steun de winkeliers, hansdelaars en bedrijven in Diksmuide

Vandamme Frank Carpos Matuvu Nollet Matrassenhuis Saint_Germain Delhaize Cornelis_uitvaartzorg Pere et mere Bourgondisch_Schild ERA_Vandenbussche Dezwarte Cornelis_uitvaartzorg Pere et mere Nachtraaf Rein.be Rein Lobbestael Diksmuide Dezwarte Cornelis_uitvaartzorg Cornelis_uitvaartzorg
1404, 2021

Diksmuide wil bos planten op een tijdbom

OVAM wil een deel van het oriënterend bodemonderzoek overnemen van de gemeenten.  En voor deze actie komen oude stortplaatsen in aanmerking die kunnen bebost worden.  Dit past ook binnen de ambitie van minister Zuhal Demir (N-VA) die tegen 2024 4.000 hectaren extra bossen wil aanleggen.  Op vraag van raadslid Eric De Keyser (Vooruit) bevestigde schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) alvast dat Diksmuide een perceel van 4.000 vierkante meter op de hoek van de Viconiastraat en de IJzerdijkvoor deze actie heeft voorgesteld.  En dacht schepen Deprez op de zitting nog dat het oude stort aan de Woumense Rapestraat, in 2016 nog door hem als een tikkende tijdbom omschreven, hiervoor niet in aanmerking kon komen gezien de ligging in het open landschap van de IJzervallei, in Diksmuides voorstel aan minister Demir werd het omstreden stort dan toch meegenomen.  En daar had schepen Deprez zijn redenen voor.

(meer…)

Speurtocht naar oorzaak vervuiling Sparkevaardeken opgestart

13 april 21|

De vervuiling van het Sparkevaardeken op de industriezone Heernisse, die hierdoor sinds het weekend wit kleurt, zou volgens de Vlaamse Milieumaatschappij toe te schrijven zijn aan een lozing van huishoudelijk afvalwater.  Momenteeel is de beek tot aan de paaiplaats nog steeds vervuild wat niet alleen zorgt voor een licht grijze tot witte kleur van het water maar ook voor een waarneembare rioolgeur. Intussen heeft men wel al vastgesteld dat er problemen zijn in het stelsel stroomopwaarts en dat er stroomafwaarts een te lage zuurstofconcentratie is.  Hierdoor is ondermeer de situatie in de paaiplaats kritiek.  Een beluchter in het midden van deze paaiplaats doet wel zijn werk zodat er vooralsnog geen dode of vissen in nood te bespeuren zijn.  Maar nu het paaiseizoen is gestart blijft beluchten op de paaiplaats wel nodig tot de waterkwaliteit in de beek terug in orde is.
Maar de oorzaak van de vervuiling moet volgens schepen Marc Deprez wel zo snel mogelijk opgespoord worden.  Of de oorzaak moet gezocht worden bij een slecht werkend overstort is nog niet zeker.  Intussen is Aquafin samen met rioolbeheerder Fluvius wel op zoek naar de fout in het rioleringsstelsel die de oorzaak zou kunnen zijn van de vervuiling.  (foto Rijkswachtstraat) (DLD)

Petitie als Esense vinger aan Diksmuides fietspadenpols

13 april 21|

De Esenaars zijn bezorgd over de veiligheid van de fietsers in hun dorp.  En deze bezorgdheid is doordrongen in de hele Esense gemeenschap want niet minder dan 665 petities werden maandagavond door Karel Van der Meeren als voorzitter van het Esense Bewonersplatform (BP) afgegeven aan de Diksmuidse burgemeester.  Hierin vragen ze dat men veilig kan fietsen van Esen naar Diksmuide.  En daarvoor hebben ze een alternatieve fietsroute van het Bedelf in Esen tot aan de spoorwegparking in Diksmuide uitgetekend aan de zuidzijde van de spoorweg.  Burgemeester Lies Laridon had op de overhandiging begrip voor het ongeduld van de Esenaars.  Maar de aanleg van fietspaden is nu eenmaal een langdurig proces doordat rekening moet worden gehouden met verschillende partners die elk hun eigen bezorgdheden hebben.  Evenwel zit er volgens de burgemeester wel degelijk beweging in de verschillende Esense fietspadendossiers.

(meer…)

Diksmuide wil weten waar u gaat winkelen

12 april 21|

Het Diksmuids stadsbestuur lanceert een enquête over het winkelgedrag van haar inwoners.  Om de leegstand in Diksmuide grondig aan te pakken wil ze immers samen met het aangesteld studiebureau meer inzicht krijgen in het winkelgedrag van de Diksmuideling. Daarom lanceert ze dus deze enquête.

(meer…)

Enkel glas kan Diksmuidelingen uit hun woning jagen

12 april 21|

Vanaf 2022 komt er in Diksmuide een nieuwe belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen.  Daarmee wil Diksmuide de kwaliteit van de woningen op haar grondgebied verbeteren.  In tegenstelling tot het Vlaams Gewest die voor dergelijke woningen een belasting voorziet van 1.100 euro, voorziet Diksmuide 2.200 euro.  Daarnaast voorziet Diksmuide enkel een vrijstelling wanneer een woning minder dan 2 jaar in eigendom is.  En vermits sinds 2021 een nieuwe Vlaamse reglementering van kracht is, kan het ontbreken van dubbel glas of dakisolatie er volgens raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) al voor zorgen dat Diksmuidelingen uit hun eigen woning gejaagd worden.  Vooral gepensioneerden zouden hiervan het slachtoffer kunnen worden.  Maar niettegestaande het Diksmuids stadsbestuur dit reglement ongewijzigd liet goedkeuren zou dit volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) dan toch niet leiden tot een heksenjacht.

(meer…)

Meer Berichten Laden
Ga naar de bovenkant