2605, 2023

Provincie heeft geen budget voor Diksmuidse fietssnelweg

De nieuw te plaatsen fietstunnel in het Diksmuids station moet aansluiten op de nog steeds ontbrekende fietssnelweg, enerzijds richting Kortemark, anderzijds richting het Vestingspark waar het ook een wandelfunctie moet krijgen. Dit nog steeds ontbrekend gedeelte van de fietssnelweg F35 zorgt ervoor dat fietsers op vandaag gebruik maken van de fietsonveilige gewestweg N35 door het centrum. En in deze situatie komt nog niet onmiddellijk verandering want op de voorbije gemeenteraad kon van burgemeester Lies Laridon (CD&V) die eveneens provincieraadslid is, vernomen worden dat de provincie hiervoor geen budgetten voorziet. De aanleg van deze fietsweg valt onder de bevoegdheid van de provincie.
(meer…)

Diksmuide wil een volwaardig Vestingspark in 2024

24 mei 23|

Op vandaag heeft Diksmuide nog maar een kleine gedeelte van het zogenaamd Vestingspark, de groene long tussen de spoorweg en de Tuinwijk, in handen. (grijze zone). Voor het grootste deel (bruine zone) worden reeds jaren onderhandelingen gevoerd met de private eigenaars. Omdat men evenwel niet tot een vergelijk kon komen, werd in 2022 een onteigeningsprocedure opgestart. En daar lijkt men nu in de laatste rechte lijn te komen. Schepen Marc Deprez hoopt binnen het jaar deze procedure te kunnen afronden. Maandag stelde de gemeenteraad al een ontwerper voor dit grote Vestingspark aan.
(meer…)

Wie gaat in Leke over de schreef?

24 mei 23|

Op de gewestweg N369 werd ter hoogte van Leke de belijning aangepast door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die beheerder is van deze weg. Een volle lijn voorkomt dat er nog kan ingehaald worden. Maar de ingreep zorgde nagenoeg onmiddellijk voor een storm van protest op sociale media. Er is heel wat onbegrip. Wie was vragende partij voor deze ingreep en wat was de drijfveer, het zijn veelgestelde vragen die maandagavond ook in de Diksmuidse raadzaal door N-VA-raadslid Bert Laridon werden gesteld aan schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). Zijn antwoord deed alvast de wenkbrauwen fronsen.
(meer…)

Diksmuidse kerk krijgt herbestemming als mausoleum

23 mei 23|

De voormalige kerk van Lampernisse kreeg destijds een herbestemming als urnenbegraafplaats en ontmoetingsplaats voor het dorp. Maar 600.000 euro aan investeringen later is er slechts één urne bijgezet in de urnenbomen, zo kon maandagavond op de Diksmuidse gemeenteraad vernomen worden van N-VA-raadslid Koen Coupillie. Als men weet dat een mausoleum wordt omschreven als een vrijstaand gebouw om de kist of de as van een overledene te herbergen, dan wordt deze voormalige kerk van Diksmuide hierdoor zowaar een mausoleum. Een uniek mausoleum voor nog een andere reden want de toren van het mausoleum krijgt in het najaar een uitkijkpost waar men een blik op de komgronden van Lampernisse kan werpen.
(meer…)

Ontdek Diksmuidse Liksems in de verhalenkelder en in het landschap

23 mei 23|

Nog tot het einde van de zomer van 2024 richten de Westhoekgemeenten, onder de noemer Landscapes, hun blik op het herdenkingslandschap van na de eerste wereldoorlog. Kraters, bunkers en begraafplaatsen, ze tekenen het landschap. Ze zijn als verwondingen of in het West-Vlaams Liksems voor een soldaat, men ziet ze niet meer maar men voelt ze nog. In Diksmuide werd hierrond een belevingsprogramma opgebouwd met centraal de expo Liksems in de verhalenkelder van het stadhuis. Voor de apotheose van Landscapes is Diksmuide eind augustus 2024 de gaststad. Op 24 augustus is er een theaterwandeling en op 30 en 31 augustus worden In de omgeving van de IJzertoren op en rond het water van de IJzer totaalspektakels voorzien.
(meer…)

Ga naar de bovenkant