van 90 km per uur mogen krijgen. Dat was maandagavond te horen op de Diksmuidse gemeenteraad.  Maar op vandaag kan dit voorstel evenwel nog niet werken omdat de trajectcontroles er nog steeds niet actief zijn.  Voeg daarbij nog eens de flitspalen die intussen wel verdwenen zijn, dan krijgt men op vandaag nog het bijkomend resultaat dat in Diksmuide snelheidsduivels een vrijbrief hebben gekregen.  Maar volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) zijn intussen de onderhandelingen in die mate gevorderd dat de trajectcontroles binnenkort kunnen werken.  Toch houdt zij wel aan de snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.  En dat is voor haar meteen ook een belangrijk element in het kader van het SAVE-charter voor verongelukte kinderen dat Diksmuide binnenkort wil verlengen.

Lees verder

Uit de samenwerking tussen de Diksmuidse Rotary-afdeling en het echtpaar John en Ingrid Vanoverschelde-Nevejan, de voormalige uitbaters van Carrefour-market en bistro ‘t Klein Gewin, zou een nieuw Diksmuids bos moeten ontspruiten.  De familie Vanoverschelde-Nevejan heeft een 1,37 hectaren groot terrein liggen langs de Gallileistraat en Rotary wil nu de nodige fondsen bij elkaar krijgen om het nodige plantgoed te kunnen aankopen om er een volwaardig bos te kunnen aanplanten.  Hiervoor wil de Diksmuidse serviceclub een fundraising opstarten zodat iedere Diksmuideling zijn steentje kan bijdragen voor de realisatie van dit Rotary-bos.  De eerste bomen zouden er al in het najaar kunnen geplant worden.

Lees verder