Naar aanleiding van een onlangs verschenen artikel op eDiksmuide over inspraak of verdeling over de Kruisstraat in Esen en een reactie van Dhr Hemelsoen in de rubriek Manehoekje wil ik toch nog eventjes het volgende kwijt over de Kruisstraat in Esen .Op dit ogenblik willen sommige mensen de verdeeldheid over de Kruisstraat naar voor schuiven alsof het een probleem is tussen de landbouwers die met hun tractoren naar de Bethoostersche broeken willen via de Kruisstraat en de rest van de bevolking van Esen.
Maar niets is minder waar, want zo te horen zijn heel wat  Esenaars (geen landbouwers) uit de wijde omgeving niet gelukkig met het toepassen van het “uitgezonderd plaatselijk verkeer. “van de Kruisstraat.  Dit stuk landelijke weg van 1,4 km waarvan slechts  250 m bebouwde kom werd zowat een goed jaar geleden omgetoverd tot een privéweg voor de inwoners van de Kruisstraat. Komt daarbij dat wie nu van de Hogekamstraat  of de Korteveldstraat op de Kruisstraat uitkomt en niet met de fiets of bromfiets is, z’n karre mag keren wil men de letter van de wet volgen  Het uitgezonderd plaatselijk verkeer is er inderdaad ( zo te horen) gekomen in overleg met het bewonersplatform en in samenspraak met de inwoners van de Kruisstraat en de Maagdhoek .Maar hoeveel andere landelijke inwoners van Esen waren op de hoogte van dit gebeuren.? Heel weinig denk ik, tot de verkeersborden verschenen. Achteraf kregen we te horen dat er na één jaar een evaluatie zou gebeuren .Wel de evaluatie is er op vandaag .
Ik denk dat de landelijke Kruisstraat in de toekomst voor iedereen terug toegankelijk moet worden open gesteld, zoals dit in het verleden ook altijd is geweest maar met dien verstande dat er gewoonweg van en voor  IEDEREEN  een beetje respect moet worden gevraagd en getoond.  Respect voor de inwoners van de straat met aangepaste snelheid .Respect voor de fietsers en de schoolgaande jeugd .Respect voor het gewone doorgaand verkeer.  Respect voor de landbouwers die naar hun velden rijden …of is dit laatste toch teveel gevraagd ???
Ja…. ,wel dan is dit mijn antwoord.: we hebben  de varkensboeren, de melkveeboeren, de vleesveeboeren, de kippenboeren, de groenteboeren,de aardappelboeren, de fruitboeren ….en voor de genieters hebben we ook nog de wijnboeren, de kaasboeren, de graan- en hoppeboeren . Eten en drinken genoeg zou ik zeggen en voor elk wat wils .Maar…
” Het is de boer wiens nijvre hand,
de kost schaft voor het ganse land,
’t gaat vroeg of laat verkeerd
als het volk zijn boeren niet waardeert “

Johan Debruyne

Onlangs kwam Diksmuide heel negatief in de pers toen iedereen kon lezen dat het stadsbestuur een vereniging verplichtte om vlees te serveren op een vegetarische fairtrade pick-nick en men zich aldus gunstig wilde profileren in landbouwmilieus.
We zien nu opeens een hele ommezwaai nl. een volksraadpleging. Inzet de Kruisstraat, een landelijke weg waar het uitzonderlijk plaatselijk verkeer is. Wil men het zo houden of wil men het zoals het vroeger was. Participatie wil men het heten maar denkt men nu echt dat de Esenaar achterlijk is ? Het kleinste kind weet dat het een vermomming is om zich populair te maken bij enkele landbouwers waarvoor men een gunstmaatregel  wil creëren om een kortere weg te nemen naar hun weilanden in de Bethoosterse broeken. Een kaakslag voor de eerder genomen beslissing na vergaderingen met het Esens bewonersplatform en inwoners van de Kruisstraat en Maagdhoek. Een kaakslag aan de kinderen die langs deze smalle weg de gevaarlijke Esenweg omzeilen om zich schoolwaarts te begeven. Een kaakslag aan de vele recreanten langs deze drukbefietste knooppuntenweg.
Waarom geen volksraadpleging voor de kunststoffen grasmat op een zonevreemd voetbalterrein in Keiem die binnen een kleine 5 jaar moet verhuizen, kostprijs 300.000 € ? Waarom geen volksraadpleging voor de urnenkerk  in Lampernisse,kostprijs 600.000 €? Om nog te zwijgen van de 6500 € om de monotone grijze vlakte van de Grote Markt een tiental dagen groen te maken. Drie activiteiten waar de meningen nogal serieus verdeeld over zijn en die de Diksmuidse belastingbetaler nagenoeg een dikke 900.000 € kosten.
Wil men zonder blikken of blozen het woord participatie in de mond nemen dan willigt men de verkiezingsbelofte in waarbij beide coalitiepartijen een verlaging beloofden van de  aanvullende personenbelasting. Nagenoeg elke Diksmuideling smacht hiernaar,dat zou pas participatie zijn.
Maar door bovenvermelde budgettaire uitspattingen zal het waarschijnlijk wachten worden tot 2024,het jaar van de  verkiezing(sstunten). Gelukkig is niet alleen de Esenaar maar ook de Groot-Diksmuideling niet achterlijk.

Johny Hemelsoen

Als we als inwoners van Leke vernemen dat raadslid Kurt Vanlerberghe er tegen opkomt dat de ingang van de Lagere Basisschool voortaan in de Kloosterstraat komt, dan kunnen we dit niet goed begrijpen.

Reeds in de tijd dat de Dorpsraad-Leke in samenwerking met de bevolking van Leke alle dorpsproblemen en voorstellen besprak, werd er geopteerd om de hoofdingang van de Lagere bassischool Leke in de Kloosterstraat te houden. De reden was duidelijk; een hoofdingang aan de Kloosterstraat zou het schoolverkeer veel veiliger maken dan aan de Lekedorpstraat. In de Kloosterstraat is er ook heel wat parking voorhanden die momenteel weinig of niet gebruikt wordt en waarbij de ouders op een veilige manier hun kinderen zouden kunnen afhalen. Wij pleiten reeds lang voor een éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat met ingang aan het Canadaplein en uitgang ter hoogte van de veeartswoning Defruyt. Op die wijze zou men het onoverzichtelijk kruispunt Lekedorpstraat- Kloosterstraat kunnen uitschakelen. Wat de Kloosterstraat zelf betreft leent deze straat er zich niet toe om hoge snelheden te halen omdat er reeds een pleintje in het midden ligt waar men het verkeersteken verplichte richting zou kunnen plaatsen.  En dat 2 maal een halfuurtje autoverkeer in de Kloosterstraat ( brengen en afhalen van de kinderen aan de school) kan nu toch niet zo’n grote hinder vormen

Ook in dit dossier is Dhr. Vanlerberghe spijkers op laag water aan het zoeken.  Dat zal wellicht ook blijken op een bijeenkomst van het bewonersplatform, waar in Leke overigens al geruime tijd op gewacht wordt.  Ook Leke mag en moet dan in dit dossier zijn stem laten horen.

Ludwig Vandenbussche
Gewezen secretaris van de Dorpsraad-Leke

“Creativiteit schept vreugde, en vreugde brengt mensen samen” mooi gezegd, Robert heeft een goede pen. Met nostalgie gaan we het inderdaad niet redden.  Er zijn inderdaad nog teveel ‘rustige’ dagen in ons stadje. Maar je ging met Pasen toch veel bekijks gehad hebben met je bloot gat. Ik bedoel maar: er spelen veel externe factoren mee waar niemand veel aan kan verhelpen. Het weer en vooral het feit dat we ons geld anders besteden, we gaan meer op reis, we kopen van alles via onze telefooncomputer…
En toch gebeurt al veel, is er al veel ten goede veranderd. Om het bij de evenementen te houden: laatst kwam al zappen Ment tv voorbij, ze zonden nog eens de editie van Diksmuide uit. Ik ben nu niet zo’n fan maar het zag er heel goed uit, goede reclame voor onze stad.  En ik zou voor geen geld het parkfeest willen missen, telkenjare een voltreffer bij mooi weer.  Ik vond de Vierdaagse van vorig jaar ook heel goed, het was een heel gezellige editie op ons nieuw marktplein.  En als de zon schijnt en de lange rij terrassen zitten vol van Het Brouwershuis tot aan Bloom, dat kon vroeger niet, nu zijn de leegtes opgevuld en dat geeft een mooie dynamische indruk.

Heel veel zaken hebben van de werken gebruik gemaakt om zelf te investeren en te vernieuwen, van creativiteit gesproken. Ze zijn inderdaad klaar voor een mooie toekomst.  Het bruist niet altijd maar het borrelt wel, ook elders in de stad, de Kleine Dijk wordt stilaan de nieuwe place-to-be, en aan de Hoge Brug zie je weer regelmatig een vol terras. Het is dus niet allemaal kommer en kwel.  De burgers van de Kleine en Grote Dijk hebben niet gewacht om de koppen samen te steken: vrijdag is er daar een dijk van een avondmarkt, ze hebben er veel energie en creativiteit in gestoken; beloon ze met uw aanwezigheid!

Dirk Laplasse

Nota nemend van het nieuwsbericht op eDiksmuide, wil onze stad voor zijn beleid beter participeren met zijn burgers. In feite komt het erop neer, dat de burgers meer betrokken worden in het maatschappelijk leven, met name het openstellen van adviezen en beslissingen, in samenspraak met specialisten uit de buurt of straat, aangevuld met ervaringsdeskundigen van verenigingen.
Dit initiatief moeten we toejuichen, want zeer veel inwoners zien momenteel ons Diksmuide omgedoopt worden tot een dode stad. Frank uitgedrukt in ons West-Vlaams humortaaltje : “Je kunt momenteel in Diksmuide rondlopen in je bloot gat : niemand zal het gezien hebben.” Dus een groep onder de leiding van de heer Dujardin weet wat er dringend moet gebeuren. De knop voor verbetering moet NU omgedraaid worden, en zeker niet in termijnen die nog 10 jaar duren. Diksmuide moet heropleven na de voorbije renovatie van straten en de Markt, o.a. met de aanpassing van de mobiliteit (ring) en het openbaar leven. Breng burgers bij elkaar en laat hen voorstellen formuleren om de trage motor terug op gang te trekken.
Waar is de tijd dat een volksmens als Geert Vanderper Diksmuide deed bloeien met zijn koersen tijdens de kermisdagen ? Van heinde en verre kwamen ze naar hier met tering en nering.
Waar is de tijd van het Zomercriterium na de Ronde van Frankrijk ? Een  bomvolle stad ; de buiten kwam massaal naar hier om de wielerhelden te bekijken.
Waar is de tijd van de Vierdaagse van de IJzer toen 800 man konden kamperen in de Boterhalle ? De stad leefde als nooit tevoren.
Waar is de tijd van de Oktoberfeesten en de Engelsen die kwamen luisteren naar de vermaarde Freundschaftsblaskapelle ? Einmal, zweimal, dreimal saufen ..

Genoeg nostalgie. Laat in die zin de Boterhalle niet oprotten, maar speel die uit als een middelpunt van leven voor een bruisend nieuw marktplein. Genoeg facetten om terug te keren naar het begin : Diksmuide is nog niet dood, maar zoek nieuwe remedies tot heropflakkering . Creativiteit schept vreugde, en vreugde brengt mensen samen.

Robert Pil

Ja, driemaal  is scheepsrecht en ook mijn felicitaties… behalve naast mijn woning rondom het elektriciteit cabine .  Daar worden  de struikjes geschoren ..  neen als afgebeten van de ratten. Verder slecht opgeruimd snoeisel er bovenop  en goudgeel verdort na een paar weken …
Wij staan met de opkuis als naaste buur, terwijl wij op leeftijd een hovenier vakman betalen voor een proper hof waarvan de omheining rondom begroeit is met klimop zoals eertijds werd voorgesteld in het  Manehoekje door onze groendienst en zo oogt het inderdaad veel mooier dan die eentonige  omkadering van verwerende planken door moeder natuur.
Schaam U Fluvius ! Na 62 jaar ben ik wel een goeie klant , die ooit over zoveel jaar afstand deed van die  grond waarop de cabine staat ! De klant koning ! ?

Georges Lanssens

Ik postte een brief  in het hoofdgebouw  van Diksmuide op zondag 28 april in de  voormiddag  .Weet best dat aankomst in Oostakker op maandag onmogelijk was. Weet wel dat een normaal gefrankeerde brief op een werkdag gepost voor de laatste lichting toch normaliter de volgende dag moet ter plekke zijn.
Is Oostakker dan een uitzondering ?  Die brief is op heden 01 mei nog steeds NIET ter bestemming … en zal zodoende vier dagen op weg zijn … De bestemmeling liet me weten dat dit niet de eerste  keer is dat normaal gefrankeerde brieven zolang op weg zijn … Langs deze weg toch een woord van DANK aan de heer Postmeester van Diksmuide dat ik het toch bekwam om mijn briefwisseling in de voormiddag te ontvangen.

Georges Lanssens

Heden de oproepingsformulieren ontvangen voor de stemming op 26 mei 2019.  De centrumbewoners moeten hun stem gaan uitbrengen bij Firma Denecker op het Industriepark!
Welke geest kan dit uit zijn hoed halen. Milieu, mobiliteit, file in het vaandel?
U ziet politiek is niet altijd saai. Moest het niet zo triestig zijn, je zou er kunnen mee lachen.  Maar goed,de kleine Jan met de pet zal terug maar braafjes zijn plicht(?) doen.

Jean Paesbrugghe

De belijningswerken zijn begonnen in het centrum van Diksmuide langs ondermeer de Woumenweg en de IJzerlaan.  Maar ook op andere belangrijke plaatsen is dit ook meer dan nodig: waar blijft de hernieuwing aan de belangrijke drukke weg en wijken nabij en rond het race(rond)punt in de Pluimstraat met zebrapaden en voorrangstekens op de de weg, op de grond en in de lucht? De fietspaden worden links bereden voor dit rond punt, om een kortere hoek af te snijden naar de Rijkswachtstraat met gevaar nabij de Rederijkerstraat. De vlucht vanuit de Woumenweg naar de Pluimstraat en nabij de school aan dit rond punt, naar de Esenweg (Colruyt,Aldi en nieuw verwacht winkelcentrum toe) en Eikhofstraat waar de verkeersdrukte alleen maar zal toenemen samen door de nieuwe sporthal,zwembad, tennisbanen,voetbal e.a. terreinen met nieuwe parkeerzone.
Hopelijk wordt daar nu op deze plaatsen meer dan ooit gedacht aan de veiligheid van voet-en fietsgangers in deze zone.

Eddy Vermote

Wanneer gaan de ‘sluikstorters’ in de Sint-Sebastiaanslaan beseffen dat er geen schapen meer zitten in de weide ter hoogte van het speelpleintje.  De schapen werden vervangen door 1 appartement en een 2de in aanbouw.
Misschien zien deze mensen dat niet meer zo goed wanneer ze in de ochtend- of avondschemering hun vuiligheid daar achterlaten.  Er bestaan genoeg alternatieven om jullie afval op een goeie manier te (laten) verwerken.  GFT hoort thuis in de GFT bak, PMD in de blauwe zakken, stofzuigerinhoud bij het restafval, …

Schaam u!

Naam en adres bekend bij de redactie