Het sinds 2015 leegstaand Diksmuids financiëngebouw aan de Woumenweg (foto archief) dreigde een tweede Westoria te worden.  Tot in 2027 leek de eigenaar immers verzekerd van zijn jaarlijkse meer dan 330.000 euro aan huurgelden van de huurder, de Regie der Gebouwen die het tot eind 2015 onderverhuurde aan de Federale Overheidsdienst Financiën.  Een kandidaat-koper zou dan ook slechts dit gebouw kunnen kopen mits een flinke gouden handdruk die het verlies aan deze rijkelijke huurgelden voor de eigenaar zou compenseren.  Maar kreeg Westoria in de Diksmuidse Bloemmolens recent dan toch een nieuwe kans, ook het financiëngebouw die een Diksmuidse kankerplek dreigde te worden, zou weleens binnenkort een nieuwe toekomst kunnen krijgen met het bordje “te koop” voor zijn deur.  Het Diksmuids gebouw behoort immers tot de tien gebouwen waarvoor de federale ministerraad eind maart akkoord ging om een verbrekingsvergoeding te betalen aan de eigenaar in ruil voor een vroegtijdige opzegging van het huurcontract.  Hierdoor wordt het lopend huurcontract op 31 januari 2021 beëindigd.  Een nieuwe huurder vinden zal evenwel voor de eigenaar geen sinecure zijn gezien de staat van het gebouw.  Verkopen zal dan ook wellicht de enige uitweg worden.  Gezien het gebouw in een bestemmingszone van openbaar nut ligt, is het ongetwijfeld uitkijken of de politieraad van zone Polder dan toch geen kandidaat zal zijn om op deze site zijn nieuw politiekantoor te bouwen.

Tot dusver had de politieraad van politiezone Polder voor de bouw van zijn nieuw politiekantoor de kaart getrokken van het terrein aan de Rijkswachtstraat, waar de vroegere rijkswachtgebouwen plaats zouden maken voor een nieuwbouw.  Maar de administratieve molen draait er heel stroef, zo blijkt uit herhaalde vragen op de voorbije zittingen van de politieraad.  En daar zorgde ondermeer de Diksmuidse Gecoro voor, het orgaan dat zijn advies moest geven over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor deze gronden aan de Rijkswachtstraat die een nieuwe bestemming moesten krijgen.  Tijdens de zitting van oktober 2018 gaf ze hiervoor nog een ongunstig advies.  Toen meende ze immers dat men voor de locatie van het nieuw politiekantoor toch eerst de site van het verlaten financiëngebouw als een ernstige optie moest bekijken.  Hierdoor kwam het dossier tot stilstand tot het nieuw Diksmuids stadsbestuur een nieuwe Gecoro aanstelde. Dit laatste gebeurde tijdens de gemeenteraad van eind april.  Volgende week komt het orgaan van voorzitter Thomas Goethals dan voor het eerst samen en kan ze zich meteen buigen over het dossier van het GRUP Politiezone.  Met de nieuwe mogelijkheden die de site van het financiëngebouw nu biedt, is het de vraag of de Gecoro ook in haar nieuwe samenstelling het eerder genomen advies al dan niet zal hernemen.

En dat advies wordt dus belangrijk voor de politieraad die hierdoor plots twee opties kan krijgen voor haar politiekantoor. Maar belangrijk wordt dit ook voor de Diksmuidse gemeenschap.  Met het vertrek van de overheids-huurder zou het gebouw immers weleens heel vlug in verval kunnen raken en een kankerplek worden op de zuidelijke toegangsweg van Diksmuide.  Kandidaat-kopers zullen zich immers wellicht niet in grote getale melden.  Allereerst is er de beperkte mogelijkheden gezien het gebouw in een zone ligt waar gebouwen van openbaar nut moeten zijn.  Plaats maken voor appartementsgebouwen is er bijgevolg niet aan de orde.  Daarnaast is het gebouw niet alleen sterk verouderd, ook dateert ze uit de jaren zeventig toen het gebruik van asbest zowat de norm was.  Een afbraak van het gebouw wordt dan ook waarschijnlijk de enige uitweg wat op zijn beurt zal zorgen voor een lage verkoopprijs.  Dit zorgt immers voor een minwaarde voor de grond die rest als het enige bruikbare van deze site.
Het is uitkijken of de politieraad, en vooral dan de andere gemeenten Koekelare, Kortemark en Houthulst dan toch, mits een gunstig advies van de Gecoro, opteert voor de gronden aan de Rijkswachtstraat die ze koopt aan de stad Diksmuide, dan wel ze dan toch voor een misschien wel financieel gunstiger alternatief kiest aan de Woumenweg.  De eigenaar zou immers gezien de nieuwe situatie weleens eieren voor zijn geld kunnen kiezen en tevreden zijn met een lage verkoopprijs.  Een keuze die ook belangrijk wordt voor Diksmuide die zonder oplossing voor het gebouw aan de Woumenweg jarenlang dreigt opgescheept te zitten met een vervallen site vol asbest. (DLD)