Wie met overschotten piepschuim of EPS-isolatie, of in de volksmond beter gekend onder zijn commerciële naam ‘isomo’ naar het recyclagepark trekt, moet sinds kort ales breken in kleine stukken zodat deze passen in de gaatjes van de verzamelzakken. En dat zorgt volgens N-VA-raadslid Bert Laridon niet alleen voor gesakker, gepruts, gevloek, gekraak en gepiep maar ook voor een zee aan rondvliegende isomobolletjes. Maar volgens schepen Marc Derpez (Idee Diksmuide) is dit een gevolg van de eis van de ophaler. En de isomo-bolletjes? Die worden volgens hem dagelijks opgeruimd.

Op de jongste gemeenteraad was bij schepen Deprez te horen dat het de ophaler is die vraagt om het piepschuim efficiënt te stapelen, zeg maar te breken in stukken zodat er minder lucht in de ophaalzakken zit. Maar dat zorgt er volgens de schepen ook voor dat de transportkost voor Diksmuide zakt want hoe meer piepschuim er in één zak kan, hoe minder er moeten opgehaald worden.
Toch konden tot halfweg vorig jaar de bezoekers van het recyclagepark nog volle piepschuimplaten binnen brengen, de parkwachters braken deze toen zelf in stukken. En dat kostte, nog volgens de schepen, tot 2 uur werk per dag. Daarom werd vorig jaar beslist om bezoekers zelf het piepschuim te laten breken, een systeem dat volgens Marc Deprez ook al ingeburgerd is op menig ander recyclagepark. Desgevallend kan men uiteraard ook het piepschuim thuis in stukken breken of snijden. Zo moet dit karwei niet meer op het recyclagepark gebeuren.

Maar net dat breken, thuis of op het park, zorgt er volgens Bert Laridon wel voor dat er heel wat isomobolletjes ongewild in de natuur terecht komen. Verder lijkt het hem ook weinig waarschijnlijk dat, ondanks de inzet van de parkwachters, alle bolletjes die bij het breken rondwaaien op het park, bij elkaar kunnen geveegd worden.

Het is belangrijk dat het piepschuim wordt ingezameld. Het is immers een duurzame en waardevolle grondstof omdat het 100% kan gerecycleerd worden tot nieuw piepschuim. Maar door de breekverplichting dreigt deze recyclageboodschap wel verloren te gaan want inmiddels wordt, zo blijkt, al piepschuim mee gegeven in de restafvalbak. Gezien het verwaarloosbaar gewicht kost dit immers nagenoeg niks bij de ophaling en men hoeft het ook niet meer te breken. Of hoe al menig Diksmuideling al het door N-VA-raadslid Bert Laridon gevraagd alternatief voor dat breken heeft gevonden. (DLD)