steun de winkeliers, hansdelaars en bedrijven in Diksmuide

Vandamme Frank Matuvu Carpos Matrassenhuis Saint_Germain Nollet Papyrus Cornelis_uitvaartzorg Delhaize Nachtraaf ERA_Vandenbussche Dezwarte Cornelis_uitvaartzorg Bourgondisch_Schild Rein.be Rein Lobbestael Diksmuide Cornelis_uitvaartzorg Dezwarte Delhaize
1304, 2021

Speurtocht naar oorzaak vervuiling Sparkevaardeken opgestart

De vervuiling van het Sparkevaardeken op de industriezone Heernisse, die hierdoor sinds het weekend wit kleurt, zou volgens de Vlaamse Milieumaatschappij toe te schrijven zijn aan een lozing van huishoudelijk afvalwater.  Momenteeel is de beek tot aan de paaiplaats nog steeds vervuild wat niet alleen zorgt voor een licht grijze tot witte kleur van het water maar ook voor een waarneembare rioolgeur. Intussen heeft men wel al vastgesteld dat er problemen zijn in het stelsel stroomopwaarts en dat er stroomafwaarts een te lage zuurstofconcentratie is.  Hierdoor is ondermeer de situatie in de paaiplaats kritiek.  Een beluchter in het midden van deze paaiplaats doet wel zijn werk zodat er vooralsnog geen dode of vissen in nood te bespeuren zijn.  Maar nu het paaiseizoen is gestart blijft beluchten op de paaiplaats wel nodig tot de waterkwaliteit in de beek terug in orde is.
Maar de oorzaak van de vervuiling moet volgens schepen Marc Deprez wel zo snel mogelijk opgespoord worden.  Of de oorzaak moet gezocht worden bij een slecht werkend overstort is nog niet zeker.  Intussen is Aquafin samen met rioolbeheerder Fluvius wel op zoek naar de fout in het rioleringsstelsel die de oorzaak zou kunnen zijn van de vervuiling.  (foto Rijkswachtstraat) (DLD)

Verkeershinder aan kruispunt Stragier

10 april 21|

Volgende week worden de huidige “biggenruggen” op het kruispunt Stragier (foto) vervangen door betonnen bolelementen.  Deze bollen moeten verhinderen dat de hoek van het voetpad nog langer stuk gereden wordt.   Hierdoor zal van maandag tot vrijdag de rechter voorsorteerstrook in de Admiraal Ronarchstraatstraat worden afgesloten richting Maria Doolaeghestraat. Wagens zullen wel nog steeds rechts kunnen afslaan naar de Maria Doolaeghestraat of rechtdoor rijden naar de Fuselierstraat, zij het vanop de linker voorsorteerstrook.  Zwaar verkeer (+3,5 ton) zal evenwel een alternatieve route moeten nemen via Beerst, Vladslo en Esen.  Volgens schepen van openbare werken Marc Deprez worden deze werken bewust tijdens de paasvakantie uitgevoerd om de hinder toch enigzins te beperken.   (DLD)

Historische stadsrekeningen tonen Diksmuides bourgondische periode

9 april 21|

Het Algemeen Rijksarchief, dat in Brussel is gevestigd, heeft laten weten dat nu ook Diksmuides historische stadsrekeningen uit de Bourgondische periode van 1403 tot 1788 online staan. Deze stadsrekeningen zijn goed voor 320 boeken die elk ruim honderd pagina’s tellen. Volgens schepen van erfgoed Katleen Winne brengt dit nieuw werkinstrument Diksmuides stadsgeschiedenis nog gedetailleerder in kaart.  Daarnaast heeft Diksmuide de voorbije jaren ook nog enkele originele exemplaren ontvangen uit dezelfde periode.

(meer…)

Diksmuide veegt voortaan voor eigen deur

9 april 21|

Diksmuide heeft een veegmachine aangekocht zodat ze voortaan zelf kan instaan voor het veeg- en onkruidbeheer van pleinen, straten, voetpaden en goten.  Voorheen zorgde een extern bedrijf voor het onderhoud van een beperkt aantal straten, de overige werden manueel geveegd door eigen mensen.  Volgens schepen van groenonderhoud Martin Obin zal dit voortaan met een eigen veegmachine efficiënter kunnen gebeuren.  Daarenboven zal dit ook regelmatiger gebeuren zodat onkruid minder snel de kop zal opsteken.

(meer…)

Traktaat voor Yserheembewoners, vrijwilligers en medewerkers

8 april 21|

In de aanloop naar Pasen trakteerde de lokale Vlaams Belang-afdeling bewoners, zorgverleners en vrijwilligers van WZC Yserheem met paaseitjes.  Was er eind maart nog de Dag van de Zorg, volgens VB-raadslid Johan Desender verdient de zorgsector het hele jaar door de waardering van de bevolking.  Daarnaast mogen ook de bewoners van de woonzorgcentra niet vergeten worden.  Zij worden al zolang afgezonderd van familie en vrienden wat zorgt voor een eenzaamheid waarvan de gevolgen op vandaag nog niet te voorspellen zijn.  Daarom wilde de Diksmuidse Vlaams Belang-afdeling Pasen niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  Volledig corona-proof werden de dozen met attenties onder vorm van zakjes met paaseitjes voor de bewoners, vrijwilligers en medewerkers door een beperkte delegatie afgegeven aan het onthaal van WZC Yserheem.  Raadslid Desender hoopt alvast met deze kleine attentie zowel de zorgsector als de eenzame bewoners nog eens onder de aandacht te hebben kunnen brengen.  En als men hiermee ook nog eens kan onderstrepen hoe belangrijk deze sector is, dan is hij alvast in zijn opzet geslaagd, aldus nog Johan Desender. (DLD)

Meer Berichten Laden
Ga naar de bovenkant