Volgens schepen voor groenonderhoud Martin Obin zet Diksmuide al een aantal jaar extra in op ontharding en meer groen in het straatbeeld. Dat zorgt volgens hem niet enkel voor wat meer kleur en gezelligheid, maar het is ook goed voor de natuur. En het stadsbestuur wil volgens de schepen ook graag het goeie voorbeeld geven om met haalbare acties ook inwoners op de kar te krijgen. Daarom werd een geveltuin voorzien aan het administratief centrum aan de Heernisse. Toch bleek recent nog in de Tuinwijk dat Diksmuide niet overal de onthardingskaart trekt.

Samen met de vzw Groene Gevels werkte Diksmuide het project uit om de gevel van het Administratief Centrum in de industriezone Heernisse een groenere aanblik te geven. De geveltuin bestaat een vijftal plantvakken met een grote variatie aan planten en manieren om beplanting langs de gevel te laten klimmen. Bezoekers zien er onder meer sierdruiven, bosranken en trompetbloemen bloeien. Het gaat om een investering van zo’n 4.110 euro euro waarvoor men 50% subsidies kreeg van de provincie West-Vlaanderen. Diksmuide hoopt dat de groenere aanblik van het administratief centrum de Diksmuideling kan overtuigen om hetzelfde te doen. Toch blijft het vreemd dat een bestuur dat de kaart trekt van de ontharding intussen oogluikend toestaat dat er op de nieuwe verkaveling Tuinwijk volop een verhardingsoperatie aan de gang is met de aanleg van nieuwe voetpaden en parkeerstroken. (foto rechtsonder)

Het stadsbestuur sleutelde onlangs ook wat aan het reglement voor groene gevels en geveltuintjes. Deze kleine tuintjes op het openbaar domein grenzen aan de perceelsgrens: de gevel van de woning, een vrijstaande muur … Om de tuin te realiseren wordt de verharding weggenomen en vervangen door plantaarde. De stadsdiensten nemen tegels en fundering weg, zorgen voor een cortenstaal rand en vullen het plantvak met aarde. Inwoners kopen, bij voorkeur bijenvriendelijke, beplanting, plaatsen die in het plantvak en onderhouden het tuintje. Voor tips voor de perfecte plantenkeuze : klik hier.
Tenslotte nog de belangrijkste spelregels: een tegeltuin is maximaal 30 cm op 30 cm groot, ze is verder maximaal 60 cm diep en kan gaan over de volledige lengte van de gevel en de afstand tot het perceel van de buren bedraagt minstens 30 cm. (DLD)