Langs de Diksmuidse wegen verschijnen de jongste tijd opnieuw steeds meer borden, karren en zelfs trailers (foto) waarvan de enige bedoeling is, reclame maken.  Die borden komen niet alleen van commerciële bedrijven maar ook van scholen of zelfs het stadsbestuur zelf die deze plaatst om ondermeer het Feniks-evenement aan te kondigen of om personeel te ronselen.  En in navolging daarvan vindt men dus intussen ook al een heuse trailer op landbouwgronden naast de gewestweg in Keiem.  De geschiedenis herhaalt zich want Diksmuide kende deze wildgroei in haar wegbermen ook al een tiental jaar terug.  Maar daar kon toen, volgens raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) paal en perk aan gesteld worden met een streng belastingsreglement.  Op de voorbije gemeenteraad vroeg hij aan het stadsbestuur welke actie ze deze maal tegen deze reclamevervuiling zal ondernemen.

Het vroegere belastingsreglement die destijds het aantal reclamedragers verminderde werd volgens het raadslid door het huidig stadsbestuur op het vlak van tarificatie afgezwakt met als gevolg een hernieuwde wildgroei aan borden en andere illegale reclamedragers langs de Diksmuidse wegen.  Daarenboven zijn daar voor hem ook omgevingsvergunningen voor nodig.  Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) stelde allereerst dat de tarieven die Diksmuide op vandaag hanteert in weinig verschillen met de vroegere.  Daarnaast zou hij ook navragen bij de stadsdiensten of men inderdaad voor deze reclamedragers een omgevingsvergunning nodig heeft.  Wordt vervolgd. (DLD)