Op haar jongste bijeenkomst keurde de Diksmuidse gemeenteraad het beheerplan voor Lampernisse goed.  Het behoud van zowel het bouwkundig als het landschappelijk erfgoed is het doel ervan.  Wie vrijwillig meestapt in dit verhaal kan rekenen op erfgoedpremies voor renovatie- of herstelwerken.  Maar vooral de beheermaatregelen voor het landschappelijk erfgoed, ook al gelden ze enkel voor hen die vrijwillig erin meestappen, zorgt dan toch voor ongerustheid in landbouwmiddens.  Daarom heeft Diksmuide, duidelijk onder druk van de landbouwlobby, ter elfder ure aan dat lijstje beheermaatregelen er zelf eentje toegevoegd.  Ze wil immers dat, in overleg met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), ook de mogelijkheid wordt voorzien om het doorzaaien toe te staan.  Belangrijk voor de landbouwers omdat ze vrezen dat de weilanden anders te schraal zouden worden zodat de opbrengsten te scherp dalen.  Voor schepen Martin Obin (CD&V) wordt er verder ook onvoldoende rekening gehouden met het feit dat er niet voldoende koeien meer zijn om deze weilanden te begrazen.  Hij erkende wel dat het beheerplan voor Lampernisse er enerzijds wel moet zijn maar dat het anderzijds ook geen bedreiging mag vormen voor de landbouw.

Schepen Martin Obin onderstreepte op de zitting nog dat er voor het doorzaaien niet zal geploegd worden, er wordt alleen wat doorgezaaid op een beperkt aantal plaatsen.  Belangrijk voor schepen Obin omdat de droge zomers zorgen voor kale grasplekken en dat zorgt voor een mindere opbrengst.  Illustrerend zijn voor schepen Obin de 90 hectaren die eigendom zijn van ANB.  Daarvan kennen de duidelijk verschraalde gronden 2/3 minder opbrengst.  Ook raadslid Joël Vancoppenolle (Idee Diksmuide), zelf landbouwer, stelde dat het doorzaaien noodzakelijk is.
Voor raadslid Eric De Keyser (SP.a-open) heeft Diksmuide met haar aanpassing het beheerplan dermate gewijzigd, dat ze dan maar beter het beheerplan had afgekeurd.  Maar voor hem heeft de nieuwe meerderheid van CD&V en Idee Diksmuide, die voor hem nooit voorstander is geweest van dit beheerplan, niet het lef om dit beheerplan voor Lampernisse dan maar gewoon af te keuren.  Voor raadslid Bieke Moerman (SP.a-open) is het onbegrijpelijk dat Diksmuide, nadat er de voorbije jaren verschillende consultatierondes waren met diverse partijen in dit dossier, er in de laatste rechte lijn nu plots eenzijdig een maatregel gaat aan toevoegen.
Vraag is tenslotte hoe de diensten Onroerend Erfgoed gaan reageren op deze koerswijziging van Diksmuide in dit dossier.  Diksmuide heeft sowieso al een moeilijke relatie met deze diensten.  Aan het recent lijstje met meningsverschillen rond de Boterhalle en recent nog de tuin op de Grote Markt, kan nu ook het gewijzigd beheerplan voor Lampernisse toegevoegd worden. Bijkomend is het nog de vraag welke gevolgen dit kan hebben voor zij die vrijwillig wilden meestappen in dit beheerplan en intussen al jaren wachten met hun renovatie- en herstelwerken en de hieraan gekoppelde erfgoedpremie.  (DLD)