Busje komt zo … zo klonk de smartlap van enkele decennia terug.  Maar dat busje zou weleens vanaf eind 2021 voor Diksmuidelingen die wonen in de landelijke gebieden niet meer zo vlug kunnen komen.  Het nieuwe openbaarvervoerplan dat in december 2021 in werking moet treden voorziet weliswaar een vervoer op maat dat reizigers uiteindelijk naar een mobipunt als het station moet brengen.  Maar volgens Gert Maertens (Groen) is dit misschien wel een goed plan voor de grote steden maar is het nog niet rijp voor landelijke regio’s.  Voor Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) zal hiermee ook de reisduur toenemen wat uiteindelijk zal leiden tot vervoersarmoede.  En daarvan zal alvast een landelijke regio als de Diksmuidse de dupe zijn.  Maar volgens Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) wordt er nog steeds geschaafd aan het openbaarvervoersplan voor de regio Westhoek zoals het nu voorligt.  Het plan dat de Diksmuidse gemeenteraad bij de jongste zitting mocht goedkeuren bevat dan ook nog steeds enkele aandachtspunten zodat alle doelgroepen bereikt worden.  Het ontbreken van de nodige kennis of bepaalde eisen voor het gebruik van het vervoer op maat, die inspeelt op de specifieke mobiliteitsvragen van personen die anders geen toegang hebben tot de andere vervoersmogelijkheden, mag dan ook voor de Diksmuidse burgemeester niet leiden tot vervoersarmoede in Diksmuide.  Ze hoopt alvast dit doel te bereiken via een constructieve houding in de onderhandelingen hierrond.

Lees verder

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is er een verminderd nieuwsaanbod.  Daarom herschikken we tijdens deze nieuwsluwere vakantiemaanden juli en augustus ons nieuwsaanbod en is er momenteel slechts één nieuwsbericht per weekdag.  Ook is er tijdens de zomer geen nieuwsbericht op zaterdag.   Vanaf het verlengd weekend van 21 juli tot 16 augustus is er dan een volledige vakantie-lockdown … Maar uiteraard blijven we de actualiteit onverminderd volgen, zij het dan meer met korte berichten die u kunt volgen via twitter of via www.eDiksmuide.be. Zo blijft u ook tijdens de vakantie de hartslag van Diksmuide voelen. (DLD)

Muziekclub 4AD, die zich tijdens deze coronazomer vervelt tot 1,5AD, moet het heel anders aanpakken … binnen de vooropgestelde richtlijnen, kleinschaliger en met een focus op Belgische artiesten waar ze bij de Diksmuidse muziekclub zo van houden.  En voor deze muzikanten gaat vanaf 25 juli zowaar de concertzaal opnieuw open.  Maar dan niet voor concerten, wel voor een losse babbel met artiesten.  Tijdens vier Artist Talks wordt het podium in de concertzaal omgebouwd tot de 1.5AD-living.  Daar komen Fenne Kuppens (Whispering Sons), Aurelie Poppins (Cocaine Piss) & Rine Amelynck (The Lovehandles en Unwanted Tattoo), Micha Volders (producer en muzikant bij Vermin Twins en Meteor Musik) en Brent Vanneste (STAKE/Steak Number Eight, BRENNT en Raveyards) zonder het promopraatje, in de diepte babbelen met eigenzinnige invalshoeken én vragen uit het publiek.  Het kan allemaal.
Maar ook voor deze vier avonden is er dus een beperkte capaciteit en tickets kunnen enkel in voorverkoop aangekocht worden.
Meer info en tickets : www.4ad.be. Daar vindt men overigens ook het volledig 1,5AD-aanbod voor de komende weken met naast de Artist Talks, de zomerkampen en workshops, de concerten in de Blankaart op vrijdagnamiddag en de tien 1,5AD-playlists die te horen zijn in hun café of hoe de Belgische artiest de huisdj op afstand wordt. (DLD)

Pervijze krijgt af te rekenen met een economische aderlating.  Immers, met de herlocalisatie van Decat Energy Technics, het vroegere Electro Decat, verhuizen al 200 arbeidsplaatsen van Pervijze naar Veurne.  Reeds eerder koos ook de vroegere brouwerij en huidige Pervijse drankenhandel Vandewoude voor een nieuwe stek in Veurne en het gelijknamig verzekeringskantoor wisselde begin dit jaar ook al Pervijze voor Kaaskerke.  Bij de voorstelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) bleek dat Diksmuide deze leegloop een halt wil toeroepen.  Pervijze is naast Leke immers een hoofddorp voor Diksmuide.  Allereerst komt er dus een reconversie van de site Decat die in het woongebied van de dorpskern ligt.  Volgens schepen Marc Deprez is het niet wenselijk om er opnieuw een bedrijvigheid te ontwikkelen, wel wil men er een woonproject.  Momenteel ontwikkelt woonmaatschappij IJzer & Zee ook al een ander nieuw woonuitbreidingsgebied met 21 nieuwe woningen.  En het stadsbestuur wil de komende jaren ook de lokale bedrijvigheid ondersteunen.  Daarvoor voorziet men in een lokaal bedrijventerrein van maximaal 5 hectaren.  Maar een locatie hiervoor werd nog niet naar voor geschoven.  Wil men met deze groeimogelijkheden opnieuw de leefbaarheid van Pervijze verhogen, Diksmuide haalt ook opnieuw de Pervijse omleidingsweg vanonder het stof.  Hiermee wil ze het doorgaand verkeer uit de dorpskern houden wat ook de leefbaarheid van Pervijze moet verhogen.   Maar voor Decat en Vandewoude komen deze plannen te laat, zij beslisten Veurne boven Pervijze te kiezen.

Lees verder