803, 2023

Geen trajectcontroles, wel dodelijke ongevallen

8 maart 23|

Dergelijke controles zijn dringend noodzakelijk : Kaaskerkestraat, Esenweg en Roeselarestaat of gewestweg N35.  In de maand februari 5 dodelijke ongevallen langs de n35 : 2 ter hoogte van het Hooglandeke (Roeselarestraat) in Esen en 3 langs de N 35 te Lichtervelde.  Na 5 jaar … nog geen trajectcontrole mogelijk?  Langs deze gewestweg bevinden zich alleen al in Esen 2 scholen.  Maar blijkbaar is verkeersveiligheid voor de overheid niet belangrijk.

Arnold Pollet

303, 2023

Boeren protesteren vandaag

3 maart 23|

Boeren protesteren vandaag …
Voor voedselzekerheid, voedselveiligheid en transparantie in de ganse keten.
Voor alles wat de consument nu als een evidentie ziet maar wat voor de boer 7/7 keihard werken is.

Boeren protesteren vandaag …
Voor een rechtvaardig stikstofakkoord, voor bestaanszekerheid in Vlaanderen.

Dit zal storen, SORRY maar het werd lang tevoren aangekondigd.
– werk een dagje van thuis, het lukte tijden de lockdown ook. Vliegtuigen stonden toen stil maar onze voeding werd toen wel ononderbroken aangeleverd!
– Pak een dagje verlof en maak samen een goede maaltijd met lokale producten.
-Zwaai naar de boer of steek je duim op als dankbaarheid voor alle verse producten die overal en altijd te verkrijgen zijn…

Jullie verdienen als ondernemer alle respect, meer dan van harte❤

Isabelle De Wispelaere
Voorzitter landbouwraad

102, 2023

Antwoord van het Woumens Bewonersplatform op foutieve en misleidende informatie van het stadsbestuur

1 februari 23|

“Met stijgende verbazing die langzaam plaats ruimde voor gegronde boosheid, lazen we het artikel op e-Diksmuide als waar wordt gesteld dat de geplande sociale verkaveling van 1 hectare in Woumen geschrapt wordt. Blijkbaar was er hier geen draagvlak meer voor in Woumen en wij citeren: ‘Het Woumens Bewonersplatform wil geen dergelijke concentratie aan sociale woningen in hun dorp.
Navraag bij leden van gemeenteraad bevestigden dat in de verslagen van de sociale huisvestingsmaatschappij inderdaad blijkbaar stond dat “op advies van de Stad Diksmuide” de verkaveling van 76 sociale huurwoningen en 18 sociale koopwoningen geschrapt wordt.  Toen hierover vragen gesteld werden op de gemeenteraad, werd blijkbaar door de Bestuursploeg gesteld dat dit kwam omdat het Bewonersplatform van Woumen hiertegen was en verschillende malen zou gepleit hebben om deze verkaveling niet te laten doorgaan wegens te grote concentratie van sociale woningen in hun dorp.
Hoe laag bij de grond is het om in een openbare zitting woorden/adviezen/stellingen in de mond te leggen van een vereniging die zich op dat moment niet kan verdedigen, die nooit of te nimmer een dergelijk advies heeft gegeven, die dit nooit op papier heeft gezet en nooit of te nooit dezestigmatiserende stelling zou innemen.  Reeds meer dan 20 jaar !!!!!! pleit het Bewonersplatform Woumen om een verkaveling in Woumen.  Verkavelingen die om de één of andere reden wel mogelijk waren in andere dorpen (die dit trouwens ook verdienen), maar nooit in Woumen.  Reeds meer dan 20 jaar !!!!! bepleiten wij om het woonuitbreidingsgebied in Woumen aan te snijden  omdat nieuwe woningen nieuwe inwoners aantrekken. En nieuwe inwoners betekent automatisch een boost voor je dorp. De bloeiende dorpsschool zal er wel bij varen, de vele handelszaken in Woumen zien hun klantenpotentieel serieus toenemen, de talloze verenigingen kunnen nieuwe leden binnenhalen,……….
Nu te moeten horen dat wij – als Bewonersplatform Woumen – deze verkaveling niet zouden willen,  is een kaakslag zonder weerga, een slag onder de gordel op de meest laffe wijze.  Ieder jaar opnieuw, 20 jaar lang !!!!!! werd op onze Algemene Dorpsvergadering gevraagd wanneer de verkaveling eindelijk zou gerealiseerd worden. Spijtig dat we in Woumen zoveel riet hebben, want  telkenmale werd wij met een kluitje in datzelfde riet gestuurd.  En inderdaad onder impuls van toenmalig schepen van huisvesting Karline Ramboer kwam er een stroomversnelling na zovele jaren. Het jarenlang politiek getalm had echter zijn prijs. De regelgeving  was in die mate geëvolueerd dat een mix van vrije en sociale kavels niet meer mogelijk was.  Verschillende scenario’s passeerden de revue om uiteindelijk op een compromis van 18 sociale  koopwoningen en 76 sociale huurwoningen ui te komen.
Als Bewonersplatform Woumen waren we tevreden dat we – na 20 jaar strijd – toch eindelijk onze verkaveling kregen, dat onze vernieuwde basisschool eindelijk een serieuze bijkomende groei mocht verwachten, dat de handelszaken en zelfstandigen in ons dorp eindelijk een nieuw klantenbestand konden zien komen, dat de verenigingen uitzicht hadden op vers bloed in hun rangen. De opmerking van sommige Woumenaars dat het spijtig was dat er vrije kavels te koop waren op zo’n grote verkaveling was en is nog altijd terecht, maar enkel te verklaren door 2 factoren: politiek getreuzel en veranderende wetgeving.
Nooit, maar dan ook nooit werd aan het Bewonersplatform Woumen officieel advies gevraagd. Ieder jaar kwam het wel ter sprake op de algemene dorpsvergadering, waar iedere Woumenaar dan zijn mening kon ventileren. Als wij dan toch zoveel macht toegemeten worden dat wij een sociale verkaveling kunnen doen schrappen, dan vragen wij hierbij uitdrukkelijk aan het Stadbestuur om de schriftelijke neerslag van het advies dat wij zouden hebben gegeven.  Spijtig dat dit nooit zal kunnen voorgelegd worden, want het is er niet en zal er ook nooit komen.
Waarom het Stadsbestuur dan dergelijke uitspraken durft te doen, weten wij niet.  Onlangs kreeg het Bewonersplatform Woumen nog een email met de vraag of wij wel nog bestonden en of wij wel nog activiteiten organiseerden (deze mail is op simpele vraag te verkrijgen !). Dit terwijl wij in moeilijke coronatijden toch heel wat konden realiseren – vaak samen met de andere Woumense  verenigingen. Volgens de mail allemaal zaken waar het Stadsbestuur niets van wist. Dat wij zelf als  Bewonersplatform – in tegenstelling tot alle voorgaande jaren – sinds 2 jaar niet meer geïnformeerd worden van wegenwerken, subsidiedossiers, ed. – en dan spreken we niet over de heel summiere overzichtjes die op de Algemene Dorpsvergaderingen worden gegeven.
Het enige wat het Stadsbestuur wel wist, was dat het Bewonersplatform Woumen de schrapping wilde van de verkaveling. Absurd, onbegrijpelijk, zeker als je onze inspanning hiervoor van de laatste 20 jaar bekijkt. Blijkbaar heeft Corona de geestestoestand van sommige beleidsmensen serieus beïnvloed. Het doelbewust verspreiden van foutieve informatie door mensen in een machtspositie tegen mensen die zich niet kunnen verdedigen, heeft in het verleden soms tot zware gevolgen geleid. De vergelijking is misschien “over the top”, maar 80 jaar geleden begon men sommige bevolkingsgroepen opeens met ratten en ongedierte te vergelijken en nog niet eens een goed jaar geleden werd een land als zionistisch en terroristisch bestempeld als drogreden om een oorlog te ontketenen. Inderdaad, waarschijnlijk overdreven, maar ik denk dat iedereen het er over eens is hoe verwerpelijke het is dergelijke praktijken toe te passen, hopelijk niet beseffende dat welk mes in de rug onze vele vrijwilligers nu voelen. Laat staan de mensen die door ons zogezegd gestigmatiseerd worden als gettobewoners.
Als Bewonersplatform moeten we proberen verbindend te zijn tussen alle bevolkingsgroepen. In 2015 kregen we als allereerste Bewonersplatform ooit uit handen van minister Schauvlieghe de Goe-Bezig  Prijs als beste Bewonersplatform van Vlaanderen. Spijtig dat diegene die toen op de eerste rij stonden op ons te fêteren, nu hun eigen onkunde gebruiken om ons – op basis van drogredenen – een mes in de rug te steken.

Manu Mackelberg,
Namens het voltallige en éénsgezinde Bewonersplatform “de Blankaartklok” Woumen

1501, 2023

Een gezonde landbouwsector op lange termijn

15 januari 23|

Het charme offensief gelanceerd door de vertegenwoordigers van de landbouwsector is ook in Diksmuide doorgedrongen.  Terecht natuurlijk want Diksmuide ligt in het centrum van een groot landbouwareaal en onze landbouwers kunnen wat morele steun best gebruiken.  Maar emotionele sympathie betuigingen alleen brengen weinig zoden aan de dijk.

Het ondernemerschap is een uitdagende en boeiende bezigheid waarbij innoveren en risico nemen cruciale elementen zijn om succesvol meerwaarde te kunnen creëren.  De landbouwer – ondernemer ontsnapt daar ook niet aan. Maar zijn of haar de werkomgeving is wel heel speciaal en specifiek.  Natuur en klimaat met alle complexiteit en grillige onvoorspelbaarheid van dien, spelen in geen enkele andere sector een grotere rol dan in de landbouwsector.  Onvoorspelbaarheid, te koud en of  te nat, te warm en of te droog dat is één kant. Dat is niet nieuw, maar al eeuwenlang de omgeving waarin de landbouwer zich moet zien recht te houden.  Maar er is ook nog een andere kant en  die is nog geen eeuwen oud.

Altijd maar meer en beter moeten produceren als eerste schakel in een grote globale en zeer competitieve wereldeconomie, waarbij een beperkt areaal veel meer moet opbrengen dan nodig voor de eigen behoeften, botst stilaan op zijn grenzen.  En die grenzen worden opnieuw getrokken door onze natuur en ons klimaat. Met wetten en reglementen kunnen we die grenzen niet blijvend verleggen. Laat ons dat nederig aanvaarden en niet de schijn hoog houden dat dat op een of andere manier wel moet lukken.  Hier en daar ontstaan er daarom op het terrein in de sector al initiatieven om het roer om te gooien en de consument lijkt daarin ook te willen volgen. Die is bereid om een eerlijke prijs te betalen voor een goed product waar zoveel zorg aan besteed wordt.

Dat is hoopvol en daar moet dus nog veel meer op ingezet worden.  Heftige debatten zijn goed en laten op tijd en stond de stoom ontsnappen, maar op het einde van de rit moeten we verder kijken dan het hier en het nu. Hoe kunnen we op lange termijn zorgen voor een economisch gezonde landbouwsector binnen de grenzen van de eerbied voor onze natuur en ons klimaat.
Dat lijkt mij voor alle partijen de dwingende uitdaging voor de komende jaren.

Met vriendelijke groet

Jan Colaert

1501, 2023

Niet de schuld van de weergoden

15 januari 23|

Neen hoor, niet de weergoden zijn  de schuld van de wateroverlast tegenover de huisnummer 47 & 45 in de Sint Sebastiaanlaan …. Die al bestaan sedert ik er 66 jaar woon maar die onlangs sedert de het bouwen van de twee appartements gebouwen dermate verslechterd  zijn door de zware camions die de benodigdheden brachten en genoodzaakt  waren vanop de stoep te rijden om hun levering in die smalle voorziene inrit te krijgen …..
Gevolgen komen erbij  door de stilstand van draaiende motoren met beton of ander zware getrekken in afwachting. En zo ontstaan er  trillingen die achteraf  verder schade berokkenen  zodat ik meer dan één maand zonder vaste telefoon verbinding was …. En ook de betonstukken van de baan  meer en meer  verzakken zodat de toevoer  naar de dicht bijgelegen waterput nooit voor een onmiddellijke  opvang kan zorgen.. Nog nooit had ik na die 66 jaar water in mijn kelder…. Niettegenstaande ik mijn voorland hoveke niet beleg met  een laag beton of tegels zoals gevraag werd…. Maar  waar zovelen daar  ook hun broek aanvegen ..

Mijn vraag is nu  : Wie komt vaststellen? Wie komt herstellen ?  Ander broekstukken in beton of een uitvlakken in asfalt  ?

Het woord is nu gericht aan de  verantwoordelijke  die al dan niet mijn verzoek opvolgt .

Georges Lanssens

Ga naar de bovenkant