“Vier jaar lang hebben 100 jaar terug soldaten, burgers en verzetsstrijders gevochten voor onze vrijheid in en door de modder in deze streek en omgeving.  Nu zal de Vlaamse Overheid een eeuw later de jeugd, ploegspelers, die hun gading vinden in voetbal verder laten ploeteren in deze zelfde modder. Dit is ronduit schandalig. Het zware doek is gevallen.” Met deze emotionele boodschap reageert Diksmuids schepen Marc Deprez die zijn roots heeft in Keiem op de beslissing van Omgeving Vlaanderen die in beroep gaat tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg van een kunstgrasveld op het zonevreemd terrein aan de Tervaetestraat die werd afgeleverd door Diksmuide en de West-Vlaamse Deputatie.  Diksmuide had dit als voorlopige oplossing naar voor geschoven in afwachting van een definitieve herbestemming voor het Keiems voetbal op het nieuw te ontwikkelen terrein op de Keiemse wijk De Warande.  Maar dit voorstel wordt nu met deze beslissing door het Vlaams Gewest wellicht de grond ingeboord.

Voor Diksmuids schepen Deprez die met dit voorstel een oplossing wilde bieden aan het Keiems (jeugd)voetbal is de beslissing van het Vlaams Gewest ongelofelijk maar toch waar.  Voor hem is het duidelijk : het ruimtelijke primeert tegenover het menselijke.  Meer nog, hij wil deze Vlaamse beslissing catalogeren onder de noemer “onmenselijk”, zo laat hij noteren onder deze niet mis te verstane woorden.  Voor hem kent Omgeving Vlaanderen de realiteit niet op het terrein en beslist ze vanuit haar ivoren toren.  Daarbij solt men met de jeugd, ouders,  vrijwilligers, bestuursleden.  Het stemt volgens Marc Deprez tot reflectie. Dat Omgeving Vlaanderen, vereenzelvigd door één persoon, één ambtenaar die zomaar het fiat heeft en krijgt om dergelijke lovenswaardige initiatieven, voornemens de das om te doen en het leven van dit voetbalinitiatief echt zuur te maken, voor hem is dit ronduit schandalig.  Daarenboven begrijpt de Keiemse politicus niet wat er waardevol is aan de huidige site, het voetbalterrein van Sporting Keiem die een ware  familieclub  is en een warm nest.  En schepen Deprez vervolgt : gezien de uitgestrektheid van het grondgebied van Diksmuide is deze club tevens geografisch een meerwaarde voor Diksmuide.

En de Diksmuidse schepen bekijkt deze beslissing nog in een breder perspectief.  Voor hem moet de Vlaamse Overheid dringend en grondig nadenken over de mogelijkheden van beroepsprocedures die er op vandaag zijn.  Verwijzend naar enerzijds het Keiems dossier waarvan het kunstgrasveld reeds tweemaal gunstig geadviseerd werd maar anderzijds ook andere dossiers die reeds twee maal een gunstig gevolg kregen, vindt hij het vreemd dat er dan toch beroep kan aangetekend worden.  Voor schepen Deprez is dit echt van het goeie teveel.  Het zorgt er volgens hem voor dat men komt tot een stand-still op het vlak van verdere ontplooiingskansen van een stad, gemeente,….

Schepen Deprez besluit dat deze beslissing niet alleen zorgt voor stof tot nadenken in het algemeen, voor Keiem in het bijzonder zorgt dit dat men ook met de gebakken peren zit, en men achterblijft met een zwaard van Damocles boven hun sportieve hoofd. (DLD)