steun de winkeliers, hansdelaars en bedrijven in Diksmuide

812, 2022

Politie Polder met een nieuw logo

Politiezone Polder bestaat een slordige 20 jaar, tijd voor een restyling. Tijd om niet alleen te kijken voor een nieuw logo maar ook om de naam van de politiezone onder de loupe te houden. Zonechef Johan Geeraert gaf de politieraad wat toelichting bij deze nieuwe naam en bijpassend logo.
(meer…)

Wereldlichtjesdag op IJzerboomgaard

7 december 22|

Samen met Huis van het Kind en HuisvandeMens organiseert Diksmuide op zondag 11 december in ’t Land van Vlierbos op het provinciedomein IJzerboomgaard aan de IJzerdijk Wereldlichtjesdag voor mensen die een kind verloren, hoe oud het kind ook was of hoe lang het ook geleden is.  Men richt zich dan ook tot zeg maar ouderen die een 45-jarig kind verloren of tot een dertiger die zijn peuter, baby of sterrenkindje verloor.  Met dit initiatief wil men rouwenden uit hun isolement halen en het verlies tegelijkertijd erkenning geven. Wereldlichtjesdag wil een klankbord zijn voor alle mensen die een kind verloren hebben of zich met het verlies verbonden voelen. Iedereen kan deelnemen, ook broers, zussen, grootouders, nonkels en tantes zijn dan ook welkom.  De deuren gaan open om 18.30 uur waarna men om 19 uur samen een kaarsje aansteekt.  Napraten kan vervolgens met een drankje bij de hand.  Deelname is gratis. (DLD)

Kerstloop opent Diksmuidse kerstvierdaagse

7 december 22|

Met een kerstloop op vrijdagavond 9 december om 19 uur opent Diksmuides kerstvierdaagse. Rode draad is de kerstmarkt met de chalets op de Grote Markt waar men van vrijdagavond tot maandagmiddag terecht kan voor animatie en typische kerstdrankjes en hapjes.  Maar kerstshoppen en hoppen bij de lokale handelaars kan ook, eveneens op zondag en op vrijdagavond wanneer ze extra lang open zijn.  Op zaterdagnamiddag en zondagnamiddag wordt er op de Grote Markt ook nog voorzien in winterse en vurige animaties.  Een winterse boerenmarkt op zaterdag en een gezellige maandagmarkt maakt de vier kerstkoopdagen compleet.
(meer…)

Diksmuide verdrievoudigt de prijs voor het nemen van een douche

6 december 22|

Diksmuide heeft vorige week niet alleen de tarieven van lokale belastingen en retributies aangepast, tijdens de OCMW-raad werden ook de prijzen voor het gebruik van het wassalon en de douche in dienstencentrum Ten Patershove aangepast. Maar dat de prijs voor het nemen van een douche van 1 euro naar 3 euro gaat, deed bij Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe vragen rijzen. Omdat deze douche vooral gebruikt wordt door mensen in hoge nood die zonder comfort leven, zou Diksmuide voor hem enig mededogen aan de dag moeten leggen en de doucheprijs niet moeten verdrievoudigen maar gratis maken. Maar voor schepen Katleen Winne (Idee Diksmuide) moeten mensen die het echt moeilijk hebben zich eerst melden bij het Sociaal Huis waar ze dan voor meer dan een douche kunnen geholpen worden.

(meer…)

Omdat de bib meer is dan een gebouw vol boeken

6 december 22|

Tijdens de gemeenteraad, eind oktober, heette het nog dat het aantal actieve lezers in de bib achteruit gaat.  Dat paste toen volgens cultuurschepen Katleen Winne binnen de algemene Vlaamse trend die een achteruitgang van het lezen vaststelt.  Maar amper een maand later stijgt het aantal bibleden, zo blijkt uit een nieuw persbericht.  Toch is deze, op het eerste zicht contradictie, volgens schepen Winne te verklaren : er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het aantal abonnees dat er inderdaad op vooruit gaat en de tegengestelde beweging van het aantal actieve lezers.  Toch waait er volgens de schepen wel degelijk een goede wind door de Diksmuidse bib want het stijgend aantal abonnementen is vooral toe te schrijven aan jonge gezinnen die opnieuw de weg naar de bib lijken te vinden.
(meer…)

Ga naar de bovenkant