Supercussion, het slagwerkensemble van Kunstenacademie Diksmuide Clemens non Papa (Kadens), zorgde vorige week voor een superstunt op de wedstrijd voor concert-percussie-ensembles van Vlamo, de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie. Dirigent Astrid Lecluyse behaalde samen met haar acht pupillen tussen 12 en 18 jaar, de eerste plaats tijdens de wedstrijd eind oktober. Inderdaad een uitzonderlijke prestatie als men weet dat het Diksmuids ensemble niet alleen als enige van de deelnemers uit het Deeltijds Kunstonderwijs kwam maar dat ze ook als enige van de acht deelnemende groepen met 93,73% meer dan 90% behaalde.  De acht Diksmuidse slagwerkers zijn Thomas Covemaeker, Immas Dewulf, Ferre Laridon, Joppe Vermote, Robrecht Nollet, Aiko Roseeuw, Arthur Rys en Constantijn Vandenabeele.

Lees verder

Van 11 tot 24 november kan men opnieuw terecht in Lampernisse voor Herfsttijloos. In de Oude School aan de Visserstraat 2 kan men tijdens deze herfstdagen terecht voor een combinatie van een tentoonstelling van beeldend werk, lezingen en concerten.  Het beeldend werk is van de hand van dochter Els en haar vader Willem Vermandere. Fabienne De Meulemeester, Ria van den Brandt en Virginie Platteau reflecteren dan weer verder tijdens verschillende lezingen over kunst en ruimte, stilte en traagheid en vergankelijkheid en tijdloosheid.  Voor de lezingen en het concert moet  men zich wel vooraf inschrijven per mail.

Lees verder

Op maandag 11 november wordt ook in frontstad Diksmuide, die in de Belgische sector lag, de wapenstilstand uitgebreid herdacht.  Verschillende afdelingen van de Nationale Strijdersbond zorgen in het centrum en de deelgemeenten voor aangepaste herdenkingen.

Diksmuide – centrum
10.00 uur Bloemenhulde door de Franse Marine, Souvenir Français en het stadsbestuur aan het monument van de Marinefuseliers in het stadspark.
10.30 uur Eucharistieviering Sint-Niklaaskerk opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Burgerskring.
11.45 uur Bezinning en bloemenhulde op het stedelijk kerkhof.
12.15 uur Bloemenhulde door de Franse Marine en Souvenir Français aan het Bretoens monument op het Italiëplein.

Lees verder

Het nieuw sportcomplex aan De Pluimen is amper een aantal weken open of er moet al een verbouwing gebeuren.  De voorziene cafétaria is blijkbaar te klein en moet uitgebreid worden.  Daarvoor werd door de uitbater van deze cafétaria een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd.  Maar niettegenstaande op vandaag nog het openbaar onderzoek loopt rond deze aanvraag (foto), zijn de bouwwerken toch al gestart.  Schepen van vergunningen Marc Deprez erkent dat deze bouwwerken zijn gestart zonder dat de vergunning al is toegekend.  Toch betekent dit niet dat de bouwwerken moeten stilgelegd worden, wel zal de schepen de nodige stappen ondernemen om dit dossier te regulariseren.  Dat zou overigens niet ongebruikelijk zijn bij bouwdossiers.  Daarenboven werd ook al opmerkelijk de aankondiging van het openbaar onderzoek aan de zijde van het sportcomplex in de Rijkswachtstraat geplaatst terwijl de werken worden uitgevoerd aan de hoofdingang aan de Pluimstraat.
Schepen Deprez erkent verder, ook al is Diksmuide hier geen bouwheer, toch verveeld te zitten met deze bouwovertreding aan het nieuw sportcomplex.  Diksmuide heeft als stad immers een voorbeeldfunctie en deze overtreding gebeurt, ook al is ze zelf geen bouwheer, toch bij werken aan één van haar gebouwen.  Indien er evenwel tijdens het toch nog lopend openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend tegen deze verbouwing, dan hoeft er volgens schepen Deprez niets de verdere verbouwing in de weg te staan en kan de cafétaria aan het sportcomplex na voltooiing van deze werken open gaan. (DLD)