2909, 2023

Doelgerichte samenwerking leidt tot succes

29 september 23|

Een wat onverwachte titel maakte zijn opwachting in eDiksmuide van 28.09.2023 …  : “ Met steun uit Middelkerke : Keiem speelt op een kunstgrasveld “ .
De Vladslose schepen (oud-Keiemnaar) Marc Deprez heeft zich jarenlang ingezet om de voetbalspelers en –liefhebbers uit Keiem en de naaste omgeving te kunnen geven waarop zij zeker recht hadden en hebben , nl. een ordentelijk sportterrein. De redacteur van eDiksmuide begint met ‘n treffende aanhefzin die luidt als volgt : “ Het heeft volgens de schepen niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk heel wat voeten in de aarde gekost ….”.
Spreekwoorden en gezegden stammen uit een meestal ver verleden … hun oorsprong nagaan is interessant… en de website ….  onzetaal.nl/schatkamer … verduidelijkt : “Veel voeten in de aarde hebben betekent ‘moeite kosten’. Het is niet duidelijk waar deze uitdrukking vandaan komt. Er zijn verschillende theorieën over. Ik kies voor de derde theorie die aangehaald wordt. Deze derde theorie is dat de uitdrukking teruggaat op iets zwaars dat versjouwd moest worden. Dan had je vroeger veel mensen nodig. Die mensen zorgden voor voetstappen in de aarde bij het te versjouwen object. Hoe zwaarder het object, hoe meer ‘voeten in de aarde’ te zien waren.

En nu konkreet  inzake het kunstgrasveld voor het voetbal in Keiem ….De vele voeten in de aarde ?….   wie zijn allemaal de werkers en de sjouwers…?  De ‘belangrijkste’ personen in het verwezenlijkte project zijn de burgers van Diksmuide die verplicht zijn om belastingen te betalen en in het bijzonder degenen die het meest belastingen betalen.  Op deze groep volgen de voetbalspelers en – liefhebbers.  Dan krijgen we de plaatselijke gemeentepolitiekers die kijken naar de behoeften van de gemeenschap en die ook de prioriteiten vastleggen. Zij maken de beloften en nemen daadwerkelijke initiatieven . Plannen worden opgesteld door het schepencollege en dan geeft de gemeenteraad van meerderheid en oppositie hun instemming.  In casu moest er ook van bovenaf  nog goedkeuring gegeven worden door het departement Omgeving van de Vlaamse Gemeenschap.  Deze goedkeuring wordt verleend na een “objectief ” onderzoek van het dossier en‘ plaatselijke kleine politieke overwegingen’ spelen normaal geen enkele rol.

Wel is het soms nuttig om een parlementslid uit de omgeving te vragen om aan de kar te helpen steken en dat schepen Deprez daarvoor beroep deed op zijn vriend en parlementslid Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, was een uitstekende idee.  Onze Westhoek-mensen moeten bij mekaar staan voor het goeie en eerlijke doel , het belang van de gemeenschap van onze streek.  Het is wenselijk dat de verkozenen zich niet naijverig tegenover mekaar opstellen. Eensgezindheid draagt absoluut bij tot een doeltreffend en ook zuinig beleid. Electoraal opbod is in beginsel verwerpelijk en als gevolg daarvan moet de belastingbetaler nadien gedurende vele jaren “ten duurste”  opdokken en goed en wel beschouwd dat alles dikwijls slechts voor doelwitten die bijkomstig of totaal overbodig zijn.
De inzet van zovelen om in Keiem het kunstgrasveld te realiseren verdient dank en lof … een bewijs van beredeneerd oordeel , van solidariteit en eensgezindheid ! Leve de gezonde sport en vermaak.

Joost Tryhou,
Gemeenteraadslid/Schepen (1970-1982)

1409, 2023

WC-blokje in afvalcontainer

14 september 23|

Ik hang gewoon een wc blokje in de vuilnisbak.  Natuurlijk moet je dan wanneer je die buitenzet, het even verwijderen.  Anders elke 2 weken een nieuwtje, is zinloos.  Er ligt ook een krant in, onderaan de bak. En die staat inderdaad buiten in de schaduw, beschermd achter een muurtje tegen de zon.

Groetjes,

Mieke Vandenabeele

2106, 2023

Maria Doolaegheprijs

21 juni 23|

Het voorstel van gemeenteraadslid Koen Bultinck om een Maria Doolaegheprijs in het leven te roepen is lovenswaardig en dit mijn inziens om meerdere redenen. Opvallend inderdaad, en dit niet enkel te Diksmuide, zijn de vreemdtalige benamingen van handelszaken en van hun aangekondigde activiteiten. Het Nederlands verdwijnt hierbij steeds meer en blijkbaar wordt veronderstelt dat men best kiest voor het Engels. Zijn voorstel lijkt mij hierom een eerste reden om het lovenswaardig  te noemen. Laat ons toch eens een inspanning doen om het Nederlands in het straatbeeld te houden. Commercieel moet dit geen verlies zijn.

Op e-Diksmuide van heden 21/06 lees ik een aankondiging voor de Sunbeam-activiteit van 23/06. Moet dit in het Engels? Daarom en in dezelfde trend van het voorstel uitgaande van Koen Bultinck deze suggestie. Stadsbestuur, handelsverenigingen, culturele- en ontspanningsverenigingen kunnen het voortouw nemen: doe jullie aankondigingen opnieuw in het Nederlands.

Robert Travers

206, 2023

Bezoekers verminderen op Diksmuidse  Sinksenfeesten

2 juni 23|

Het is niet verwonderlijk dat de toeloop naar de Diksmuidse topdag minder aantrek krijgt de laatste jaren,  dit is een uitloper die reeds over gans het kerncentrum op jaartermijn zichtbaar is vanaf de jaren 2018 ,2019 enz.

Reeds in 2018 schreef ik hier in dezelfde hoofdkroniek van deze Diksmuidse berichten dat het stadsbestuur moest rekening houden met een aankomende vermindering van bezoekers aan onze winkeliers, een verdere oplopende leegstand van de winkels en een voortdurende stijging van de verkoop van handelspanden. Het signaal verdapperde door de grote wegenwerken die begonnen en drie jaar duurden, een noodzakelijk kwaad die toch de ogen moesten geopend hebben van een bestuur met een visie zoals ze steeds zeggen.  Er werd hier klaar en duidelijk gezegd dat de opening van het vernieuwd handelscentrum met zijn prachtige historische markt, dat de eerste kerstmissen en de opening van het vernieuwd centrum met mega aantrekkingsfeesten zouden moeten gebeuren om de achtergebleven klanten door de grote werken terug naar Diksmuide te lokken en tenminste een mooi project dat reeds van voor de werken bestond eens te raadplegen om onze handelsstad en het handelaarsleven een tweede adem in te blazen.

Maar er werden wel 3 vergaderingen belegd door het stadsbestuur om Diksmuide nieuw leven in te blazen, die zeker enkele tienduizenden euro’s gekost hebben voor de nutteloze studie rond de kernvernieuwing want er kwam geen enkel resultaat, begrijpe wie kan want niemand van handelaarsbesturen of unizo of stadsbestuur vroeg inzage in mijn project die reeds 2 jaar zijn vruchten kon afwerpen. Ja er is moed voor nodig om inlichtingen te nemen over iets dat niet door henzelf uitgedacht werd.  De Diksmuidse handelaars hadden toch een ander bestuur nodig in deze moeilijke tijd, ze verdienden zeker beter in deze legislatuur .

Gaby Debruyne

803, 2023

Geen trajectcontroles, wel dodelijke ongevallen

8 maart 23|

Dergelijke controles zijn dringend noodzakelijk : Kaaskerkestraat, Esenweg en Roeselarestaat of gewestweg N35.  In de maand februari 5 dodelijke ongevallen langs de n35 : 2 ter hoogte van het Hooglandeke (Roeselarestraat) in Esen en 3 langs de N 35 te Lichtervelde.  Na 5 jaar … nog geen trajectcontrole mogelijk?  Langs deze gewestweg bevinden zich alleen al in Esen 2 scholen.  Maar blijkbaar is verkeersveiligheid voor de overheid niet belangrijk.

Arnold Pollet

Ga naar de bovenkant