Schepen Jan Van Acker is gisteren overleden.  Hij kwam enkele weken terug zwaar ten val in zijn tuin.  De opgeroepen hulpdiensten kregen toen steun van het team van de Mug-heli en konden hem nog overbrengen naar het ziekenhuis waar hij nu is overleden.
Jan Van Acker (66) was huisarts en kwam als verkozene van Idee Diksmuide in 2007 in de gemeenteraad terecht als oppositieraadslid.  Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde hij 1.035 voorkeurstemmen.  Toen CD&V en Idee Diksmuide een bestuursakkoord maakten, trad hij ook toe tot het schepencollege en kreeg hij de bevoegdheden sociale zaken, volksgezondheid, cultuur en erfgoed, domeinen waarin hij politiek open bloeide. Hij was ook voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, het vroegere OCMW.  Tijdens de coronacrisis kon hij zijn ervaring als huisarts gebruiken om Diksmuide de juiste coronamaatregelen te laten nemen en de stad goed door de eerste golf van de pandemie te loodsen.  Intussen nam hij ook maatregelen om de cultuursector weer op gang te trekken.  Zo stond hij mee aan de wieg van het pop-up-theater in het voormalig zwembad De Kupe.
Als teken van rouw hangen in Diksmuide de vlaggen halfstok.

Het is nog niet duidelijk wie Jan Van Acker zal opvolgen binnen het schepencollege.  In de gemeenteraad is Idee-voorzitter Claude Vindevogel eerste opvolger.

Jan Van Acker was gehuwd en had 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Hij was ook de neef van burgemeester Lies Laridon.(DLD)

De leden van witvishengelclub De Ijzerdijkvissers die aangesloten zijn bij de Vlaamse sportfederatie ‘Sportvisserij Vlaanderen’ hebben op zaterdag 17 oktober vrijwillig zwerfvuil opgeruimd langsheen hun favoriete water, de IJzer. Acht vissers, samen met een echtgenote van één van deze vissers, hebben naar jaarlijkse traditie zwerfvuil opgeruimd op de IJzeroevers vanaf de Dodengang en tot over Tervaetebrug.  Ook de overzijde werd geruimd vanaf de jachthaven Portus Dixmuda tot aan de visplaatsen bij de Warmoesstraat.  Het ging over een totale afstand van 9 kilometer.
De vissers waren alvast verbaasd over wat ze er allemaal vonden, zo stelt voorzitter Walter Vanhoutte.

Lees verder

Is deze corona-crisis te vergelijken met een oorlog?  Enkele buitenlandse staatshoofden nemen alvast de omschrijving oorlog graag in de mond als ze de corona-crisis willen situeren Ook bij NSB (Nationale Strijdersbond) De IJzerwacht uit Keiem werd bij deze vergelijking uitvoerig stil gestaan.  Maar volgens secretaris Jef Boone gaat deze vergelijking enkel op voor de onzekerheid die deze crisis veroorzaakt. Hoe lang gaat dit duren? Wat voor impact gaat dit hebben? Hoeveel slachtoffers zullen er zijn en wie horen daar bij? Wat voor prijs gaan we daarvoor betalen?  Maar de gebouwen staan er daarentegen nog, er vallen geen bommen, er is geen censuur en er zijn ook geen voedseltekorten zoals tijdens een oorlog.  Maar is deze coronatijd dus geen oorlogstijd, uiteraard is alles anders.  Toch wil men bij NSB Keiem ook tijdens deze corona-tijden het oorlogsgebeuren en het vele leed dat er is geleden blijven herdenken en eren.  Al zal ook dit op 11 november een ietsje anders zijn.  Al was het alleen maar omdat ze ook aan de gesneuvelden van corona en aan de helden in de zorg-frontlinie zullen denken.

Lees verder

Begin oktober werd in Esen een enquête verspreid in het kader van het project Energiek Dorp Esen.  Eenzelfde project werd begin 2019 ook al uitgerold in Pervijze.  In een volgende fase werd toen ook een thermocar ingezet om de gevels van de woningen te scannen.  Hiermee konden de Pervijzenaars dan hun energieverliezen opsporen.  Nu is dus Esen door de initiatiefnemers, de provincie en het Diksmuids stadsbestuur, geselecteerd als ‘Energiek dorp’.  Het uiteindelijk doel is om de Esenaars te helpen om energie te besparen of om zelf energie te produceren.  In eerste instantie wordt aan de Esenaars gevraagd een enquête in te vullen.  Hiermee wil men zicht krijgen op de energiesituatie van de Esense woningen, ofwel, hoe warmpjes zitten de Esenaars er (letterlijk) in.  Met deze gegevens kunnen dan acties uitgewerkt worden.  Voor het invullen van de enquête : klik hier.  Maar men kan ook de papieren enquête die reeds bedeeld werd in Esen invullen.  Deze kan vervolgens afgegeven worden in “De Platse”, apotheek “Beyls” of de brievenbus aan OC Ingelram.  En om het wat aantrekkelijker te maken kunnen de deelnemers ook een energiebesparingspakket winnen.  Er liggen er alvast twintig te wachten op de winnende Esenaars.  Let wel: deze aktie is enkel voor de Esenaars. (DLD)