Op de gemeenteraad van augustus werd Diksmuides meerjarenplan aangepast.  Maar toen reeds werden door de oppositiepartijen N-VA en Vooruit opmerkingen gemaakt : de aanpassing was niet volledig, niet alle beschikbare gegevens werden er in opgenomen.  Zo werd geen rekening gehouden met de dalende inkomsten uit dividenden die een belangrijke impact hebben op de Diksmuidse rekeningen.  Door de gouverneur wordt Diksmuide nu schriftelijk aangemaand de kwaliteit van zijn beleidsrapporten voortaan te waarborgen.  Zoniet zal men toezichtsmaatregelen opleggen.  Voor N-VA-fractieleider Koen Coupillie (foto) is dit het zoveelste voorbeeld van Diksmuides ondoordacht financieel beleid.

Diksmuide heeft niet alleen een torenhoge schuld en een autofinancieringsmarge die in 2023 onder 0 dreigt te gaan waardoor ze haar leningen niet kan terug betalen, in juni kon ze de aanpassing van het meerjarenplan ook al niet laten stemmen omdat zelfs de cijfers toen niet klopten.  En voor Koen Coupillie kende de nonchalance waarmee Diksmuide met zijn cijfers omgaat een nieuw dieptepunt tijdens de gemeenteraad van de maand augustus.  Toen bleek immers dat het stadsbestuur (CD&V – Idee-Diksmuide) bij de aanpassing van haar meerjarenplan geen rekening had gehouden met de dalende inkomsten uit dividenden.  Enkel de financiële meevallers werden meegenomen, negatieve niet.  Zo oogde het meerjarenplan mooier dan ze in werkelijkheid was.
De kritiek van N-VA en Vooruit werd toen nog volgens Koen Coupillie weggelachen door burgemeester Lies Laridon (CD&V) met de mededeling dat het verlies van de dividenden bij de herziening van november zou meegenomen worden.

Maar ook de West-Vlaamse gouverneur lijkt zich nu dus zorgen te maken om de Diksmuidse cijfers.  Hij wil dat er voortaan actuele cijfers worden gebruikt, zoniet dreigt hij met toezichtsmaatregelen.  (DLD)