Wanneer gaan de ‘sluikstorters’ in de Sint-Sebastiaanslaan beseffen dat er geen schapen meer zitten in de weide ter hoogte van het speelpleintje.  De schapen werden vervangen door 1 appartement en een 2de in aanbouw.
Misschien zien deze mensen dat niet meer zo goed wanneer ze in de ochtend- of avondschemering hun vuiligheid daar achterlaten.  Er bestaan genoeg alternatieven om jullie afval op een goeie manier te (laten) verwerken.  GFT hoort thuis in de GFT bak, PMD in de blauwe zakken, stofzuigerinhoud bij het restafval, …

Schaam u!

Naam en adres bekend bij de redactie

Iedereen die dagelijks het verkeer in Diksmuide trotseert is er het roerend over eens dat de mobiliteit een ramp is. Vandaag in een file gestaan van het ex-belastingskantoor tot voorbij de rode lichten aan kruispunt Stragier
We zien niet alleen door het gebrek van een ring files maar ook opstoppingen door het gebrek aan eenrichtingsstraten, denk maar bijvoorbeeld aan de westkant van de markt waar net de meeste terrasjes zijn en waar tevens fietsen er door de te nauwe weg soms onmogelijk is, het haaks parkeren aan de zuidkant zorgt ook voor enorm gevaarlijke toestanden voor alle weggebruikers om dan nog te zwijgen van de erbarmelijke staat van de randparking aan het station.
De Kiekenstraat en Stationsstraat moesten ook al geruime tijd tot eenrichtingsstraten omgevormd zijn en alzo voor een betere verkeersdoorstroming en ademruimte voor de fietsers zorgen.  Bij de heraanleg van de markt moest het accent op méér veiligheid gelegd worden maar het is enorm gevaarlijker geworden.  Het is triestig om te constateren en te horen dat velen sinds de vernieuwing niet meer durven naar het centrum fietsen en naar de auto grijpen of zelfs Diksmuide links laten liggen.
Het ergste is dat aan al die mobiliteitsgebreken helemaal niks gedaan wordt, fietsen wordt ook niet aangemoedigd en gesensibiliseerd.
Integendeel, paaszaterdag werd zelfs op de markt een autoshow ingericht als publiekstrekker, gans de markt werd volgestouwd met auto’s, onvoorstelbaar in 2019 dergelijke activiteit en dan nog in het filerijke Diksmuide. De Diksmuideling kan geen auto’s meer zien in het centrum, is ze méér dan beu.
Van een burgemeester die zowel mobiliteit als evenementen onder haar bevoegdheid heeft in een van de filerijkste steden van West-Vlaanderen, waar tevens de mobiliteit een ramp is, wordt toch wel wat meer toekomstgerichtere en milieuvriendelijkere activiteiten verwacht zoals elders.

Hopelijk wordt in de toekomst wat méér nagedacht en activiteiten ingericht die de mobiliteit te goede komen.  De spreuk ‘de fiets is koning en de auto te gast’ is in Diksmuide nog meerdere lichtjaren verwijderd.

Johny Hemelsoen

Een paar weken terug bracht de voorzitter van de milieuraad zijn boodschappenlijstje naar het nieuw stadsbestuur. Daarin werd ondermeer gevraagd of de goed functionerende en open milieuraad  verder zou kunnen werken zoals dit de voorbije jaren gebeurde..Tijdens de open milieuraden komen ongeveer telkens de helft van de aanwezigen uit de landbouwsector. Zo is de milieuraad en de milieudienst van Diksmuide de voorbije jaren met reeds heel wat mooie initiatieven en acties naar buiten gekomen die het milieu maar eveneens de landbouw ten goede komen. Ik denk hierbij  o.a. aan de voorbije zwerfvuilactie,de mogelijkheid tot aankoop  van boom- en haagpaketten voor de erfbeplantingen ,subsidie voor zwaluwnesten met bijhorende zwaluwborrel ….
Een paar jaar terug mocht ik vanwege de milieuraad eveneens op heel wat steun rekenen bij de bouwaanvraag van onze kleine windmolen voor ons landbouwbedrijf.
Op de laatste milieuraad werd vanuit de landbouw de vraag gesteld hoe het momenteel zit met de beschermde milieumaatregelen in de Bethoostersche broeken en de Handzamevallei  . Het is blijkbaar nogal onduidelijk voor de landbouwers, wat nu wel of niet (meer) kan op gebied van onkruidbestrijding en het vernieuwen of doorzaaien van het grasland. Na de voorbije droge zomers hebben de graszoden het flink te verduren gekregen en zijn voornoemde veldwerkzaamheden meer dan noodzakelijk op sommige percelen. Na wat duiding vanwege de milieudienst rond deze problematiek kwam de zeer terechte opmerking van de voorzitter van de milieuraad of het eigenlijk niet de taak is van de landbouwraad om de landbouwers hierover te informeren en in te lichten .Zo goed als alle aanwezigen konden dan ook deze stelling volgen .
De landbouwraad die eerder een gesloten raad blijkt te zijn met enkel maar afgevaardigden mag volgens mij dan ook de komende jaren gerust (proberen ) een tandje bij te steken . Ze hoeven daarbij helemaal niet bang te zijn ( of te beven) om ook met enkele nieuwe initiatieven voor de dag te komen die de landbouw, maar ook de maatschappij ten goede komen.  Net zoals de milieuraad ,milieu en landbouw dichter bij elkaar brengt, zou het naar mijn mening de taak van de landbouwraad moeten zijn om de landbouw en de consumenten wat dichter bij elkaar te brengen .
Want spijtig genoeg stel ik vast dat zo VEEL mensen zo WEINIG afweten of nog voeling hebben met de landbouw van vandaag.

Johan Debruyne

Wat doet het deugd om op onze zo geprezen Grote Markt terug (tijdelijk) wat groen en bloemen te zien. Zoals veel inwoners van Groot- Diksmuide voel ik mij niet meer thuis op onze Grote Markt, omdat het een grijze betonnen vlakte geworden is. Was er dan echt geen ruimte voor wat bomen, groen en kleurrijke bloemen op zo’n grote oppervlakte ? Als ridder van ’t Manneke van de Mane heb ik echt medelijden met ons ‘Manneke’ die lijdzaam moet toezien hoe enkel Generaal Baron Jacques een tulpenplantsoen kreeg. De plant- en grasvlakken voor een periode van slechts 14 dagen tonen dat het anders kan. Heel wat mensen kwamen kijken naar deze mooie en kleurrijke plantsoenen die een mens echt vrolijk maken. Misschien een volgende keer ook de fonteintjes erin verwerken zodat alles nog meer tot zijn recht komt. Met wat zondagse muziek er bij vanop de historische muziekkiosk kan het nog veel aangenamer worden. Misschien kan men beginnende muziekgroepjes en opkomend talent een kans geven om zich op die manier kenbaar te maken aan het grote publiek. Het kan mogelijks de handel en de wandel, die nu op en laag pitje staat, wat nieuw leven inblazen. Ook in de dorpen van Groot- Diksmuide mag er weer wat meer aan bebloeming gedaan worden, want ook dat is aan het verwateren. Hoe het wel kan moet ons stadsbestuur maar eens gaan bekijken in Middelkerke en zijn deelgemeenten en Nieuwpoort- Stad (Vismijnplein) waar men elk jaar in het zomerseizoen een bepaald thema uitwerkt met groen, bloemen en beplantingen. Zulke zaken trekken zeker toeristen aan en bezorgen ook aan de inwoners van eigen stad een goed en positief gevoel…

Ludwig Vandenbussche

Moeten wij ons vragen stellen over een voetpad op het einde van de Sint Sebastiaanlaan !? De eerste  bouw op de hoek met de IJzerlaan is bijna voltooid en GEEN voetpad  voorzien langs deze kant … Aan de overzijde worden weldra ook die werken gestart en wordt er daar ruimte gelaten voor een normaal voetpad ?  Voetpaden , normaliter 1.20  m  ..
De mama of de papa op stap met de kinderwagen … Ouderen met de rollator …
Hoe wordt  dit daar opgelost ?  Een eenrichting verkeer  ?  De tijd dringt wellicht ..

Georges Lanssens

Onze Markt wordt een symfonie van bloemen en struiken in een grastapijt geurend naar lentefrisheid, in afwachting van de klokken van Rome die er paaseieren gaan werpen. Een metamorfose onder het welziend oog van onze Generaal, die monkelt met een glimlach om de mond van tevredenheid.
En dan, in het licht van Pasen, schiet onze fontein haar  waterstralen de hoogte  in als een bron van leven ; de opbruisende  lente ; het gejoel van kinderen op de paasfoor ; toeristen en dagjesmensen die even verpozen en zich dan nestelen op de gezellige terrassen van onze horecazaken ; handelaars die met blijheid een blik werpen op hun kleine stadsoases. Jammer dat zij die pracht maar voor twee weken kunnen uitstralen.
Er is nog plaats voor een visvijver naast de fontein. Maak nog een zandtapijt en een beachbar  en in de zwoele avonden komen Diksmuidelingen  en toeristen genieten. Met een licht muziekje à la Silencio gaan sommigen zelfs de amoureuze toer op. Vlinders en romantiek, je weet wel ..

Robert Pil

Ik beken: U mag mij altijd een stukje vlees serveren.  Mijn ouders hebben ons op de boerderij met de beste bedoelingen zo opgekweekt.  Varken, kip, konijn, ’t kwam allemaal met een heel korte keten op ons bord. Net als de patatjes en de   groenten trouwens. Nog altijd kijk ik uit naar een biefstuk zonder zwembrevet, naar een Mechelse Koekoek of een konijntje van goeden huize, altijd op zoek naar de smaak van toen.  Maar evengoed komt er regelmatig een groenten&pasta schotel bij ons op tafel, en dat gaat met evenveel smaak naar binnen.  Deze culinaire inleiding maar om te duiden dat je mij niet op de veggie- of vegan-barricades moet zoeken.
Maar toch dus in mijn kwaaie pen gekropen wegens de jaarlijkse Fairtrade-maaltijd tijdens pinkstermaandag in de Koning Albertstraat.  Diksmuide mag zich al wat jaren Fairtrade-gemeente noemen, zo’n titel moet je verdienen en één van die activiteiten is bij ons het aanbieden van een Fairtrade-maaltijd tijdens Pinkstermaandag.
Jaarlijks staan er op deze feestelijke maandagmarkt talrijke kramen met worsten, hamburgers en andere eetbare dingen, U eet ze al jaren graag en veel, het is U van harte gegund.  Net door dat grote en gevarieerde aanbod wilden we met Fairtrade een kleine aanvulling zijn door een vegetarische maaltijd aan te bieden. Sedertdien kunnen we telkenjare een goeie honderd schotels aanbieden aan wie geheel vrijwillig en op eigen risico een keertje iets anders wil.
Volgens onze schepen van landbouw is het ongehoord dat we een Fairtrade maaltijd aanbieden zonder vlees. Dat zegt hij al jaren en nu krijgt hij eindelijk gehoor.  Dit jaar MOET het met vlees en vanaf volgend jaar mogen we helemaal ophoepelen.
Tja.
Mensen op het idee brengen dat het ook een dagje in de week zonder vlees kan moet dus hemeltergend vloeken zijn in de Boerenbondkerk. Gelukkig worden jullie vanaf volgend jaar gespaard van dat vreselijk verderfelijk aanbod in de Koning Albertstraat.

Dirk Laplasse,  voorzitter Milieuraad Diksmuide

Toen ik op zaterdagmorgen 16 maart ll de krant Het Nieuwsblad los, kon ik mijn ogen niet geloven dat Sint-Aloysius, de patroonheilige van ons vermaard college, in ere was hersteld ! Immers, een jaar geleden werd Aloysius van zijn voetstuk gehaald door enkele breedziende  personen die de vooropgestelde fusie in een scholengroep meer vanuit een commercieel perspectief wilden promoten. In feite een forse breuk met de goede faam van een college dat qua onderwijs op een hoog niveau gequoteerd stond.
Plots lees ik over vandalisme en baldadigheden begaan door zesdejaarsstudenten tijdens de viering van hun 100 dagen in… het Sint-Aloysiuscollege. Zo besmeurt men de goede naam van een college, die inmiddels vervangen werd door de campusnaam ’t Saam.
Oudgedienden van Sint-Aloysius, zowel leraars als leerlingen, willen niet dat de faam van hun geliefd college, op die wijze door het slijk wordt gehaald, want de positieve herinneringen die zij zelf hebben, koesteren zij in dankbaarheid. Aan de jongeren die een grens hebben overschreden, er is zoiets als respect voor het team van mensen die jullie zes jaar hebben begeleid : directie, leerkrachten en vrijwillige medewerkers allerhande. Jullie hebben  nog 100 dagen om het resultaat van zoveel gezamenlijke inspanningen om te zetten in een gebaar van spontane waardering. Pas dàt is cool !!

Robert Pil

Iedereen weet dat de vleesproductie voor de verzuring van de bodem en lucht zorgt en ook voor een enorme uitstoot van broeikasgassen.  Het zijn net die broeikasgassen die voor de opwarming van de aarde zorgen.  Daardoor stijgt het aantal vegetariërs niet alleen uit gezondheidsoverweging maar ook uit milieuoverweging.
Vandaag las ik op het eerste blad van een dagblad dat Diksmuide, onder impuls van schepen Deprez, een vereniging VERPLICHT om met  pinkstermaandag op een vegetarische picknick vlees voor te schotelen.
Onvoorstelbaar in 2019 en niet in 1969 dat een fair-trade vereniging verplicht wordt om lokaal vlees te promoten, dit ruikt niet alleen naar Noord-Koreaanse toestanden maar toont het gebrek aan respect aan, niet alleen voor die vereniging,maar ook voor de vele vegetariërs die een regelrechte kaakslag krijgen.
Vraag is of een schepen  van milieu die steeds fanatiek voor de landbouw opkomt, tevens tegen uitbreiding van natuurgebieden is, wel waardig is om dit ambt uit te oefenen?

Johny Hemelsoen

Da’s moeilijk verteerbaar dat gedoe met ‘berijkbaar
Ingenieus gevonden, velen die er even bij stilstonden
K
older van de bovenste plank, die kerel zat waarschijnlijk aan de drank
S
tiefmoederlijk is het schrijven, ik zal het er eens extra inwrijven
M
an man man, miserie miserie, ’t is nog erger dan de klimaathysterie
U
pgesulferd zitten met zo’n fout, misschien had die gast wel een black-out
I
s het misschien iemand van de 100-dagen…, moeten we ons afvragen
D
oovanswege is het grammaticaal, toch niet normaal
E
n seffens leggen in de maand mij, alle vogels nog een ij

Groeten en de néérstigheid
Dirk Spruytte