Tijdens de bouwwerken voor de nieuwe evenementenzaal op de Boterhallesite zal de aanpalende Konijnenstraat, die de verbinding vormt tussen de Grote Markt en de Maria Doolaeghestraat, afgesloten worden. Dat was te horen op de voorbije gemeenteraad. De veiligheid van de gebruikers van deze verbindingsstraat kan immers niet gegarandeerd worden door de aanwezigheid van het werfverkeer dat van deze toegang tot de site gebruik zal maken. Maar dit zal ook gevolgen hebben voor bezoekers van CC Kruispunt en Ten Patershove. Nu reeds zijn er weinig parkeermogelijkheden in de omgeving van de schouwburg. En met de sluiting verdwijnt ook de verbinding naar de alternatieve parkeerplaatsen op de Grote Markt.

Door Vooruit-raadslid Bieke Moerman werd op de gemeenteraad nog voorgesteld om te voorzien in een tijdelijke houten tunnel die de gebruikers van de Konijnenstraat kan beschermen. Wilde schepen Marc De Keyrel (CD&V) dit voorstel nog voorleggen aan de veiligheidscoördinator, voor schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) was dit niet haalbaar. Voor hem zal het noodzakelijk zijn dat de Konijnenstraat minstens tijdens de ruwbouwwerken zal afgesloten worden.
Hierdoor zullen de bezoekers van CC Kruispunt en Ten Patershove enige tijd in de kou blijven staan, behoudens zij een langer bijkomend ommetje maken via de Koning Albertstraat of de Admiraal Ronarchstraat.

.Een ander alternatief, de stationsparking is door het ontbreken van enige verlichting, ook al niet bruikbaar voor Kruispuntbezoekers die er vaak zijn tijdens de donkere wintermaanden. Overigens was er de voorbije maanden ook al weinig aandacht voor de Kruispuntbezoekers die tijdens de voorbije winter ook al geconfronteerd werden met een donkere Konijnenstraat. De openbare verlichting van de verbindingsstraat verdween immers samen met de vroegere Boterhalle toen deze afgebroken werd. En een alternatieve tijdelijke verlichting werd niet voorzien. Of hoe parkeerplaatsen op de Grote Markt de voorbije jaren belangrijk waren voor het commercieel leven maar nu niet voor cultuur en senioren. (DLD)

Foto archief : de Konijnenstraat voor de afbraak van de vroegere Boterhalle.