Woensdagavond werd door Diksmuids burgemeester Lies Laridon de symbolische eerste steen gelegd van Villa Vip aan de Grauwe Broedersstraat naast het Atheneumpad.  Deze villa moet een unieke woning worden waar een tiental personen met een verstandelijke beperking, voor wie het niet mogelijk is zelfstandig te wonen, dan toch een warme thuis kunnen krijgen bij een zorgkoppel.  Voor Diksmuide, die met de projecten van de Lovie en Duin & Polder al vertrouwd is met mensen met een beperking in haar stedelijke omgeving, wordt dit een project met een voor haar nieuwe formule.  Het krijgt daarenboven een unieke ligging aan de rand van de stad tussen het stedelijke en het landelijke.  De opening is voorzien in 2020.

Voor Michiel Maeyaert van Villa Vip uit Kortrijk wil zijn organisatie met deze projecten een familiale en gezinssituatie imiteren.  De villa’s moeten kleinschalig blijven waar de tien gasten met een verstandelijke beperking de hulp en de assistentie, maar ook de warmte krijgen van het mee-inwonend zorgkoppel.  Daarnaast worden ze ook ondersteund door medewerkers van Villa Vip.
Voor Michiel Maeyaert is de Diksmuidse locatie één van de mooiste die zijn organisatie tot dusver vond.  Er zijn intussen al 3 Villa Vips geopend en steevast is iedere villa anders.  Maar de combinatie van enerzijds het weidse met de achterliggende Handzamevallei en anderzijds het centrum aan de rand van de Mandelwijk, maakt de Diksmuidse villa voor hem tot één van de mooiste locaties.  Voor Diksmuids burgemeester Lies Laridon is de aanwezigheid van het ernaast gelegen Atheneum ook niet onbelangrijk.  De kinderen zullen kennis kunnen maken met de bewoners van Villa Vip en meteen ook ervaren dat ook zij deel uitmaken van de maatschappij.
Net zoals dat al eerder gebeurde bij de projecten van De Lovie en Duin & Polder, die eveneens hun mensen laten wonen in huizen in Diksmuide, kunnen straks ook de bewoners van Villa Vip door de Diksmuidelingen omarmd worden zodat ze er zich ook thuis kunnen voelen. De talrijke aanwezigheid van de buren uit de Mandelwijk op de eerste steenlegging was ongetwijfeld hiervoor symbolisch.

Meer over Villa Vip : klik hier en zie ook onze vorige bijdrage op eDiksmuide. (DLD)