2311, 2023

De IJzervloed

23 november 23|

Bij het overstromen van de IJzervallei komt de polarisatie tussen landbouw en natuur (spijtig genoeg) terug boven drijven, mede door inzichten van (water)professoren en wetenschappers. Bepaalde politici nemen zelfs al het woord ‘onteigenen ‘ in de mond, dit terwijl de inwoners nog met de voeten in het water staan met alle ellende vandien. De landbouw wordt terug (onterecht) met de vinger gewezen. In het onlangs verschenen boek ‘De IJzervloed’ leert het verleden en de geschiedenis van dit gebied ons nochtans een ander verhaal bij de grote overstromingen van de IJzervallei in 1872 toen er helemaal nog geen sprake was van drainage, industriële groententeelt, zware landbouwmachines, verharding of enige klimaatverandering. Eventjes enkele fragmenten uit het boek ter illustratie (blz 20-21).
December 1872 : In de vallei van den Yser zijn 1000 huizen en hofsteden waer de bewoners op de zolder woonen , en waar het vee is weggevoerd of staet te versmooren in de stallen …..De jaren 1867, 53 en 41 die zeker grote waterjaren waren, zijn, zeggen de oude Merkemnaars, niet te vergelijken met 72…..Op de hofsteden gaat het geheel erg: het merendeel van het hoornvee staat tot aan de knieen in het water, geheele benden koeien zijn door het water naar het hooge gedreven om niet te versmoren en vele zwijnen zijn reeds in hun kot versmoord…
Overstromingen in dit gebied zijn dus van alle tijden en dit zal in de toekomst wellicht ook niet anders zijn. Structurele weldoordachte maatregelen om de waterpeilen beter te beheersen in deze valleigebieden, overstromingsgebieden en de rivier de IJzer, met de technologie waarover we op vandaag beschikken, dringen zich dan ook op om dergelijke gebeurtenissen en rampscenario’s te vermijden in de toekomst. Het boek eventjes aandachtig en grondig doorlezen kan bij sommigen misschien wel tot andere en betere inzichten leiden zodat iedereen met een gerust gemoed verder kan leven met de grillen van de natuur !!!

Johan Debruyne

410, 2023

Residentie Rattenhove

4 oktober 23|

De site waar men een Boterhalle wil neerpoten is volledig verloederd en verwilderd, onkruid ongeveer 2,5 meter hoog en een echte blaam voor Diksmuide. (zie foto onderaan) Deze Boterhalle heeft nu al, met afbraakkosten inbegrepen, een prijskaartje van méér dan 10000000 ( ja tienmiljoen) euro en het zal nog stijgen. Als men in Groot-Diksmuide dan al de zalen opsomt en weet dat er maximum per jaar slechts 15 activiteiten in de Boterhalle plaatsvonden (ongeveer 340 dagen per jaar ongebruikt) is ze feitelijk volledig overbodig. Men hoort dan ook heel wat negatieve reacties bij de bevolking, de krappe oppositie is eveneens koele minnaar. Toch wil deze coalitie zijn zin doordrijven wat nogmaals illustreert dat er nauwelijks naar de bevolking geluisterd wordt.
Was het niet beter om hier een mooi stadsparkje te creëren met wat bomen, een klein vijvertje en wat speeltuigen voor de allerkleinsten. Zou een ware aantrekkingspool voor het centrum zijn wat nodig is als men oa. de grote, nergens geëvenaarde, leegstand bekijkt. De volgende generaties zouden van dit plekje groen enorm kunnen genieten maar met een peperdure Boterhalle zullen ze nu slechts met enorme schulden en hieruit voortvloeiende belastingen opgezadeld worden.
Men wil eronder zelfs parkeerplaatsen creëren aan circa 58.000 euro per parkeerplaats. Indien betalend wie gaat daar willen parkeren, zal ze niet dezelfde weg opgaan als de lege nissenkerk in Lampernisse, eveneens zo’n dure flater boven de hoofden van de bevolking beslist? We zien heel veel parkeerschijven verzetten, we zien terrassen waar nog nooit iemand opgezeten heeft op parkeerplaatsen staan, we zien fietsrekken op parkeerplaatsen staan terwijl anderen dan weer beboet worden als hun schijf 5 minuten vervallen is. Is het niet verstandiger om te investeren in een deftige randparking en Diksmuide aantrekkelijk te maken voor de consument, hier geen dure architect en aannemer voor nodig….
Nog iets waar blijft de uitleg en excuus aan de Diksmuidse belastingbetaler over de gemiste subsidie van 750000 euro??

Johny Hemlsoen

2909, 2023

Doelgerichte samenwerking leidt tot succes

29 september 23|

Een wat onverwachte titel maakte zijn opwachting in eDiksmuide van 28.09.2023 …  : “ Met steun uit Middelkerke : Keiem speelt op een kunstgrasveld “ .
De Vladslose schepen (oud-Keiemnaar) Marc Deprez heeft zich jarenlang ingezet om de voetbalspelers en –liefhebbers uit Keiem en de naaste omgeving te kunnen geven waarop zij zeker recht hadden en hebben , nl. een ordentelijk sportterrein. De redacteur van eDiksmuide begint met ‘n treffende aanhefzin die luidt als volgt : “ Het heeft volgens de schepen niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk heel wat voeten in de aarde gekost ….”.
Spreekwoorden en gezegden stammen uit een meestal ver verleden … hun oorsprong nagaan is interessant… en de website ….  onzetaal.nl/schatkamer … verduidelijkt : “Veel voeten in de aarde hebben betekent ‘moeite kosten’. Het is niet duidelijk waar deze uitdrukking vandaan komt. Er zijn verschillende theorieën over. Ik kies voor de derde theorie die aangehaald wordt. Deze derde theorie is dat de uitdrukking teruggaat op iets zwaars dat versjouwd moest worden. Dan had je vroeger veel mensen nodig. Die mensen zorgden voor voetstappen in de aarde bij het te versjouwen object. Hoe zwaarder het object, hoe meer ‘voeten in de aarde’ te zien waren.

En nu konkreet  inzake het kunstgrasveld voor het voetbal in Keiem ….De vele voeten in de aarde ?….   wie zijn allemaal de werkers en de sjouwers…?  De ‘belangrijkste’ personen in het verwezenlijkte project zijn de burgers van Diksmuide die verplicht zijn om belastingen te betalen en in het bijzonder degenen die het meest belastingen betalen.  Op deze groep volgen de voetbalspelers en – liefhebbers.  Dan krijgen we de plaatselijke gemeentepolitiekers die kijken naar de behoeften van de gemeenschap en die ook de prioriteiten vastleggen. Zij maken de beloften en nemen daadwerkelijke initiatieven . Plannen worden opgesteld door het schepencollege en dan geeft de gemeenteraad van meerderheid en oppositie hun instemming.  In casu moest er ook van bovenaf  nog goedkeuring gegeven worden door het departement Omgeving van de Vlaamse Gemeenschap.  Deze goedkeuring wordt verleend na een “objectief ” onderzoek van het dossier en‘ plaatselijke kleine politieke overwegingen’ spelen normaal geen enkele rol.

Wel is het soms nuttig om een parlementslid uit de omgeving te vragen om aan de kar te helpen steken en dat schepen Deprez daarvoor beroep deed op zijn vriend en parlementslid Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, was een uitstekende idee.  Onze Westhoek-mensen moeten bij mekaar staan voor het goeie en eerlijke doel , het belang van de gemeenschap van onze streek.  Het is wenselijk dat de verkozenen zich niet naijverig tegenover mekaar opstellen. Eensgezindheid draagt absoluut bij tot een doeltreffend en ook zuinig beleid. Electoraal opbod is in beginsel verwerpelijk en als gevolg daarvan moet de belastingbetaler nadien gedurende vele jaren “ten duurste”  opdokken en goed en wel beschouwd dat alles dikwijls slechts voor doelwitten die bijkomstig of totaal overbodig zijn.
De inzet van zovelen om in Keiem het kunstgrasveld te realiseren verdient dank en lof … een bewijs van beredeneerd oordeel , van solidariteit en eensgezindheid ! Leve de gezonde sport en vermaak.

Joost Tryhou,
Gemeenteraadslid/Schepen (1970-1982)

1409, 2023

WC-blokje in afvalcontainer

14 september 23|

Ik hang gewoon een wc blokje in de vuilnisbak.  Natuurlijk moet je dan wanneer je die buitenzet, het even verwijderen.  Anders elke 2 weken een nieuwtje, is zinloos.  Er ligt ook een krant in, onderaan de bak. En die staat inderdaad buiten in de schaduw, beschermd achter een muurtje tegen de zon.

Groetjes,

Mieke Vandenabeele

2106, 2023

Maria Doolaegheprijs

21 juni 23|

Het voorstel van gemeenteraadslid Koen Bultinck om een Maria Doolaegheprijs in het leven te roepen is lovenswaardig en dit mijn inziens om meerdere redenen. Opvallend inderdaad, en dit niet enkel te Diksmuide, zijn de vreemdtalige benamingen van handelszaken en van hun aangekondigde activiteiten. Het Nederlands verdwijnt hierbij steeds meer en blijkbaar wordt veronderstelt dat men best kiest voor het Engels. Zijn voorstel lijkt mij hierom een eerste reden om het lovenswaardig  te noemen. Laat ons toch eens een inspanning doen om het Nederlands in het straatbeeld te houden. Commercieel moet dit geen verlies zijn.

Op e-Diksmuide van heden 21/06 lees ik een aankondiging voor de Sunbeam-activiteit van 23/06. Moet dit in het Engels? Daarom en in dezelfde trend van het voorstel uitgaande van Koen Bultinck deze suggestie. Stadsbestuur, handelsverenigingen, culturele- en ontspanningsverenigingen kunnen het voortouw nemen: doe jullie aankondigingen opnieuw in het Nederlands.

Robert Travers

Ga naar de bovenkant