steun de winkeliers, hansdelaars en bedrijven in Diksmuide

1506, 2022

Fietszone 30 mag het geweten niet sussen

15 juni 22|

In vele gemeenten zijn de laatste jaren fietsstraten en fietszones gecreëerd. Dit verhoogt merkbaar het fietsverkeer en doet het autoverkeer in de centrums afnemen. In steden als Deinze en Kortrijk horen we tevens positieve signalen van de handelaars dat het een boost geeft aan hun verkoop.  In Diksmuide merkt men hier helemaal niks van, nog steeds is de verhouding tussen de auto’s en de fietsers in het centrum heel groot, er zijn heel wat gevaarlijke punten die niet aangepakt worden. Veel auto’s, vooral in de Weststraat, staan dubbel geparkeerd en hinderen de fietsers. De westkant van de markt is veel te smal en vaak niet berijdbaar door fietsers door fileverkeer. Zone 30 wordt veelal overtreden. De fietszone is een lachertje en wordt nauwelijks nageleefd, de gebrekkige aanduiding is hier een oorzaak van, tevens het nazicht op opvolging, zoals elders, ontbreekt.

Diksmuide plaatste borden die zogezegd preventief bedoeld zijn voor de fietszone, het ene staat op de hoek v.d.markt en de Breyne Peelaertstr.uit het oog van de automobilist en het andere staat aan de ex- Polderbloem voor wie als voetganger de verkeersvrije markt verlaat. Passeren hier tevens niet vaak politiekers die zich naar het stadhuis begeven…Denk dat deze borden uniek geplaatst zijn in België en een schoolvoorbeeld zijn hoe het niet moet en dit op 200 meter van een school.

Intussen kregen we een CD&V folder in de bus met een artikel ‘schoolomgevingen worden veiliger’ dit zinnetje is reeds jarenlang grijsgedraaid maar de realiteit is anders.  Zone 30 en een fietszone creëren mag het geweten  niet sussen maar de moed om ze te laten naleven, zoals elders, mag niet ontbreken dan pas kan men geloofwaardig zijn.

Johny Hemelsoen, fervent fietser

106, 2022

De 32 Woumense populieren moeten bewaard blijven omdat ze beeldbepalend zijn in ons landschap

1 juni 22|

Bij het lezen van eDiksmuide , namiddageditie van 31 mei 2022 ,voelde ik mij als 82-jarige voorvechter voor natuur en landschap , zwaar ontgoocheld .  Sinds 196O ben ik actief lid van de organisatie die nu Natuurpunt heet en zet ik me als Natuurgids in voor de belangen van deze VZW .  Hiernaast ben ik al sinds 1970  actief bezig binnen de Stedelijke Milieuraad van Diksmuide .
Met de hand op mijn hart verzeker ik U , Geachte Lezer , dat ikzelf en zeer vele actieve leden  ,radicaal tegen de verwijdering van deze prachtige populieren , zijn .  Ze moeten het beeld van de Rhille blijven bepalen .  Er zijn slechts een paar mensen binnen de werkgroep Ijzervallei die tegen deze bomen zijn , waaronder iemand die ambtenaar is bij ANB  en diezelfde persoon wil ook het bosje in de Esenbroeken weg .
Binnen de open Milieuraad van Diksmuide werd twee jaar terug unaniem advies gegeven om deze beeldbepalende populierenrij bij Bloso (Sport Vlaanderen ) te bewaren .  Onze Hogere Overhelden en organisaties moeten veel meer luisteren naar  en rekening houden met de adviezen van heel veel  hardwerkende vrijwilligers .  Bij het verwijderen van bomen moet men ze steeds door nieuwe bomen doen vervangen .  Anders hypothekeert men de toekomst van wie na ons komt .

Michel Maeckelbergh
Natuurgids en Erevoorzitter Milieuraad

2605, 2022

Wat hebben we vandaag op de gemeenteraad geleerd?

26 mei 22|

De bespreking en de toelichting door het architectenbureau van het ontwerp voor een nieuwe Boterhalle op de voorbije gemeenteraad was heel leerrijk.
Wat hebben we vandaag op school geleerd?

Dat de Vooruit fractie helemaal geen  nieuwe Boterhalle meer wil, want dat dat getuigt van grootheidswaanzin, niet op maat van het kleine Diksmuide.
Dat raadslid Ramboer afwezig was en dus niet heeft moeten reageren op de fameuze puist die zij als schepen op het pleintje aan de Maria Doolaeghestraat heeft toegelaten en die het uitzicht op de gevel van het nieuwe complex voor altijd zal verminken.
Dat het wild parkeren op dat pleintje zal moeten verdwijnen en dat de bushalte daar ook een nieuw uitzicht moet krijgen.
Dat de  Idee fractie hardnekkig vasthoudt aan haar verkiezingsbelofte om daar ondergronds een parkeerruimte te voorzien ten koste van gelijk welke prijs per parkeerplaats.
Dat de CD&V met die zeer hoge extra kost duidelijk ongemakkelijk zit.
Dat het afwijzen van een ruime ondergrondse parking onder de Grote Markt ter gelegenheid van de heraanleg ervan een gemiste kans en een blunder van formaat was.
Dat het opnieuw duidelijk geworden is dat het bestuur geen enkele globale visie meer heeft hoe het centrum Diksmuide qua ruimtelijk ordening op een geordende en harmonieuze moet ingevuld worden.
Dat elk nieuw project zonder enige ins  praak enkel op zichzelf beoordeeld wordt, zonder toetsing aan het gewenst algemene plaatje.

Een greep uit de ruime korf: In de Wilgendijk loopt een aanvraag voor twee nieuwe zeer ingrijpende hoofbouwprojecten. De campus van het St Aloysiuscollege en de site van het vroegere Karmelietessenklooster.  Op die laatste site zullen er straks ook een dertigtal gesloten garages verdwijnen.Wat de impact daarvan is om het verkeers- parkeer gegeven in het centrum is nog koffiedik kijken, nog los van de vraag waar de huidige gebruikers nu een nieuw onderdak kunnen vinden.

Ons historisch centrum verdient wel beter.

Met vriendelijke groet

Jan Colaert

1705, 2022

Wees een heer of een dame in het verkeer aub

17 mei 22|

Al jarenlang rijd ik door en rond Diksmuide,  werkgerelateerd met vrachtwagen, camionette en fiets.  Het valt mij op dat vele frustraties van alle gebruikers de wilde loop nemen. De regels zijn nochtans verwacht van iedereen gekend te zijn, daardoor zou Diksmuide wel wat vlotter kunnen doorkruist worden.
Beginnen met de fietszone, voor een keer dat een fietser voorrang heeft, gun die hem dan, u wint het echt niet uit voorbij te gaan of zoals tegen richting langs Kleine en Grote dijk, of Wilgendijk niet te wachten en de fietser de ruimte te geven. Als autobestuurder geeft u de voorzet aan de fietser om deze in andere situaties u ook te pesten; zoals overal tussenkruipen, door rood gaan aan oversteekplaats, noem maar op. Bestuurders van auto’s, bussen, vrachtwagens,… U mag slechts het kruispunt opgaan als u zeker bent over te geraken, dus kruispunten met lichten, bv aan de Paterskerk, of kruispunten zonder lichten, bv aan de Tuinwijk/Woumenweg blijven steeds vrij. Nogmaals tijdswinst haalt u er echt niet, enkel het speciaal gevoel om daar te staan op het kruispunt en lekker nodeloos voor u te staren om blikken van gefrustreerde weggebruikers te kunnen negeren. Spijtig genoeg komen we in een tijd dat we zelf alles mogen maar niks kunnen verdragen van een ander .
Iedereen maakt fouten, spijtig dat er zoveel opzettelijke fouten gebeuren in de haast op de openbare weg. Neem aub de tijd daar even bij stil te staan. Ikzelf volg jaarlijks de bijscholingscursus om mijn rijbewijs CE te kunnen behouden, maar mijns inziens zouden alle gebruikers van de openbare weg daar echt baat bij hebben. Dagelijks zie ik voetgangers klaarstaan over te steken die niet durven door de gejaagdheid van andere gebruikers van de weg, fietsers die hun leven riskeren in een fietszone tegen richting in een eenrichtingsstraat, geblokkeerde kruispunten, laat ons toch even allemaal proberen te kijken wat er gebeurt met alle problematiek als iedereen slechts 99% de wegcode volgt.

Mijns inziens zal de tijdswinst nihil zijn maar de stress, spanning 95%verminderen en de gemoedsrust zeker top!

Davy Vangaever

1005, 2022

Ere wie ere toekomt

10 mei 22|

Ik las en bekeek met volle aandacht de  foto van de gelauwerden van het stadsbestuur die het  dik verdienen,  maar bemerk ook dat wegens het uitstellen er  inmiddels ontbreken.

Maar ik kom onmiddellijk op de gedachte dat ik die God zei dank nog leef die waardering nooit haalde nog op sportief vlak nog op tal van bijdragen die ik bracht via het Manehoek op gebied van veiligheid en raadgevingen die door sommigen van die laureaten niet werden opgevolgd in de taak van hun bevoegdheid of het niet eens nodig achten om  een dialoog te bespreken wat nog kan ,of NIET MAG !
Pluspunten met verwezenlijkingen : Gevaarteken onder de spoorviaduct , Rode lichten te Oostkerke overweg  102 komende uit de Grintweg , arsvalt opvulling aan spooroverweg 100 te Oostkerke  , daar de autobus moest links afwijken om niet te haperen , vanuit de Sint Sebastiaanlaan richting Rusthuis heeft iedereen er  voorrang van rechts … wat de snelheid opdrijft zo werd het vandoen om een omgekeerde driehoek te plaatsen komende van onder de spoor viaduct. Een pluim voor het nieuwe zebrapad aan het uiteinde van de Rozenlaan. Kwam  ook tot stand een bijkomende bushalte aan de hoek IJzerlaan met de Willemtellaan  enz ..
Komende vanuit de Montanusstraat op de Stationsstraat heeft men toch voorrang ! Denk aan het rijgedrag dat veel bestuurders , ja ook bus bestuurders dit NIET   weten . Op de vraag om  het zebrapad  niet zo dicht van de hoofdbaan als de  IJzerlaan uit te tekenen werd niet ingegaan. Vroeger “ spelende kinderen “voor het speelplein  niet meer vandoen ! Let op voor ons als ouderlingen door het lawaai van de trein hoor je niet de aantocht van een personenwagen en al evenmin van zij met een elektrisch gedreven fiets die ook niet meer traag zijn en ook bestuurd door een  onkundige of gehaaste bestuurder …
En ten slotte : Jaren ligt de  zandbak er vervuild bij .Vroeger verboden voor honden , nu niet meer ! Nu wordt door de doorsteek naar de appartementen de oversteek gemaakt met hond ..Pippi, kaka !? Nog een vraag voor de  tijd dat we er nog zijn : Wie zorgt voor de gepaste en veilige aansluiting naar het nieuwe betonnen baantje vanop het speelplein ? Niet wachten tot de stemming hé !  Bij leven en welzijn .

Georges Lanssens

Ga naar de bovenkant