steun de winkeliers, hansdelaars en bedrijven in Diksmuide

Vandamme Frank Carpos Matuvu Nollet Matrassenhuis Saint_Germain Delhaize Cornelis_uitvaartzorg Pere et mere Bourgondisch_Schild ERA_Vandenbussche Dezwarte Cornelis_uitvaartzorg Pere et mere Nachtraaf Rein.be Rein Lobbestael Diksmuide Dezwarte Cornelis_uitvaartzorg Cornelis_uitvaartzorg Gunther
3005, 2021

Diksmuide kan agrarische gronden bebossen

30 mei 21|

Hierbij willen we schepen Marc De Keyrel eens wijzen op de huidige geldende wetgeving want de Diksmuidse burger heeft recht op correcte informatie.
Volgens het Belgisch Veldwetboek  is er voor het bebossen in agrarisch gebied enkel een vergunning vereist van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de bebossing plaats zou vinden. Uiteraard moet er advies gevraagd worden aan het Departement landbouw en visserij, die binnen een termijn van 20 dagen zijn advies kan geven.   Geeft het Departement van landbouw en visserij geen advies binnen die termijn, dan wordt verondersteld dat de aanvraag gunstig is. Ook het college van burgemeester en schepenen moet binnen de termijn van 30 dagen, na het  indienen van de aanvraag, zijn beslissing hebben genomen.  Doen ze dit niet, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn.   Indien het College de vergunning niet toekent, kan beroep worden ingediend bij de Bestendige Deputatie.
Wanneer een gemeentebestuur zelf wil bebossen in agrarisch gebied is de procedure dus eenvoudiger, want dan geldt dus enkel het Veldwetboek en het advies van het Departement voor landbouw en visserij.  De percelen in eigendom van de stad Diksmuide, en gelegen in agrarisch gebied,  komen dus wel degelijk in aanmerking om te bebossen.
Met deze gedachte, en het bosplan van Minister Demir heeft de stad Diksmuide nog weinig argumenten  om de handen niet uit de mouwen te steken en de stad en de deelgemeenten een groener cachet te geven.  Voor de gewone burgers voorziet de Vlaamse overheid vanaf 2020 onder bepaalde voorwaarden, in een ruime boscompensatie  wanneer men een bos wil aanplanten in o.a. agrarisch gebied.
Alle info omtrent boscompensatie via Bosgroep Ijzer & Leie.

Een wakkere Diksmuidse burger,
Günther Claes

2705, 2021

Groene vingers

27 mei 21|

De Diksmuidse Groendienst is weer volop actief. Ze bewerken de aarde, voeren potgrond aan, planten struikjes en bloemen op de markt, dorpspleinen en straatplantsoenen.
Loop hen niet achteloos voorbij. Ze wroeten in de grond ; met gekromde rug en buigende knieën zoeken zij naar de juiste schikking. Met de grootste zorg planten zij struikjes en bloemen in een harmonieus geheel. Bekijk hun werk, schenk hun een duimpje, een ‘vind-ik-leuk’, want zij creëren groene plekjes van rust en verpozing in onze betonstad; een kleurrijk palet voor ons, Diksmuidse stadsgenoten, de wielertoerist, de cultuurbezoeker.
Een symfonie van bonte kleuren, schuchtere struikjes, bloemen die hun kelk ontplooien. Handige, zorgende handen die helpen aan dat wonder der natuur. Blijf, in sombere tijden, een ogenblik stil  staan en herontdek die pure schoonheid ! Nog nooit heeft een koude lente belet, dat de rozen in de zomer zullen bloeien !

Robert Pil, Diksmuide

2904, 2021

Respect voor de afstand tot de stoeprand

29 april 21|

Is het niet zo dat verkeersborden of palen gewoon 40 centimeter van de stoeprand moeten geplaatst worden en dat is op heden niet zo wat betreft de sierbakken als afbakening op sommigen plaatsen. Natuurlijk wordt er bij dergelijke toegevingen aan uitbreiding van het terras  zeker niet doorheen gereden met de  wagens uit beide  richtingen  en dat kan iedereen maar toejuichen na zo’n lange onderbreking en ook in de toekomst op feestdagen of kermis.

Gisteren bij de opening van de kapper en kapsters hadden wij beiden tijdig een afspraak In de Wilgendijk en ik kan je maar verzekeren dat ik mijn echtgenote met alle kracht over de hobbelige steenslag  en ander hindernissen moest ondersteunen om vanuit de Kiekenstraat bij de kapster te komen !

Verder zoals ik al schreef ,  geef aan de kapper en of kapsters a.u.b. een parkeerplaats voor minder  validen en zeker  daar waar het zonder grote onkosten nog kan ! Bij leven en welzijn … maakten wij beiden een volgende afspraak en hopen wij dat de werken dan al ver zullen voltooid  zijn….

De corona voorbij …. Neen hoor,  maar de werken !?

Georges Lanssens

1504, 2021

Applaus voor het vaccinatieteam

15 april 21|

Het was een aangekondigde lentezwaluw voor de zeventig-plussers : het vaccin dat ons zou beschermen tegen covid-19. De laatste maanden was het ook het gesprek van de dag: “Heb jij al je uitnodiging ontvangen ? Ben jij al gevaccineerd ? Zo, met welk vaccin ?”.
En zie, op een gure lentedag, met wat zon en een schrale wind, sta je aan de deur van het zwembad, de nodige documenten stevig in  de hand geklemd, en je ziet de metamorfose : de route, die heel duidelijk aangegeven staat : een zegen voor de slechtzienden ; de hulpverleners, vriendelijk, attent en gedienstig voor de onzekere mensen die zich aanmelden , de administratieve medewerksters met hun vragenlijstje , en de prik, vakkundig gegeven, een instant-moment. Ongelooflijk dat die kleine hoeveelheid entstof het verschil kan betekenen tussen gezond blijven  en het risico om een levensbedreigende virologische aandoening op te lopen.
Dankbaar ook voor de arbeiders die het zwembad zo functioneel hebben omgebouwd tot een vaccinatieruimte ; dankbaar voor de logistieke diensten die al de administratieve rompslomp – zowel papier als digitaal- in goede banen hebben geleid ; dankbaar voor de hulpverleners, bedienden, en de verpleegsters die het reddende spuitje in één vlotte, pijnloze beweging toedienen. Dank U.

Een grote bos lentebloemen voor elk van jullie !

Robert Pil

1204, 2021

Doorzicht enquête winkelgedrag

12 april 21|

Hedendaags worden de boodschappen gedaan met de wagen en daar begint in onze stad al een eerste probleem voor het nog korter parkeren in de hoofdstraat  …winkelstraat ( Gen.Baron, Jacquesstr )  Ouderen zoeken normaliter een dicht bijgelegen parkeerplaats en zeker de mindervaliden.  Hoeveel voorziene plaatsen in deze hoofdstraat ?  2  twee over de ganse lijn en meestal bezet door iemand  die er dicht bij  woont en geen bergplaats heeft en dit dag en nacht ! Op de marktplaats zijn er een drietal .. en die aan het hotel De Vrede met je neus tegen de terrassen  kan je niet bij door een vooraf te dicht  geparkeerde wagen  …  kwestie van doorzicht bij het geven  van zo’n plaats !! De zaak Carrefour heeft op zijn terrein slechts 2 plaatsen … een kenteken op de grond geverfd en meestal bezet door een onbeschofte ..zonder mindervalide kaart en de baas vertikt het om bij de stedelijke diensten een paar voorziene kentekens aan te vragen  en deze te plaatsen recht tegenover op de muur van zo’n plaats.
Andere grootwarenhuizen hebben er minstens een drietal heel dicht bij.
Op het stationsplein ( Bortierlaan zijn er maar liefst 5 voor mindervaliden ..  zelden bezet , omdat de mindervalide niet op of af een trein kan  in Diksmuide. De perrons zijn niet aangepast  .Verder zie ik ook de noodzaak dat er nu gedurende die Corona bestrijding aan de vroeger zwemkom er slechts  1  ( één ) plaatsje is voor mindervaliden ….kwestie van doorzicht , kan daar toch rap iets worden aangepast ?
Aan zaken als de kapper (ster) ook een tip om er aan  een  minder  valide een plaatsje te geven gedurende zijn of haar verblijf.
Leve de middenstand ! laat u ook eens horen hoe het beter kan voor een bloeiender Diksmuide . Bescherming tegen regen en wind kan op veel plaatsen worden bijgestuurd voor zolang die zotte wet van de Corona nog duurt !

Georges Lanssens

Ga naar de bovenkant