Naar aanleiding van de Nationale Dag van de Trage Weg is er dit jaar de vierde editie van Blankaart XL, een wandeldag waarbij men vanuit zeven wandelpoorten of startpunten kan wandelen over bijna 70 kilometer wandelvriendelijke wegen door het polder- en broekgebied aan de IJzer.  Van deze wandelwegen zijn er 25 kilometer niet of half verhard.  Dit jaar zijn er ook twee nieuwe veerpontlocaties zodat er nu in totaal vier zijn die allemaal op een authentieke voetveerpassage liggen.  Hierdoor kan elke deelnemer op eigen houtje en tempo unieke verbindingen bewandelen over een afstand die men zelf bepaalt. De Wandelwijzer voor deze dag kan men gratis krijgen op de startpunten die zelf te bereiken is met een gratis stappersbus.  Maar wie ze wil downloaden : klik hier. De vzw Trage Wegen organiseert deze dag niet alleen om aandacht te vragen voor de vele mooie autovrije of –luwe wegen die Vlaanderen nog rijk is, ze wil ook wijzen op de behoefte om het netwerk met vernieuwende ideeën verder te ontplooien. Trage wegen vormen immers één van de hefbomen om zowel op het platteland als in het verstedelijkte gebied een kwaliteitsvolle en (be)leefbare mobiliteit en ruimtegebruik aan te zwengelen. Blankaart XL 2019 op de Dag van de Trage Weg gaat door op zondag 20 oktober tussen 9.30 uur en 17.30 uur.

Lees verder

In Diksmuide en zijn deelgemeenten gaan wekelijks meer dan 1.000 kinderen en jongeren naar een activiteit van een jeugdbeweging.  Tijdens de Dag van de Jeugdbeweging worden morgen vrijdag hun leden en vrijwilligers in de bloemetjes gezet.  Voor jeugdschepen Marc De Keyrel, zelf voormalig KSA-er en hierdoor ook vertrouwd met de wereld van de jeugdbewegingen, zijn deze jeugdorganisaties belangrijk.  Zowel als lid maar ook als leider doet men er heel wat ervaring op die men zijn hele leven blijft meedragen.  Daarenboven is een jeugdbeweging er voor hem niet alleen voor de jeugd maar ook door de jeugd.  En die inzet verdient dus een bedankje.
Daarom voorziet de Diksmuidse jeugddienst vrijdagmorgen 18 oktober tussen 7.15 uur en 8.25 uur een gratis ontbijt op de Grote Markt voor alle leden en leiding van de jeugdbewegingen.  Zij worden wel in hun respectievelijk uniform, of minstens een deel ervan, verwacht.  (DLD)

Sinds maandag laat het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) verzakte riooldeksels in de Esenweg en de Roeselarestraat in Esen herstellen.  De aannemer laat hierbij de helft van de weg afsluiten.  Het doorgaand verkeer wordt geregeld met verkeerslichten.  Maar dat zorgt voor heel lange wachttijden waardoor intussen Esen een te mijden gemeente is geworden.  Daarom heeft Diksmuide, in overleg met Unizo en het Esens bewonersplatform een alternatief uitgewerkt waardoor Esen met zijn handelszaken  opnieuw bereikbaar wordt zonder lange wachttijden.  Vanaf donderdagavond 17 uur zal alle signalisatie geplaatst zijn waarmee éénrichtingsverkeer wordt ingesteld in de Roeselarestraat voor het verkeer dat uit de richting Zarren komt en naar Esen rijdt.  Wie van Diksmuide komt zal aan het rondpunt Eikhof richting Klerken moeten.  Verder gaat het via Zarren terug naar Esen (kaart onderaan deze bijdrage).  Er is echter voor het lokaal verkeer ook een plaatselijke omleiding via de Kruisstraat zodat het centrum van Esen opnieuw bereikbaar wordt. (kaart bovenaan deze bijdrage)

Lees verder

Ruimte-Diksmuide trekt komende zondag 20 oktober door de polders van Pervijze naar Stuvetjes, zeg maar Stuivekenskerke.  Volgens gids Michel Maeckelbergh een aanrader op deze dag van de trage wegen.  Men vertrekt aan de Sint-Niklaas- en Sint-Catherinaparochie van Pervijze om vervolgens via het woonerf “Ten Bercle” op de Frontzate te komen.  Men passeert er bij het vroegere station van Pervijze om aansluitend over de Grote Beverdijk te stappen.  Via de aftakking van de Viconiastraat wordt het Reigersvliet bereikt waarna de wandelaars over een pas aangelegd brugje in het natuurgebied ‘De Kleiputten’ komen.  Vervolgens neemt men de Kasteelhoevestraat in Stuivekenskerke die de deelnemers tot slot bij de Sint-Pieterskerk en het ervoor gelegen cafeetje ‘In de Vicogne’ brengt.  Volgens gids Michel Maeckelbergh zal er tijdens deze poldertocht heel wat te vertellen zijn.  En daarnaast vindt men er ook nog boeiende flora en wellicht ook nog ‘enkele’ vogels.

Lees verder