steun de winkeliers, hansdelaars en bedrijven in Diksmuide

Vandamme Frank Nollet Matrassenhuis Saint_Germain Delhaize Cornelis_uitvaartzorg Pere et mere Bourgondisch_Schild Dezwarte Cornelis_uitvaartzorg Pere et mere Nachtraaf Rein.be Rein Lobbestael Diksmuide Dezwarte Cornelis_uitvaartzorg Gunther
1601, 2022

Gemeenschappelijk landbouwbeleid : ‘nieuwe’ kans voor het landschap van de Westhoek

16 januari 22|

De kogel is blijkbaar reeds door de kerk ,de Westhoek zal GEEN landschapspark worden en daar zullen de meeste agrarische ondernemers uit de Westhoek toch wel een goed gevoel aan overhouden en alvast niet rouwig om zijn .
Het Europees parlement keurde enkele weken terug het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB 2023-2027) dan weer wel goed voor de landbouwers .De trend wordt verdergezet.  Het nieuwe landbouwbeleid zal alvast veel groener, duurzamer, klimaat-en milieuvriendelijker zijn dan het vorige landbouwbeleid en thema’s als soortenbescherming, randenbeheer, kleine landschapselementen, botanisch beheer…. zullen steeds meer en meer hun intrede doen in het landschap van de Westhoek. Hierbij kunnen trouwens, via de landbouw, een veelvoud aan centen t.o.v  ‘een landschapspark’ naar onze streek vloeien die natuur, milieu en klimaat ten goede komen.
Dus niet getreurd Dhr Peter Bossu en zoals u aanhaalt door wat verder te kijken dan de eigen koker kunnen we misschien deze’ nieuwe’ kans voor de streek, de Westhoek én de landbouw proberen te grijpen en te verzilveren .

Duurzame landbouwer
Johan Debruyne

1201, 2022

PREUS, een magazine om weinig preus op te zijn?

12 januari 22|

De bedenking die de heer Peter Lemahieu maakt in de rubriek Manehoekje heeft me aan een provinciaal initiatief doen terugdenken. De West-Vlaamse deputatie vond het zo nodig om een provinciaal papieren magazine uit te geven, genaamd PREUS. Dit periodiek vond je onlangs voor de negende keer in je brievenbus. Het wordt sedert 2019 driemaal in het jaar uitgegeven en de kostprijs voor productie, drukwerk en verzending bedraagt 160.000 € per editie, of dus 2.880.000 € voor een legislatuur. Niet bepaald een exploitatie uitgave om “preus” op te zijn vond en vind ik nog altijd. In 2019 nog een papieren communicatiemiddel opstarten getuigt van weinig ecologische, economische en doeltreffende inzichten. Dit is uiteraard een heel ander gegeven dan een stadsmagazine uitbrengen dat al een lange traditie heeft met zijn papieren versie.  Ook de onderliggende reden van een dergelijke provinciale publicatie is dubieus. De bevoegdheden van de Provincie werden sedert 2018 ingeperkt en dit bestuursniveau heeft net als de Senaat een onzekere toekomst. Het papieren PREUS  zou moeten aantonen hoe belangrijk de Provincie wel is. Toch raar dat de persaandacht in de provincieraad zo goed als onbestaande is en alleen Focus-WTV kort aanwezig is, dit gezien ook een gesubsidieerde overeenkomst met de Provincie dat leidt tot de uitzending Boeverbos. Of hoe belastinggeld moet dienen voor eigen promotie. Als de pers het de moeite niet meer vindt om aandacht te besteden aan de beslissingen van een provincieraad, dan word je gedwongen om zelf de pen ter hand te nemen, zelfs op papier, met alle kosten vandien.

Die 2.880.000 € papieren promotie onkosten zouden ruim voldoen om een degelijke fietsverbinding te maken tussen Vladslo en Esen, nieuwe brug inbegrepen en zonder beroep te moeten doen op het Fietsfonds, de stadskas of andere  overheidsinstantie. Aan politiek doen is keuzes maken.  En goed, als je niet in de meerderheid zit dan moet je andermans keuzes aanvaarden.
Het is ook bekend dat mijn partij geen minnaar is van het provinciale bestuursniveau, laat staan dat we dat nog zouden willen promoten op papier. We zijn al jarenlang consequent pleitbezorger voor de afschaffing van de Senaat en het bestuursniveau van de provincie, dit in het kader van efficiënt besturen.

Luc Coupillie
Provincieraadslid voor N-VA

1201, 2022

Weigering Landschapspark : gemiste kans voor Westhoek én voor toekomst van de streek

12 januari 22|

De beslissing is gevallen:  het voorstel voor een Landschapspark Westhoek is geweigerd. Door Vlaanderen Jammer en ongetwijfeld gaan hierdoor een pak middelen voor streekontwikkeling, recreatie, natuur, … de komende jaren niet naar de Westhoek komen. Jammer, voor de streek op zich en voor veel ondernemers en ontwikkelingen hier.
De jury beoordeelde dat er in het voorstel onvoldoende evenwicht zat en onvoldoende draagvlak. Dat de betrokken gemeentebesturen maar eens goed in eigen boezem kijken welke kansen en centen hierdoor voorbij gaan aan de streek.
Dat geen Westhoekgemeente de komende jaren komt klagen dat er te weinig Vlaamse middelen naar de streek komen. Ze hebben het door hun verdeeldheid zelf gezocht.
De uitdagingen voor en aan impulsen rond en voor klimaat, biodiversiteit, streekontwikkeling … blijven hoe dan ook groot. De Westhoek mist hiermee een enorme kans door niet eendrachtig voor een ‘Landschapspark Westhoek’ te gaan.
Verdeeldheid loont zelden. Laten we daar als streek lessen uit trekken en de volgende kans wel eendrachtig grijpen en verder kijken dan de eigen koker.

Peter Bossu, coördinator, Natuurpunt De Bron

701, 2022

Vernederend uit de hoek komen

7 januari 22|

Ik wil hierbij reageren op het artikeltje van Peter Lemahieu op het Manehoekje (2 januari 2022)

Als wat ouder wordende en op rust gestelde (82 j ) wil ik toch wel eens reageren.
Ik heb het meer bepaald over de zeker niet goed gekozen woorden  :” oudjes en …..”
Dit laatste heb ik bij de opvoeding van mijn Ouders en goede opvoeders  NOOiT geleerd !

Dus Peter , wat jongere generatie , kies Uw woorden beter .

Steeds bereid met wijze raad . Gratis hoor !

Michel Maeckelbergh
Erevoorzitter Milieuraad

201, 2022

Yzersterk, een gemiste digitale kans

2 januari 22|

Een bedenking die ik als 55-jarige toevoeg: Is dit de gemiste kans om naar een digitaal medium te gaan?

Het blijft me al ongeveer 15 jaar verbazen, zelfs ergeren, dat gemeenten blijven kiezen voor duur milieubelastend glanspapier en verplichte ontvangst in elke brievenbus. Denkt daar nu echt nooit iemand over na, denk ik dan. Natuurlijk zijn er oudjes en digitaal-analfabeten. Maar de vraag is maar welk percentage van de bevolking echt nog behoefte heeft aan zo’n fysiek blad voor de papiercontainer en of het dus nog wel de beste oplossing is om die per definitie in elke brievenbus af te leveren. Een zending op naam aan wie zich inschrijft zou het aantal fysieke exemplaren drastisch kunnen doen dalen. M.a.w.: moet iedereen nu het verplicht papier blijven ondergaan van dergelijk bladen, omwille van de digitaal niet bereikbare bevolking?

Aka, progressieve Diksmuideling wenst u een zorgzaam, gezond en gelukkig 2022!

Peter Lemahieu

Ga naar de bovenkant