Tijdens de voorbije gemeenteraad een opmerkelijke tussenkomst van Vlaams Belang-raadslid Johan Desender. Zijn fractie wil dat de erediensten niet langer gesubsidieerd worden door de stadskas, enkel de gebouwen mogen financieel ondersteund worden. Opmerkelijk omdat de voorgelegde rekeningen van de kerkfabrieken van 2023 geen afwijkingen vertoonden. Meer nog: de exploitatieuitgaven waren 20.000 euro lager dan begroot. Daarenboven keurde het VB-raadslid de vorige jaren wel de jaarrekeningen zonder enige tussenkomst goed. En uit de cijfers bleek ook nog dat Diksmuide zelfs niet moet bijpassen voor de erediensten.

De 13 Diksmuidse kerkfabrieken noteerden in 2023 een slordige 180.000 euro aan exploitatie-ontvangsten. Opvallend, bijna de helft hiervan werd geboekt door de drie, toeval of niet, Sint-Niklaas-kerkfabrieken : Diksmuide, Leke en Keiem. Daarnaast werd van de uitgaven slechts 133.000 euro gebruikt voor de eredienst en 49.000 euro voor het onderhoud van het bestuur en administratie. Of hoe uit deze cijfers blijkt dat de exploitatie slechts een klein verlies vertoont en bijgevolg een symbolische tussenkomst van 2.000 euro vraagt van het stadsbestuur. Diksmuides tussenkomst gaat nagenoeg volledig naar de gebouwen van de eredienst.

Van de resterende exploitatieuitgaven ging volgens schepen Obin 247.000 euro naar kleine onderhoudskosten aan de gebouwen en energiekosten. Tenslotte werd er nog voor 700.000 euro investeringen uitgevoerd. Hiervan ging 33.000 euro naar de verwarmingsinstallatie in de kerk van Keiem, voor de eerste investeringsschijf voor de herstellingswerken aan de kerk van Pervijze werd 68.000 euro vrij gemaakt en tenslotte werd nog 600.000 euro besteed aan de herstellingswerken voor de kerk van Leke (foto). Deze werken werden voor 622.000 euro gesubsidieerd door de stad en het Vlaams Gewest. (DLD)