steun de winkeliers, hansdelaars en bedrijven in Diksmuide

Vandamme Frank Matuvu Carpos Lagrou Matrassenhuis Saint_Germain Nollet Papyrus Cornelis_uitvaartzorg Delhaize Nachtraaf ERA_Vandenbussche Dezwarte Cornelis_uitvaartzorg Bourgondisch_Schild Rein.be Rein Lobbestael Diksmuide Cornelis_uitvaartzorg Dezwarte Delhaize
2602, 2021

Doorbraak op komst voor fietssnelweg Diksmuide – Zarren

Er lijkt een doorbraak op komst voor de fietssnelweg Diksmuide – Zarren.  Dat bleek donderdag op de provincieraad.  Gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe (SP.a) antwoordde, op vraag van provincieraadslid Herman Lodewyckx (Groen), dat er in dit dossier tussen verschillende partijen akkoorden zijn gesloten.  Daarin zou alvast worden opgenomen dat de Hooiweg niet langer wordt afgesloten en dat 90% van het fietstraject kan gerealiseerd worden zonder menging met autoverkeer.  In een reactie stelt Diksmuids schepen Martin Obin (CD&V) die bevoegd is voor fietspaden, dat er inderdaad  vooruitgang is geboekt.  Maar de Diksmuidse schepen wil eerst dat alle partijen ook de gemaakte akkoorden hebben ondertekend vooraleer dat er sprake kan zijn van een doorbraak in het dossier van de fietssnelweg tussen Diksmuide en Zarren.  Maar ook Martin Obin hoopt dat deze akkoorden zullen kunnen leiden tot de realisatie van deze langsverwachte fietssnelweg die verder kan aansluiten op de reeds bestaande fietsinfrastructuur naar Handzame en Kortemark.

(meer…)

Diksmuids echtpaar zet eigen corona-zorgproject op

25 februari 21|

Het echtpaar Luc en Brigitte Dewulf-Taillieu zet een eigen corona zorgproject op.  Tijd om te handelen, zo vinden ze. Voor hen wordt immers ook Diksmuide geconfronteerd met de corona-pandemie waardoor ook Diksmuides maatschappelijk leven plat ligt.  Diksmuidelingen, bedrijven, verenigingen,  ze worden allemaal beperkt in hun mogelijkheden.  En nochtans is er veel hulp nodig.  Vandaar dat ze een oproep doen om concrete hulp te kunnen geven die verdeeld zal worden onder Duin en Polder, Familiezorg, Samana, Rode Kruis, de WZC’s Yserheem en Zilvervogel, Palliatieve zorg en het Wit-Gele Kruis.  Dat zijn overigens ook de goede doelen die in pré-coronatijd konden meegenieten van de opbrengsten van de Boterronde en haar nevenactiviteiten als het eetfestijn, organisaties waarvan Luc Dewulf ook jarenlang de grote bezieler was.  Nu stelt hij voor dat de Diksmuidelingen 50 euro als steun geven, discreet en persoonlijk.  Volgens Luc wordt deze gewaardeerde hulp vervolgens geschonken aan “de zorg in eigen stad”.
Wie wil meewerken aan deze actie kan een seintje geven aan de initiatiefnemers via luc.dewulf110@outlook.com.  Vervolgens krijgt men de info waarmee men de steun kan storten. (DLD)

Dossier Polderhalle : zonder fuif toch een kater?

25 februari 21|

De Polderhalle.  Dat is een industrieloods in de Polderstraat op de industriezone Heernisse die Diksmuide huurt sinds 1 mei 2020.  Daar betaalt ze maandelijks 2.500 euro voor.  Deze loods moet een tijdelijke evenementenhal worden als alternatief voor de Boterhalle die niet langer bruikbaar is voor fuiven en evenementen.  Tot er een nieuwe evenementenzaal op de Grote Markt komt, moet deze Polderhalle onderdak bieden aan organisatoren van fuiven.  Maar corona zorgde er intussen voor dat de Polderhalle er ongebruikt bij ligt terwijl Diksmuide al 25.000 euro aan huurgelden betaalde.  En ook de toekomst voor deze fuifzaal is allesbehalve rooskleurig, zo vond SP.a-open-raadslid Kurt Vanlerberghe op de voorbije gemeenteraad.  Voor hem was het duidelijk, het huren van de Polderhalle is de kroniek van een rampzalige beslissing.  Krijgt Diksmuide ook zonder fuif een kater in de Polderhalle?  Toch niet volgens schepen Marc De Keyrel (CD&V).  Voor hem is de Polderhalle een positief project dat na de coronacrisis een perspectief en een toekomst zal bieden aan de Diksmuidse jeugd, haar verenigingen en de Diksmuidelingen in het algemeen.

(meer…)

Diksmuide gaat aan tafel zitten met de NMBS

24 februari 21|

Op 1 februari vernam Diksmuide dat spoorwegmaatschappij NMBS de loketten in haar station tegen eind 2021 wil sluiten.   Via een motie, die maandagavond werd goedgekeurd, vraagt de Diksmuidse gemeenteraad nu aan de NMBS om deze beslissing te herzien.  Maar intussen is er volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) ook al een afspraak voorzien met de NMBS in de loop van de maand maart waarop voorstellen kunnen besproken worden om, al dan niet met loketten, een voldoende dienstverlening te blijven garanderen.  Raadslid Eric De Keyser (SP.a-open) juicht een dergelijk overleg toe maar zou deze motie niet versturen om het overleg met de NMBS niet op voorhand te torpederen.  Maar volgens de Diksmuidse burgemeester kan een motie wel degelijk een aanvulling en een signaal zijn voor de op stapel staande afspraak met de NMBS die overigens nog meer punten dan de stationsloketten op de agenda heeft

(meer…)

Vrije zwemmers krijgen voorrang op Bruinvissen

24 februari 21|

Zwemclub De Bruinvissen moet haar leden nog tot volgende week in de wachtkamer houden.  Ze kan immers, in tegenstelling tot andere verenigingen, niet vervroegd heropstarten in haar thuisbad De Pluimen.  Daar zijn de zwembanen in het zwembad immers reeds toegewezen aan de vrije zwemmers.  Ze nu opnieuw vrij maken voor de Bruinvissen blijkt niet mogelijk.  Volgens voorzitter van de Bruinvissen Jan Colaert is de frustatie dan ook groot bij zowel de 300 leden als hun ouders.   Maar volgens de sportdienst was de oorzaak het burgemeesterbesluit in het kader van de coronamaatregelen waardoor de zwemclub tot 28 februari geen toelating had om te trainen. Hierdoor werden alle banen beschikbaar geplaatst voor de vrije zwemmers.  Toen dit burgemeestersbesluit vroegtijdig kon opgeheven worden door de dalende besmettingscijfers kon men de banen die reeds toegewezen waren aan de vrije zwemmers niet meer toewijzen aan De Bruinvissen.

(meer…)

Meer Berichten Laden
Ga naar de bovenkant