Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Westhoekmountainbikeclub uit Beerst werd zoals de traditie het wil de nieuwe Flandrien bekend gemaakt.  Dit jaar werd Jurgen Vanneste, afkomstig uit Keiem maar woonachtig in Beveren-Roeselare verkozen als nieuwe Flandrien van het BolleMtbTeam. Hij haalde het van de 2 andere genomineerden: Stijn Sansen en Wouter Degroote.  De bekendmaking, die het voorbije fietsjaar 2019 afsloot, werd voorafgegaan door een Flandriennominatiedag waarbij op een geheime locatie de 3 genomineerden werden bekend gemaakt. Niet minder dan 96% van de clubleden konden dan stemmen via telefoon en maakten zo hun voorkeur voor de nieuwe Flandrien kenbaar.  En de leden waren het achteraf unaniem eens dat ze met Jurgen Vanneste een mooie Flandrien kregen.  De nieuwe Flandrien kreeg zijn trofee uit handen van Diksmuids sportschepen Marc De Keyrel.

Lees verder

Met Allerheiligen verschenen in november van vorig jaar honderden bordjes op het Diksmuids kerkhof om vervallen concessies van graven te melden.  Wel is er nog tot 30 november van dit jaar mogelijkheid om een concessie te vernieuwen.  De uitbraak en afvoering van de graven, waarvoor geen verlenging werd aangevraagd, zal vermoedelijk pas in 2022 starten gezien er nog voorafgaandelijk een melding komt aan het kerkhof.  Op deze lijst zullen alle te verwijderen graven staan.  Toch wil schepen Martin Obin (CD&V) nog een soort peterschap geven aan nog goed bewaarde zerken waarvan de concessie is verstreken.  Hij wil deze zo bewaren en enkel de vervallen zerken opbreken.  Daarnaast wil hij ook onderzoeken of bestaande graven in een goeie staat die einde concessie zijn kunnen verkocht worden voor nieuwe begrafenissen.  Op vandaag is dit al mogelijk in Brugge. Bij de opruimoperatie op de kerkhoven zal er tenslotte ook rekening worden gehouden met het funerair erfgoed.

Lees verder

Deze nacht is een wand los gekomen van een silo van de weliswaar kleinschalige mestverwerkingsinstallatie bij landbouwer Georges Bailleul in Tervaete. De oorzaak is nog niet bekend. De  gevolgen voor de natuur zijn wel enorm want 1.800 m3, of 1,8 miljoen liter mest is in de omliggende wijd vertakte beken en grachten van de polders gelopen. Deze grote hoeveelheid mest was ook een bedreiging voor het natuurreservaat De Viconiaputten in Stuivekenskerke (foto archief). Via het afdammen van de vervuilde beken kon alles in het werk gesteld worden om het reservaat te vrijwaren. Burgemeester Laridon laat inmiddels weten dat de situatie onder controle is. Het reservaat zou niet langer bedreigd zijn. Dat werd ook bevestigd door brandweerkapitein Filip Vandenberghe die ook stelt dat een verdere verspreiding buiten een straal van 500:meter rond het bedrijf uitgesloten is. (DLD)

Uit de analyses die Diksmuide in samenwerking met de brandweer liet uitvoeren op het afvalwater van het illegaal drugslabo dat in de zomer van 2019 werd ontdekt in de kelder van café Dodengang aan de IJzerdijk in Kaaskerke (foto), bleek dat daarin 30 mg amfetamines aanwezig waren per liter water.  Dit raakte reeds eerder bekend.  Dat water is in afwachting van verwerking nog steeds ter plaatse afgedamd.  Maar heeft men al dat water kunnen opslaan of is er toch een deel van dit water via de beek weggevloeid door de weiden waar het vervolgens via het drinkwater van het vee in de voedselketen is terecht gekomen?  Maar volgens schepen voor milieu Marc Deprez is dat weinig waarschijnlijk zodat er bij wijze van spreken geen amfetamines in de Diksmuidse boter terecht zijn gekomen. Het Federaal Agentschap voor de VoedselVeiligheid (FAVV) werd dan ook niet verwittigd.

Lees verder