Een kleine reactie op de aankondiging dat zaterdag de inhuldiging van de oude/nieuwe pelgrimsroute naar Santiago doorgaat. Met als startplaats Diksmuide.

Zonder het beeld te Sint Jacobskapelle zou dat er waarschijnlijk niet van gekomen zijn, een kleine hulde aan Marc De Blieck en zijn toenmalige companen die indertijd hemel en aarde bewogen om dat beeld daar te krijgen.

Dirk Laplasse

Als men in deze verlofperiode eens naar de terrassen op de Diksmuidse Grote Markt kijkt ziet men op een weekdag in de voormiddag en namiddag  ongeveer 15 à 20 mensen zitten. Dan nog grotendeels mensen van eigen stad. Drie van de twaalf horecazaken (25 %) staan trouwens te huur, dat zegt al heel veel. Wat een tegenstelling met Veurne en zelfs het kleine Lo waar het bruist van de toeristen. Veurne met zijn talrijke kunstgalerijen, autoarme markt en Lo met zijn beelden en poëzieroute trekken immers veel toeristen aan in tegenstelling tot Diksmuide waar er in het centrum nauwelijks iets te beleven valt buiten het voorbijrazen van auto’s.
Dan het programma van de nakende kermis, het kleinste gehucht heeft méér ambiance creërende activiteiten op zijn programma. De zaterdag wordt traditiegetrouw de markt weer volgestuwd met auto’s voor een autoshow, zover reikt de creativiteit. Welke kermissfeer men hiermee wil creëren weet trouwens niemand. Men weet nochtans maar al te goed dat de Diksmuideling geen auto’s meer kan zien in dit filerijke oord.
Een positieve noot zijn de zondagse aperitiefconcerten vanop de kiosk maar zondag ll. zag ik toch een groepje wielertoeristen een andere plaats, weg van de markt, opzoeken omdat ze de muziek te oubollig vonden. Misschien is die oubolligheid wel het symbool voor het huidig beleid?

Johny Hemelsoen

Het citaat :”De Raad van State stelt dat op 14/10/2018 dezelfde personen (Lies Laridon, Marc Deprez en Jan Vanacker) werden voorgedragen als op 26/2/2018 en dat deze handelswijze niet de praktijk is die de decreetgever wilde tegengaan door te voorzien in een verbod op de ondertekening van meer dan één voordrachtakte” roept natuurlijk wel de vraag op wat de decreetgever dan wel juist bedoelde met het verbod tot het tekenen van meer dan één voordracht akte.
Kwestie van nauwkeurig te weten wat nu wel mag en niet mag. Je weet maar nooit welke experimenten er nog al niet mogelijk zijn.
Dat alles nog los van het feit dat de kiezer hier hoe dan ook bedonderd is geweest. Maar daar ligt al lang niemand nog wakker van.

Met vriendelijke groet

Jan Colaert

Geachte naamloze mevrouw Heidi. S ….

Met aandacht uw titel gelezen en ook het relaas , dat een volledige weergave is van iemand die De Lijn behartigt en wat ik ook van hen vroeger al meermaals als negatieve reactie op voorgaande voorstellen kreeg !  Neen,  geachte mevrouw die tijden zijn niet alleen voor het openbaar vervoer veranderd , maar er is in het algemeen geen beetje goodwill meer …
Op 17 januari 1955 begon ik op de toenmalige lijn 74 a (vervanging van de vroegere trein) en onder toezicht van de N.M.B.S.  Iedereen  die toen afstapte van de trein komende van Brussel-Adinkerke (De Panne)  had op ieder uur aansluiting rechtstreeks naar de badplaats te Nieuwpoort aan zee noemden ze dat .. Of kwamen de reizigers nu van Luik , Brussel , Gent  of uit de richtingen Kortrijk –Brugge of omgekeerd .  Anno 1977 viel het verdict ..die lijn werd overgenomen door De Lijn …Controle wagens op de weg een controleur en een chauffeur … ( Ze bekeken ons als …dieven ..)  Ik als zakenman in nevenberoep voor geldzaken en verzekeringen en EERLIJK !!  Ik haatte sommigen en zeker de meest onbekwamen onder hen.
Lang verdedigde ik (persoonlijk) het doorrijden tot op de badplaats, niet voor hen die van de trein kwamen,  maar voor onze streekgenoten van Diksmuide . Die voorgaande komende  van de Lijn 73 Brussel- Adinkerke ( De Panne ) moesten maar via Oostende of Brugge naar de( geliefde ) kustlijn … Knokke-De Panne langsheen de kust hun weg vinden !  Maar hier voor de Westhoek verdedigde ik dat met hand en tand.!! Zo vraag ik voor de laatste maal alleen de goodwill om enkel die paar ritten nog te laten doorlopen in de beide zomermaanden.  Voor het gemak van moeders of grootmoeders met kinderen en daar er  verder ook GEEN plaats meer is om de personenwagen te parkeren op de badplaats.   Ook al een voorstel afgewimpeld of niet eens beantwoord , dat er  GEEN autobus meer is vanuit Veurne in de namiddag en dat al jaren de bus met aankomst om 14 uur zomaar  LEDIG terugkeert naar Diksmuide.
Wie kan er vanuit de badplaats met de autobus nog eens naar Diksmuide komen om onze stad  te bezoeken en dit  bij minder strandweer ?   NIEMAND !  Ja,  de Politiek uit de steden Veurne, Nieuwpoort en Diksmuide steken  elkaar best een handje toe voor dit  voorstel . Het brengt alvast een beter gelegenheid voor wederzijdse bezoeken ! Lege straten geven ook lege winkels … en ander zaken . Als het U past , wil ik dit samen met U allen verdedigen tot en met. Telefonisch kreeg ik er al van menigeen een hart onder de riem om voor die zaak op te komen op mijn leeftijd … zonder winstbejag maar wetend waarover ik spreek.

Georges Lanssens

Beste meneer Lanssens ,

In juli & augustus heb je iedere 10 min. een tram van Nieuwpoort-Bad naar Stad !En inderdaad,veel volk wat toch normaal is zeker..de vele toeristen die naar de kust komen.  Maar je hebt toch mogelijkheden genoeg ?
– de ene tram vol –> neem dan een andere
– een mooie,gezonde wandeling op de promenade van Stad naar Bad ong. 2 km
– neem een plooifiets mee op de bus L 41 en fiets dan naar Nieuwpoort – Bad

En ja, de tijden zijn veranderd !  Je hebt mensen die nooit content zijn en die bij wijze van spreken aan hun voordeur moeten afgezet worden !

Heidi S.

Is er soms iemand in de Diksmuide politiek die zich wat aantrekt  van het openbaar vervoer ! ?
Wel, dan kan die mevrouw of mijnheer heel wat mensen plezier  doen om bij De Lijn dringend een oproep te doen om de lijnbus  Diksmuide – Nieuwpoort  in de maanden juli en augustus te doen doorrijden tot op de badplaats.
Het gaat er maar om de bus van 13 u … heen en terug en een voor het ophalen van de badgasten om 17 u 45’  .Het zijn die nu bestaande autobussen die halt houden in Nieuwpoort stad met alle rompslomp in overstap met  kinderen onder bewaking van ouders of grootouders .
Er is immers ook volgende voor hen die een wagen hebben …Waar vind je nog een plaatsje in die beide maanden ! ?
Hig noon  !  En  dat is zeker te doen !! Het moet niet alles voor de Kustlijn zijn met  overbevolkte trams !!
In mijn loopbaan kon ik voor dit alles iets doen …Waar is die tijd van toen ?  Als je oud word hebben ze niet meer vandoen .

Georges Lanssens

En waarom niet , heb er gewerkt van  in mijn prille jeugd gedurende de maanden juli en augustus …. Op het land of in stal dat zei ons niemendal. Niet op straat luieren hoor . De ganse oogst vorken …  niet op de wagen staan om aannemen , maar naast een volwassen persoon elk 6 schoven en dan met de wagen tegenrijden tot aan de hanghaar  …  Wat een leven en daar ben ik nog steeds fier op ! Nu noemen ze dat kinderarbeid ….
Zijn de tijden nu zo veranderd en word je minder gewaardeerd door hen die naast boer zijn ook een politieke functie uitvoeren …. ?
In ieder geval zeg ik luid op : De boer moet er zijn met of zonder koe of zwijn. Ook zij als telers van vruchten als gerst, tarwe of ook prei dat maakt heel wat mensen blij!
Maar naast het beroep als landbouwer nog een functie in de politiek …. vergeet dan gewis de gewone man in de straat of wijk NIET !!

Schoenmaker blijft bij uw leest is en blijft een gezegde, maar de  WAARHEID .

Georges Lanssens

Naar aanleiding van een onlangs verschenen artikel op eDiksmuide over inspraak of verdeling over de Kruisstraat in Esen en een reactie van Dhr Hemelsoen in de rubriek Manehoekje wil ik toch nog eventjes het volgende kwijt over de Kruisstraat in Esen .Op dit ogenblik willen sommige mensen de verdeeldheid over de Kruisstraat naar voor schuiven alsof het een probleem is tussen de landbouwers die met hun tractoren naar de Bethoostersche broeken willen via de Kruisstraat en de rest van de bevolking van Esen.
Maar niets is minder waar, want zo te horen zijn heel wat  Esenaars (geen landbouwers) uit de wijde omgeving niet gelukkig met het toepassen van het “uitgezonderd plaatselijk verkeer. “van de Kruisstraat.  Dit stuk landelijke weg van 1,4 km waarvan slechts  250 m bebouwde kom werd zowat een goed jaar geleden omgetoverd tot een privéweg voor de inwoners van de Kruisstraat. Komt daarbij dat wie nu van de Hogekamstraat  of de Korteveldstraat op de Kruisstraat uitkomt en niet met de fiets of bromfiets is, z’n karre mag keren wil men de letter van de wet volgen  Het uitgezonderd plaatselijk verkeer is er inderdaad ( zo te horen) gekomen in overleg met het bewonersplatform en in samenspraak met de inwoners van de Kruisstraat en de Maagdhoek .Maar hoeveel andere landelijke inwoners van Esen waren op de hoogte van dit gebeuren.? Heel weinig denk ik, tot de verkeersborden verschenen. Achteraf kregen we te horen dat er na één jaar een evaluatie zou gebeuren .Wel de evaluatie is er op vandaag .
Ik denk dat de landelijke Kruisstraat in de toekomst voor iedereen terug toegankelijk moet worden open gesteld, zoals dit in het verleden ook altijd is geweest maar met dien verstande dat er gewoonweg van en voor  IEDEREEN  een beetje respect moet worden gevraagd en getoond.  Respect voor de inwoners van de straat met aangepaste snelheid .Respect voor de fietsers en de schoolgaande jeugd .Respect voor het gewone doorgaand verkeer.  Respect voor de landbouwers die naar hun velden rijden …of is dit laatste toch teveel gevraagd ???
Ja…. ,wel dan is dit mijn antwoord.: we hebben  de varkensboeren, de melkveeboeren, de vleesveeboeren, de kippenboeren, de groenteboeren,de aardappelboeren, de fruitboeren ….en voor de genieters hebben we ook nog de wijnboeren, de kaasboeren, de graan- en hoppeboeren . Eten en drinken genoeg zou ik zeggen en voor elk wat wils .Maar…
” Het is de boer wiens nijvre hand,
de kost schaft voor het ganse land,
’t gaat vroeg of laat verkeerd
als het volk zijn boeren niet waardeert “

Johan Debruyne

Onlangs kwam Diksmuide heel negatief in de pers toen iedereen kon lezen dat het stadsbestuur een vereniging verplichtte om vlees te serveren op een vegetarische fairtrade pick-nick en men zich aldus gunstig wilde profileren in landbouwmilieus.
We zien nu opeens een hele ommezwaai nl. een volksraadpleging. Inzet de Kruisstraat, een landelijke weg waar het uitzonderlijk plaatselijk verkeer is. Wil men het zo houden of wil men het zoals het vroeger was. Participatie wil men het heten maar denkt men nu echt dat de Esenaar achterlijk is ? Het kleinste kind weet dat het een vermomming is om zich populair te maken bij enkele landbouwers waarvoor men een gunstmaatregel  wil creëren om een kortere weg te nemen naar hun weilanden in de Bethoosterse broeken. Een kaakslag voor de eerder genomen beslissing na vergaderingen met het Esens bewonersplatform en inwoners van de Kruisstraat en Maagdhoek. Een kaakslag aan de kinderen die langs deze smalle weg de gevaarlijke Esenweg omzeilen om zich schoolwaarts te begeven. Een kaakslag aan de vele recreanten langs deze drukbefietste knooppuntenweg.
Waarom geen volksraadpleging voor de kunststoffen grasmat op een zonevreemd voetbalterrein in Keiem die binnen een kleine 5 jaar moet verhuizen, kostprijs 300.000 € ? Waarom geen volksraadpleging voor de urnenkerk  in Lampernisse,kostprijs 600.000 €? Om nog te zwijgen van de 6500 € om de monotone grijze vlakte van de Grote Markt een tiental dagen groen te maken. Drie activiteiten waar de meningen nogal serieus verdeeld over zijn en die de Diksmuidse belastingbetaler nagenoeg een dikke 900.000 € kosten.
Wil men zonder blikken of blozen het woord participatie in de mond nemen dan willigt men de verkiezingsbelofte in waarbij beide coalitiepartijen een verlaging beloofden van de  aanvullende personenbelasting. Nagenoeg elke Diksmuideling smacht hiernaar,dat zou pas participatie zijn.
Maar door bovenvermelde budgettaire uitspattingen zal het waarschijnlijk wachten worden tot 2024,het jaar van de  verkiezing(sstunten). Gelukkig is niet alleen de Esenaar maar ook de Groot-Diksmuideling niet achterlijk.

Johny Hemelsoen

Als we als inwoners van Leke vernemen dat raadslid Kurt Vanlerberghe er tegen opkomt dat de ingang van de Lagere Basisschool voortaan in de Kloosterstraat komt, dan kunnen we dit niet goed begrijpen.

Reeds in de tijd dat de Dorpsraad-Leke in samenwerking met de bevolking van Leke alle dorpsproblemen en voorstellen besprak, werd er geopteerd om de hoofdingang van de Lagere bassischool Leke in de Kloosterstraat te houden. De reden was duidelijk; een hoofdingang aan de Kloosterstraat zou het schoolverkeer veel veiliger maken dan aan de Lekedorpstraat. In de Kloosterstraat is er ook heel wat parking voorhanden die momenteel weinig of niet gebruikt wordt en waarbij de ouders op een veilige manier hun kinderen zouden kunnen afhalen. Wij pleiten reeds lang voor een éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat met ingang aan het Canadaplein en uitgang ter hoogte van de veeartswoning Defruyt. Op die wijze zou men het onoverzichtelijk kruispunt Lekedorpstraat- Kloosterstraat kunnen uitschakelen. Wat de Kloosterstraat zelf betreft leent deze straat er zich niet toe om hoge snelheden te halen omdat er reeds een pleintje in het midden ligt waar men het verkeersteken verplichte richting zou kunnen plaatsen.  En dat 2 maal een halfuurtje autoverkeer in de Kloosterstraat ( brengen en afhalen van de kinderen aan de school) kan nu toch niet zo’n grote hinder vormen

Ook in dit dossier is Dhr. Vanlerberghe spijkers op laag water aan het zoeken.  Dat zal wellicht ook blijken op een bijeenkomst van het bewonersplatform, waar in Leke overigens al geruime tijd op gewacht wordt.  Ook Leke mag en moet dan in dit dossier zijn stem laten horen.

Ludwig Vandenbussche
Gewezen secretaris van de Dorpsraad-Leke