In het jongste nummer van De Bron, het tijdschrift van Natuurpunt, staat een opmerkelijke bijdrage van Pieter-Jan Taillieu, de ontvanger-griffier van de Zuidijzerpolder die deels ook op Diksmuids grondgebied ligt.  Voor hem zullen de maatschappelijke en klimatologische veranderingen de komende decennia verschillende uitdagingen met zich meebrengen voor het waterbeheer in het IJzerbekken.  En daarbij zal het belangrijk zijn hoe polderbesturen deze problemen zullen aanpakken zodat kwalitatief water als een steeds belangrijker grondstof kan blijvend gebruikt worden in de verschillende sectoren die actief zijn in het IJzerbekken.

Lees verder

Op zondag 29 december brengt het Diksmuids Seniorenkoor IJzergalm (foto) in de aanloop naar haar 40-jarig bestaan in 2020 een eerste optreden in de Diksmuidse Sint-Niklaaskerk.  Ze doet dit tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur.  Kan men er dan eeuwenoude kerstliederen horen, op tweede kerstdag, donderdag 26 december kan men ze ook zelf zingen tijdens het evenement U zijt wellekome : Vlaanderen zingt Kerst in de Woumense Sint-Andreaskerk.  Het organiserend Davidsfonds verwelkomt er iedereen tussen 16 uur en 17 uur.

Lees verder

Diksmuide heeft één van de rijkste zwaluwpopulaties van West-Vlaanderen.  Maar op de bijeenkomst van de milieuraad liet landbouwschepen Martin Obin vorige week weten dat het stadsbestuur de subsidies, die ze op vandaag geeft voor het  houden van nesten van zwaluwen wil stopzetten.  Een donderslag bij heldere hemel omdat deze subsidie niet alleen een belangrijke symbolische waarde heeft voor de inspanningen van Diksmuidelingen voor hun zwaluwpopulatie maar ook symbool staat voor Diksmuides inspanningen op het vlak van biodiversiteit.  Verder zou ook de subsidie voor het knotten van bomen geschrapt worden, zo liet schepen Obin toen ook nog weten tijdens dezelfde milieuraad.  Maar intussen haast schepen van duurzaamheid Marc Deprez zich met de melding dat de soep dan toch niet zo heet zal gegeten worden zoals ze vorige week tijdens de milieuraad werd opgediend door zijn collega-schepen.  Beide subsidies blijven alvast in 2020 behouden.  Voor de subsidies voor het knotten van bomen komt er overleg met het Regionaal Landschap IJzer en Polder en ook voor de zwaluwsubsidies komt er eerst een evaluatie vooraleer er een definitieve beslissing komt over een mogelijke afschaffing.

Lees verder

Infrabel heeft nieuwe waarschuwingsborden geplaatst aan beide zijden van de spoorwegovergang in de Esenweg.  Sinds de ingebruikname van de verkeerslichten op het kruispunt Stragier dreigen files er immers stil te staan op de spoorwegovergang.  Bij Infrabel heeft men vastgesteld dat veel ongevallen aan overwegen worden veroorzaakt door automobilisten die de overweg oprijden zonder zeker te zijn dat ze hem tijdig kunnen verlaten.  Aan de spooroverweg in de Esenweg staat wel een steunlicht maar deze moet enkel voorrang geven voor bussen die dit verkeerslicht op rood zetten bij het van en naar het station rijden.  Het steunlicht staat dan ook los van het neergaan van de slagbomen.    Bij de knipperstand komen dan ook nog teveel automobilisten, die de file aan de overzijde van de spoorwegovergang verkeerd inschatten, tot stilstand op de sporen.  Het nieuwe zogenaamd Blocking Back-paneel wil nu de boodschap geven : laat altijd het spoor vrij en sta niet stil op de overweg.  Het bord in Diksmuide is het tweede dat Infrabel in West-Vlaanderen plaatst.  (DLD)