Door OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, zal de komende maanden een oriënterend bodemonderzoek gevoerd worden op de terreinen aan de Woumense Rapestraat waar zich vroeger een stortplaats bevond.  Maar Diksmuide heeft nog een verdwenen stortplaats.  Met name de eigen stedelijke stortplaats, waar het huisvuil van Diksmuide werd gedumpt tot in de jaren 60.  Die bevond zich aan de huidige Pluimstraat in de omgeving waar zich op vandaag de scholen Klimop en Pluimpje en het vroegere financiecentrum bevinden.  Maar vreemd genoeg werd deze stortplaats in de jaren negentig niet opgenomen in de Diksmuidse inventaris met alle gekende stortplaatsen.   Het Diksmuids stadsbestuur heeft nu beslist om de nodige stappen te ondernemen zodat dit perceel nu ook in het OVAM-register kan worden opgenomen zodat het in aanmerking kan komen voor een gratis oriënterend bodemonderzoek.

Tijdens de maand juli keurde de Vlaamse regering de financiering goed die moet voorzien in een oriënterend bodemonderzoek bij een 300-tal scholen die zich in de omgeving van een voormalig stort zouden bevinden.  Maar bij het aanschrijven werd voorbij gegaan aan de vroegere Diksmuidse stedelijke stortplaats.  Volgens Klimop-directeur Katelijne Cardoen werd haar school hierover niet geconsulteerd. Ook Diksmuide zelf werd hierover niet gecontacteerd zo vernemen we van milieuschepen Karline Ramboer.  Daarbij was het volgens schepen Ramboer opmerkelijk dat Diksmuides stortplaats ter hoogte van de school Klimop in geen enkel register terug te vinden is, ook niet bij OVAM. De scholen Klimop en Pluimpje zijn volgens schepen Ramboer ook niet ingegaan op de vraag van OVAM om zich spontaan aan te melden.  Daarenboven stond dit voormalig stort ook niet op de lijst van het bureau Arcadis die ze in jaren 2015 en 2016 maakte in elke gemeente.  Daarbij controleerde ze alle oude en nieuwe bouw- en milieuvergunningen.  Maar blijkbaar ontsnapte het oude huisvuilstort ook aan dit grondeninformatieregister. Het leek kortom verdwenen.
Diksmuide heeft daarom volgens schepen Ramboer beslist om in dit register van OVAM ook het perceelnummer van deze Diksmuidse school te laten opnemen zodat zij alsnog in aanmerking kan komen voor een gratis oriënterend bodemonderzoek waarmee men alle vervuilde schoolterreinen in kaart wil brengen.  Meteen kunnen dan ook de betrokken scholen, als Klimop en Pluimpje, begeleid worden bij de bodemonderzoeken en  eventuele saneringen. (DLD)