Het project, waarbij men met onbemande schepen het slib, afkomstig van het slibstort De Nieuwe Stede langs de Iepersteenweg, zou wegvoeren over de IJzer naar Oostende, heeft vertraging opgelopen.  De testvaarten met een schaalmodel van een onbemand schip zijn weliswaar positief ervaren maar maakten ook duidelijk dat het commercieel varen met onbemande schepen nog niet voor morgen is.  Het uiteindelijk doel is wel op termijn de ontwikkelde technologie toe te passen op schepen van bijna 40 meter lang en een vracht van 250 tot 400 ton.  Deze vertraging betekent meteen ook dat er voorlopig geen ruimte moet vrijgemaakt worden op de publieke parking bij ‘t Buitenbeentje (foto archief) aan de Heernisse voor de overslag van het slib.  Diksmuide had in maart, toen de plannen voor de overslag van het slib bekend raakten, nog beslist om de camperparking, die ze op dezelfde plaats had voorzien te schrappen.  De vertraging van dit project is evenwel geen reden om deze beslissing terug te draaien, de camperparking komt er niet aan de Heernisse.

De milieuvergunning voor het tijdelijk stort aan de Iepersteenweg, gevuld met slib afkomstig uit de Blankaart, loopt nog tot 13 maart 2024 en zal, niettegenstaande de vertraging, niet meer verlengd worden.  Tegen het voorjaar van 2024 moeten de 36 hectaren van het stort sowieso opnieuw gebruiksklaar zijn voor de landbouw.  Intussen wordt wel de grond, zeg maar het droge slib, in opdracht van de Vlaamse Waterweg afgevoerd en gebruikt voor de aanleg van de waterkering, de winterdijk uit het raamakkoord Blankaart, die volgend jaar volledig zou moeten afgewerkt zijn.  De resterende grond zal de komende jaren in opdracht van de Vlaamse Waterweg afgevoerd worden via Oostende naar het binnenland.  Dat zal dus gebeuren met autonoom varende boten.  En dat zou dus meteen een Europees pilootproject zijn met autonome boten voor de binnenvaart.  Maar ook al loopt dat project dus vertraging op, toch blijft de deadline voor het slibstort 13 maart 2024.
In 2024 wil men de vrijgekomen landbouwgrond van het verwijderde slibstort gebruiken als ruilgrond om percelen gras- en hooiland binnen het Natuurinrichtingsgebied Blankaart aan te kopen.  Een ruiloperatie waarbij marginale (overstroombare) gronden zouden geruild worden voor goede landbouwgrond, verhoudingsgewijs volgens de waarde van de grond.
Diksmuide zelf heeft nu plannen om een definitieve camperparking te voorzien op de ambachtelijke zone achter de IJzertoren.  Maar voor deze ambachtelijke zone is het op zijn beurt nog wachten op de aanleg van de kwartring die ook al vertraging heeft opgelopen.  Maar ook al is het wachten op de definitieve camperparking, een tijdelijke oplossing voor de campers aan de Heernisse, nu ook de overslag van het slib vertraging heeft opgelopen, komt er niet. (DLD)