Wat startte als Bijleren in de Westhoek en daarna door de fusie met Oostende en Brugge de naam Open-School kreeg, begint nu na 30 jaar aan een nieuw hoofdstuk.  Na 3 decennia met uiteenlopende roepnamen gaan de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen verder onder 1 naam : Ligo.  Daar zullen nog steeds laaggeletterde volwassenen les kunnen volgen om hun kansen in de samenleving te vergroten.  Ligo vindt men in Diksmuide in de Koning Albertstraat 18 nabij het kruispunt Paterskerk.

De naam Ligo komt uit de universele taal Esperanto waar het ‘verbinden’ betekent.  Meteen geeft het volgens hun Diksmuidse medewerker Brecht Carette goed weer wat de Centra voor Basiseducatie doen.  Volwassenen die niet lang naar school gingen of de middelbare school verlieten zonder diploma, kunnen bij Ligo les volgen zodat ze (opnieuw) aansluiting vinden bij de sterk veranderende, gedigitaliseerde samenleving.  En deze doelgroep is ook op vandaag nog steeds groot want uit een onderzoek uit 2013 blijkt dat 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen nog steeds laaggeletterd is.  Een sollicitatiebrief schrijven, een uurrooster begrijpen, Smartschool gebruiken, schoolfacturen ontcijferen of online bankieren kan erg moeilijk zijn voor 800.000 Vlamingen. In een traject bij Ligo – vaak in samenwerking met partners zoals VDAB, OCMW, lokale basisscholen, buurtwerk of armoedeorganisaties – wordt zowel aan communicatieve als aan numerieke en digitale basisvaardigheden gewerkt. De meeste cursisten betalen overigens geen inschrijvingsgeld, zo venemen we verder van Brecht Carette.
Ligo wordt als naam gelanceerd in coronacontext : de Centra voor Basiseducatie zijn open, maar geven nog steeds les in code rood. Dat betekent kleinere groepen, halftijds contactonderwijs, halftijds afstandsonderwijs. Bijkomende uitdaging is dat veel cursisten geen computer thuis hebben : zij krijgen opdrachten via Whatsapp of andere laagdrempelige online tools. Tegelijkertijd zijn de uitdagingen voor laaggeletterden acuter dan ooit: kinderen begeleiden die online les volgen, online afspraken maken en zaken regelen, … Niet voor de hand liggend als men niet goed kan lezen, als men geen e-mailadres heeft of als werken met Smartschool niet lukt.
Wie contact zoekt met Ligo, kan hiervoor terecht in hun Diksmuidse antenne aan de Koning Albertstraat 18 waar men telefonisch te bereiken is via 051/50.09.69. (DLD)