De bewoners van het Fernande Verstraeteplein kregen enkele dagen voor de aanvang van de werken, een bericht van de stadsdiensten in hun brievenbus met de melding dat het enige voetpad in hun straat zal uitgebroken worden. Deze ingreep stoot op verontwaardiging en onbegrip. De bewoners zijn niet gekant tegen de ontharding van openbaar domein, maar enkel in zoverre het voetpad geen functie heeft. Eenzelfde ingreep gebeurde in nog andere straten van het Oostvesten en ook daar zijn de bewoners niet opgetogen met de ingreep. Schepen van openbare werken Marc Deprez wil in overleg gaan met de bewoners maar stelt nu reeds geen precedent te willen scheppen door het voetpad dan toch te behouden.

Het uitbreken van de voetpaden in het Fernande Verstraeteplein biedt voor de bewoners geen enkele meerwaarde, integendeel. Enkele tientallen tegels uitbreken zal voor hen geen verschil maken in een straat die een groot speelveld heeft en een pak voortuintjes waar het regenwater vlot in de ondergrond kan dringen. Het voetpad is ook veel gebruikt door zowel scholieren van de nabije school als door mindervaliden en senioren, al dan niet met hun rollator, die er hun dagelijkse wandeling maken. Moeten voortaan ook de oudste bewoners waaronder een bijna 100-jarige de rijweg gebruiken om via het aansluitend Ellesmerepad naar het centrum te gaan, zo vragen ze zich nog af in het Fernande Verstraeteplein. Nochtans is door de gewijzigde verkeerssituatie in de Grauwe Broedersstraat hun straat een veelgebruikte parkeerplaats voor voertuigen en zelfs een schoolbus geworden. Daarnaast gebeurde er ook nog geen evaluatie van dezelfde ingreep in ondermeer de Beukenlaan en Berkenlaan.
Deze en andere argumenten werden gebundeld in een bezwaarschrift die de bewoners aan het stadsbestuur hebben overgemaakt.

Ze betreuren deze handelswijze maar zijn hiertoe gedwongen wegens gebrek aan communicatie van de stad. Dit gebrek aan voorafgaandelijk overleg zorgt er volgens de bewoners enkel voor dat de afstand tussen burger en bestuur nog groter wordt. En enkele dagen voor de werken een berichtje achterlaten in de brievenbus voelt aan als lachen met de betrokken bewoners. Daarenboven zal voor hen Diksmuides klimaatplan niet mislukken als dit bestaand voetpad blijft. Overigens is er op vandaag maar aan de zijde van de huizen een voetpad, aan de zijde van het speelveld werd het voetpad reeds onthard. Bewoners en voorbijgangers, ook en vooral senioren, worden hierdoor straks verplicht de rijweg te gebruiken.
Deze ingreep staat dan ook in schril contrast met het onlangs voorgesteld memorandum van de Senioren Adviesraad die met 1/3de een belangrijke bevolkingsgroep vertegenwoordigt in de Diksmuidse samenleving en dus ook op het Fernande Verstraeteplein. Daarin werd nog opgeroepen naar een beter onderhoud van de voetpaden, niet naar het opbreken ervan. (DLD)