steun de winkeliers, hansdelaars en bedrijven in Diksmuide

1711, 2022

De nieuwe bankservice

17 november 22|

De grootbanken zijn lief voor hun klanten. Ze zijn bezorgd om de tevredenheid en het welzijn van hun klanten. Daarom hebben zij in het centrum van Diksmuide een lokaal voor cash-geldafhaling ingericht. Zo hoeven al die klanten hun kantoor niet langer te betreden.  Wie zich ’s morgens voor 9 uur in het cashlokaal begeeft, ziet massa’s bankafschriften rondslingeren. Niet netjes, dames en heren van de bank.  Ook nergens een stoel, tafel of vensterbank waar dames hun “saccoche” kunnen deponeren om hun geld en bankkaart ordelijk op te bergen.
Geen Kate van de KBC, Tom van ING, of Eloïse van BNP Fortis om hun klanten te helpen, indien hun bankkaart ingeslikt wordt, of het programma blokkeert, of een oudere klant zich onveilig voelt, zeker in de huidige winterdonkerte. Trek uw plan, beste klant.

En …  de toegangsfaciliteiten voor gehandicapten zijn nihil : trappen, geen hellend vlak voor slechtzienden, geen deuren die automatisch opengaan en sluiten, is de deuringang breed genoeg voor rolstoelgebruikers ?

Na uw bezoek is er de obligate digitale vraag : “Beste klant, bent u tevreden over de nieuwe bankservice ?” Welke score geeft u hen, beste stadsgenoten ?

Robert Pil, Diksmuide

711, 2022

Ook toestellen in cash-punt niet bruikbaar voor slechtzienden en blinden

7 november 22|

In reactie op het artikel op eDiksmuide rond de toegankelijkheid van het cash-punt in de Generaal Baron Jacquesstraat voor rolstoelgebruikers, kan ik ook meegeven dat ik, als zwaar slechtziende, onlangs ook de automaten zelf heb getest op de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Ik heb moeten vaststellen dat ook de toestellen in het cash-punt ook voor ons als slechtzienden en blinden niet toegankelijk zijn. De automaten van Belfius toonden nochtans dat dit wel mogelijk is.

Rory Jacques

2210, 2022

Het A(grarisch)plan bij de sluiting van de spooroverweg in de Bethoostersche broeken

22 oktober 22|

Het voorliggend plan van Infrabel, de provincie West-vlaanderen en stad Diksmuide is een plan waarbij ook de spooroverwegen (Warestraat en Stokerijstraat) in Esen zouden afgesloten worden.  Vooral rond de Warestraat is er toch wat onenigheid in en rond Esen

De toegang naar de Bethoostersche broeken zou daarbij afgesloten worden voor het doorgaand landbouwverkeer, fietsers en voetgangers.  Aan de noordzijde van de spoorweg voorziet men een ventweg van 4 meter breed met uitwijkstroken vanaf de Hooiweg tot de Vladslostraat.  Aan de zuidkant voorziet men daarnaast nog een fietspad waarbij men veilig vanuit de Warestraat richting Vladslostraat kan fietsen.  Dit werd laatste is ook zo voorgesteld in een artikel op ediksmuide.  Laten we dit dan maar plan A  noemen.  Op de laatste landbouwraad werd  beslist om vanuit de landbouw dit voorliggend plan te steunen en te volgen.  Net zoals bij de fietsers en voetgangers die ofwel een kortere of langere afstand zullen moeten afleggen om de Bethoostersche broeken te betreden, zullen er onder de landbouwers ook winnaars en verliezers zijn. Sommige landbouwers zullen door de nieuwe ventweg een veel korter traject voorgeschoteld krijgen via de Vladslostraat of de Hooiweg, anderen zullen dan weer een klein ommetje moeten maken of zullen zelfs wat van hun eigendom onteigend zien.  Voor iedereen het beste en het onderste uit de kan halen zal alvast niet lukken en is onmogelijk

Wat men op vandaag ook kan vaststellen is dat de huidige landbouwmachines de laatste decennia steeds groter en breder zijn geworden (tot 3 meter wielbreedte) met daarnaast ook nog een steeds groter wordend publiek die recreatief bezig is met fietsen, wandelen of joggen. Dit komt de verkeersveiligheid langs smalle wegen van 3 meter zeker niet ten goede. Vanuit de landbouw moeten we spijtig genoeg ook vaststellen dat bij het kruisen met landbouwvoertuigen er steeds meer fietsers of wandelaars zijn die weinig respect tonen en de tijd vinden om eventjes in de wegberm te gaan staan. Een ventweg van 4 meter breed met uitwijkstroken is dan ook geen overbodige luxe als men er vanuit gaat dat jr aarlijks naar ruwe schatting 3.000 passages van landbouwvoertuigen zijn via de Warestraat naar de weilanden in de Bethoostersche broeken te Esen. We zien trouwens ook dat bij dezelfde uitvoering met een brede ventweg langs de spoorlijn met gezamenlijk gebruik van landbouwverkeer  fietsers en voetgangers nabij Zarren, Handzame en Kortemark dit heel goed werkt en een verkeersveilige oplossing biedt. Deze ventweg en fietssnelweg werd een tijdje terug reeds aangelegd en is ook voor een stuk gelegen in de beschermde Handzamevallei.  Dit ging toen eveneens gepaard met de sluiting van talrijke spooroverwegen .

Wat de voorstellen B en C vanuit TWIJG (trage wegen IJzergemeenten) betreft kunnen we kort zijn. Een traject waarbij alle landbouwers enkel via de Hooiweg de Bethoostersche broeken moeten  betreden is voor de landbouw ontoelaatbaar en  onbespreekbaar.  Zeker met de gedachte in het achterhoofd dat ook de Hooiweg later nog bijkomend kan dichtgaan of afgesloten kan worden.  Dit zou gepaard gaan met nog meer  kilometerslange omleidingen waarbij dit ook het milieu zeker niet ten goede zou komen.  Enkel bij het NIET uitvoeren van plan A, kan men vanuit de landbouw zich vinden in  het voorstel of plan van TWIJG met een half verharde weg tussen de spooroverweg aan de Warestraat en de Vladslostraat voor landbouwvoertuigen .

Ik wil ook nog eventjes de bedenking maken en benadrukken dat dit gebied op vandaag  ingekleurd staat als (ecologisch) waardevol agrarisch gebied, waar landbouw nog steeds de hoofdactiviteit is.  Zelfs zo goed als  alle verworven gronden in dit gebied die reeds eigendom zijn van het ANB (agentschap natuur en bos) worden beheerd en onderhouden door landbouwers uit de streek.

Laat ons vooral (samen) voor een verkeersveilig plan kiezen waar landbouw en recreatie veilig naast elkaar kunnen gaan, fietsen of rijden en die de uitvoering ervan in de toekomst alvast niet in het gedrang brengt. .

Johan Debruyne (landbouwer Esen)

2110, 2022

Het is te vroeg om te zeggen dat het te laat is

21 oktober 22|

Ondermeer met deze slogan houdt de Klimaatcoalitie, waar onder andere Oxfam, 11.11.11, Broederlijk Delen, VELT, Natuurpunt en vele anderen deel van uitmaken, op zondag 23 oktober een grote klimaatmars in het teken van de klimaattop van de VN in november (COP27). Het doel: in een feestelijke stemming zoveel mogelijk volk op de been brengen en zodoende druk uit te oefenen op de verantwoordelijke Belgische en Europese beleidsmakers. Ze moeten verder gaan, krachtiger en sneller zijn.
En omdat we politici willen confronteren met hun non-acties zijn er diverse ludieke acties: Oxfam vraagt je een spiegel mee te brengen naar de mars, om samen te tonen dat we het beleid een spiegel willen voorhouden!   11.11.11 trekt rond met reuzin Amazonia, de grootste klimaatactiviste ter wereld.  Zij zal vooroplopen in de strijd om klimaatonrecht een halt toe te roepen. Broederlijk Delen laat onder de vlag van de #25procentrevolutie haar stem luid en duidelijk klinken. Velt voorziet samen met de organisaties Voedsel Anders en Solidagro een checkpoint op het parcours van de Klimaatmars.  Daar beelden ze 2 scenes uit: een dood landschap met een bankier op een koffer vol centen, maar geen eten meer, tegenover een vrolijk gezelschap van burgers en boeren in het groen. Natuurpunt roept op om verkleed te komen als dier of plant. Van eekhoorn tot boom, van kikker tot bloem; alles kan. Samen maken ze er één natuurlijke bende van!  Stuk voor stuk sterke symbolische acties die het ware gelaat toont van de halfslachtige oplossingen die bovendien de ongelijkheid versterken.

Meer info valt te lezen op www.klimaatcoalitie.be en op de websites van bovenstaande bewegingen.

Vanuit Diksmuide vertrekt een delegatie naar Brussel met de trein van 11.13.  Wie wil aansluiten, is meer dan welkom.

Rik Maekelberg

2809, 2022

Hip, hip, hoera voor de milieu- en groendienst

28 september 22|

Een dikke proficiat voor het behalen van de gouden medaille van de wedstrijd ‘Entente Florale Europe’
Samen met de meeste Diksmuidelingen zou ik zeggen: “Dank je wel, beste mensen van de milieu- en groendienst voor het vele werk dat jullie presteren om onze stad leefbaar te maken en natuurlijk zeggen we erbij: Doe zo voort! Want er is nog veel werk op de winkel.

Vriendelijke groeten,

Eddie Duthoit

Ga naar de bovenkant