Het wordt nog jaren wachten op een nieuw fietspad tussen Esen en Vladslo.  Maar ook de weg zelf, die er intussen ook al in een erbarmelijke staat bij ligt door opstekende wortels van de ernaast liggen bomenrij, zal nog even lang moeten wachten op het broodnodige herstel.  Dat bleek maandagavond op de gemeenteraaad waar een overeenkomst met de provincie werd goedgekeurd.  Daarin worden de wederzijdse engagementen van provincie en gemeente vastgelegd voor de realisatie van dit fietspad.  Voor schepen Martin Obin (CD&V) is het goed dat het dossier opnieuw van onder het stof is gehaald en dat de provincie heeft ingezien dat de aanleg van het fietspad langs de Vladslostraat geen overbodige luxe is, meer nog, noodzakelijk is.  Toch zal het nog jaren duren vooraleer er sprake zal zijn van de realisatie.  En intussen kan ook de rijweg zelf niet aangepakt worden.  De slechte staat ervan is een bijkomend gevaarlijk probleem voor de fietsers die nu noodgedwongen moeten gebruik maken van de slechte rijweg.

Lees verder

Tijdens de herfst is het weer oogsttijd. En met de komst van de regen de voorbije dagen zorgt dit ook voor modder op de wegen rond de boerderijen en velden in Diksmuide.  En die modder zorgt dan ook voor een verhoogte verkeersonveiligheid.  Want tijdens het vervoer van de oogst is het onvermijdelijk dat aarde, suikerbieten, maïs, aardappelen … op de weg vallen. Het af- en aanrijden met voertuigen van de velden laat verder ook moddersporen op de weg achter.  Er wordt dan ook gevraagd begrip op te brengen voor de landbouwers die hun oogst binnenhalen.  Daarbij moet men ook rekening houden met het extra verkeer dat dit met zich meebrengt en met eventueel besmeurde wegen. Waarschuwingen voor slipgevaar mogen niet in dovemansoren vallen, het is dan ook aangewezen om rijstijl en snelheid aan te passen.

Lees verder

Tien jaar terug werd het natuurherstelproject van de “3 Mussen” in de beschermde Handzamevallei opgestart.  Voormalig schepen Peter Bossu lag toen aan de basis ervan.  Ook al is hij intussen van het lokaal politiek toneel verdwenen, toch houdt hij nog steeds een oogje in het zeil.  Vooral vanuit milieu-oogpunt in het algemeen – daar zal ook zijn terugkeer naar De Blankaart niet vreemd aan zijn – en in het bijzonder vanuit de “3 Mussen”.  En het verder verloop van dit project baart hem zorgen.  Ook al zijn er nog steeds subsidies voorzien, toch lijken de “3 Mussen” dood te bloeden.  Tijdens de vragenronde van de jongste gemeenteraad wilde hij dan ook alvast het Diksmuids stadsbestuur wakker schudden.  Maar volgens Martin Obin was hij aan het verkeerd adres, volgens de Diksmuidse schepen ligt het probleem veeleer bij het Regionaal Landschap Westhoek, de trekker binnen de “3 Mussen”.  eDiksmuide ging daarom ook zijn oor te luisteren leggen bij dat Regionaal Landschap en daar vernamen we dat de oorzaak veeleer te zoeken is bij de landbouwers zelf van het gebied die nog weinig animo hebben voor het “3 Mussen”-project dat nochtans een win-win zou moeten zijn voor natuur en landbouw.

Lees verder

De verkeerslichten aan de Hoge Brug knipperen al een aantal weken oranje, de gewone werking ligt er stil.  En dat is vooral vervelend voor het verkeer dat via de IJzerdijk, Kasteelstraat en Bloemmolenkaai de gewestweg N35 (Kaaskerkestraat – IJzerlaan) wil opdraaien of dwarsen.  Maandagavond liet N-VA-raadslid Mieke Vanrobaeys op de gemeenteraaad vragen hoelang deze toestand, die niet alleen zorgt voor vervelende maar ook voor gevaarlijkse situaties aan dit dubbele kruispunt, nog zou duren.  Volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) zijn de problemen echter nog niet onmiddellijk van de baan.  Maar zelf kan Diksmuide niets ondernemen omdat het Agentschap Wegen en Verkeer beheerder is van deze verkeerslichten.  Diksmuide kan enkel aandringen op een snel herstel.  Maar het was maandagavond duidelijk dat ze een weliswaar onuitgesproken vraagteken plaatste achter dat “snel”.

Lees verder