Hotel De Polderbloem, waarvan de brasserie sinds een tweetal jaar werd omgedoopt tot Bloom, gaat binnenkort noodgedwongen onder de digitale veilinghamer.  De huidige uitbaatster van deze bekende Diksmuidse horecazaak op de Grote Markt heeft immers in januari de boeken neergelegd van haar vennootschap Polderbloem.  Deze was niet alleen eigenaar van het gebouw maar ook uitbater van het hotel.  De bank is intussen als schuldeiser in een verregaande fase om het pand op de Grote Markt te verkopen, zo vernemen we van Mtr Els Leenknecht die als curator werd aangesteld.  In die hoedanigheid had zij liever zelf het nodige gedaan om het gebouw te verkopen maar dit verzoek werd door de rechtbank afgewezen.  Intussen werd reeds een notaris aangesteld die het gebouw samen met het handelsfonds en de inboedel zal verkopen.  Dat zou online via Biddit gebeuren.  Op het ogenblik van de faling waren geen personeelsleden meer ingeschreven in de vennootschap.  Er was wel een samenwerking met de BV Blooming maar deze laatste vennootschap is niet in faling.

Lees verder

De Fairtrade-picknick, een organisatie van de trekkersgroep FairTradeGemeente die groeide uit de NoordZuid-raad, maakte tot in 2019 deel uit van de Boter- en Kaasfeesten en ging door in de Koning Albertstraat.  Liet vorig jaar het stadsbestuur ook verplicht vlees op het menu zetten van de Fairtradepicknick, dit jaar stond de picknick ook niet langer op de affiche van de Boter- en Kaasfeesten en moest ze verhuizen naar de Dag van het Park die zou doorgaan op 24 mei.  Maar door de Coronacrisus is ook dit evenement afgevoerd.  Toch betekent dit niet dat er dit jaar geen FairTrade-picknick is, wel komt ze in een andere vorm.  De deelnemers kunnen nu immers, dankzij aan huis geleverde picknickpaketten, terecht in hun eigen tuin, hun hof, balkon of jawel, in hun “kot”.

Lees verder

De gronden aan de achterzijde van het domein van het Esenkasteel, waar destijds de Groene Kans was, werden eind vorig jaar grotendeels verkocht aan de provincie die ze wil laten opgaan in het kasteelpark van haar domein.  De resterende gronden die uitgeven op de Sparkevaardekenstraat op de industriezone Heernisse en die ingekleurd zijn als industriegrond, werden verkocht aan aanpalende bedrijven op de Heernissezone, waaronder bouwonderneming Covemaeker.  Deze laatste diende een kapvergunning in om de bomen op zijn perceel te laten verwijderen zodat de gronden bruikbaar zouden worden voor zijn bedrijf.  Het Diksmuids schepencollege keurde deze kapvergunning goed maar ging hiermee wel in tegen het advies van de milieuraad.  Gunther Claes (Groen) diende ook nog een bezwaarschrift tegen Diksmuides beslissing in bij de bestendige deputatie.  Maar de eigenaar heeft uiteindelijk niet gewacht op een uitspraak en heeft nu zelf zijn kapvergunning ingetrokken. Groen juicht deze beslissing toe want voor haar is hiermee een klein maar waardevol bos gered.  Maar schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) vreest dat dergelijke acties tegen het kappen van bomen er alleen maar voor zullen zorgen dat niemand nog een boom zal willen planten.

Lees verder

Waar de oproep van minister Maggie De Block “Blijf IN uw kot” er bij de hele bevolking zowat ingebeiteld is, komt Diksmuids SP.a-open-raadslid Kurt Vanlerberghe nu aan de spreekwoordelijke vooravond van 1 mei met de oproep “Kom UIT uw kot”.  Deze slogan moet er volgens hem binnenkort komen om te voorkomen dat het maatschappelijk leven stil valt, dat iedereen in zijn schelp blijft en niemand het nog aandurft om iets te organiseren en een risico te lopen.  Hij deed op de voorbije gemeenteraad aan het stadsbestuur de oproep om het voortouw te nemen en het maatschappelijk leven te ondersteunen door zelf extra activiteiten te organiseren tijdens de komende zomer en het najaar.  Ook verenigingen moeten gestimuleerd worden dit te doen.  Opmerkelijk, het stadsbestuur wilde niet reageren op deze tussenkomst.

Lees verder