Sinds maandag geldt er een captatieverbod in het volledig IJzerbekken, uit de niet bevaarbare waterlopen mag geen water meer gepompt worden.  Uitzondering is het water dat bestemd is voor dieren.  Er is immers onvoldoende water in het IJzerbekken om zeg maar landbouw en natuur van water te voorzien, terwijl dit ook nog eens noodzakelijk is voor de aanmaak van het drinkwater.  Maar omdat in het kustpoldersysteem alles aan elkaar hangt, is het de vraag of het gefaseerd verbieden van captatie niet alleen werkbaar maar ook handhaafbaar is.  Dit kan immers enkel gebeuren door de politie na het uitvaardigen van een politiebesluit.  Intussen wordt in Diksmuide wel gewerkt aan grotere waterbuffers om tijdens de “natte” maanden voldoende buffer te kunnen aanleggen.  Dat water kan dan gebruikt worden tijdens de zogenaamde “droge” maanden die dit jaar wel uitzonderlijk vroeg begonnen zijn.  Diksmuide staat daarom volgens schepen van milieu Deprez open om hiervoor meer vergunningen af te leveren.  Zijn er de voorbije maanden al heel wat vergunningen afgeleverd, er zit nog een uitzonderlijke omgevingsvergunning voor een extra waterbuffer van 20 miljoen liter in de pipe-line die in landbouwgebied zou gerealiseerd worden.  Hiermee zou niet minder dan 50 hectaren kunnen beregend worden.  De waterbuffer zelf zou 6.000 vierkante meter groot worden.

Lees verder

De Kaaskerkenaren, die zich in hun verzet tegen de geplande windmolens langs de industriezone Oude Barriere hebben verenigd in de actiegroep De Groene Weiden, krijgen nu in hun strijd de leidend ambtenaar van het Vlaams departement Omgeving aan hun zijde.  Deze gaat nu immers eveneens in beroep.  Diksmuids schepen Marc Deprez is enigzins verrast door dit standpunt want zowel het Diksmuids stadsbestuur als de provinciale deputatie keurden eerder de inplanting van deze windturbines door exploitanten BeauVent en Elicio goed.  Maar voor betrokken leidend-ambtenaar Peter Cabus van het departement omgeving van het Vlaams Gewest doet het vergunde windproject afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten en de erfgoedwaarden van deze locatie die gekenmerkt wordt door de weidsheid en de openheid van het vlakke landschap.  Opmerkelijk is dat in zijn betoog ook de signaalfunctie van het IJzertorenmonument als een argument tegen de inplanting wordt aangehaald.  Des te opmerkelijk omdat er in het beroep ook met de omschrijving van het IJzertorenmonument wordt afgeweken van de officiële omschrijving die nochtans luidt : Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschap.  Het is nu uitkijken in hoeverre deze argumenten zullen doorwegen in de beslissing van Vlaams minister Zuhal Demir die het laatste woord zal hebben over de Kaaskerkse windmolens.  De Vlaamse regering, die eerder stelde de komende tien jaar twee maal zoveel windenerige bij te willen creëren, liet eerder ook noteren de weerstand tegen windprojecten te missen als kiespijn.

Lees verder

Op de voorbije digitale gemeenteraad werd, met de goedkeuring van het lastenboek voor de aanstelling van de ontwerper, het startschot gegeven voor de nieuwe evenementenhal met parkeergarages op de site van de Boterhalle nabij de Grote Markt.  De fuifzaal moet volgens schepen van patrimonium Marc De Keyrel (CD&V) een capaciteit hebben van 300 tot 1.200 personen.  Daarvoor zijn er een polyvalente zaal van 400 m², een kleine zaal van 200 m² en een foyer van 100 m².  Daarnaast wordt ook 340 m² ingenomen door een bar, keuken, bergingen, loges voor artiesten en een geluidssas.  Tenslotte is er ook nog sanitair, vestiaire, een interne rookruimte en technische lokalen die 225 m² innemen.  Samen met de hoofdingang en een zij-ingang zal het gehele complex zo’n 1.500 m² groot zijn.  Op de gelijkvloerse parkeergarage komen er verder nog 40 à 50 plaatsen voor voertuigen.  De vroeger voorziene bovenliggende appartementen zijn uit de plannen geschrapt.  Het project moet zo’n 3,6 miljoen euro gaan kosten en de eerste steen is voorzien in januari 2022.  Vanaf het najaar van 2023 kan deze evenementenhal dan gebruikt worden.

Lees verder

De dorpskernherinrichting in Pervijze wordt een tijdje in de koelkast gestopt.  Dat antwoord kregen we van schepen van dorpen Marc Deprez (Idee Diksmuide) in een reactie op de tussenkomst van raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) op de voorbije gemeenteraad.  Deze had toen gevraagd of dit project volledig van de baan was, gezien Diksmuide de voetpaden in Pervijze gaat vernieuwen.  Omdat het antwoord van de schepen niet was opgenomen in het verslag dat de pers kreeg toegestuurd, werd dit ons pas na de zitting door de schepen bezorgd.  Daaruit leren we verder dat de oorzaak van het uitstel van de grootschalige werken in Pervijze niet bij het Agentschap Wegen en Verkeer ligt maar wel bij de Vlaamse Milieumaatschappij.  Deze is ook betrokken bij het project maar beschikt momenteel niet over de nodige subsidies.  De schepen neemt wel aan dat het project wordt verschoven naar de volgende bestuursperiode 2025 – 2030.  Geen afstel dus, alleen maar uitstel.

Lees verder