Het Woumens woonzorgcentrum (WZC) Zilvervogel (foto FedOS) heeft laten weten aan de hogere overheid dat men er desgewenst vanaf 11 januari kan starten met de vaccinaties tegen Covid-19.  In Zilvervogel zijn er immers momenteel geen besmettingen.  Het is nu volgens schepen van sociale zaken Katleen Winne wachten op het antwoord van de overheid vooraleer er effectief ook tot actie kan overgegaan worden.  In het Diksmuids WZC Yserheem is het echter een ander verhaal.  Daar telt men nog steeds zes besmette bewoners terwijl er ook 2 medewerkers positief hebben getest.  Omdat het vaccineren enkel wordt gestart bij een dalend aantal besmettingen, is de verwachting dat men past eind januari zal kunnen starten in Yserheem met vaccinatie.

Volgens schepen Katleen Winne werden bewoners en medewerkers nog eind vorig jaar getest en deze week wordt dit opnieuw gedaan.  Hiermee wil men allereerst vermijden dat het virus zich verder gaat verspreiden binnen deze kwetsbare groep.  Men heeft dan ook binnen Yserheem een afgesloten afdeling waarin zich momenteel zes bewoners bevinden.  Deze afdeling kan plaats bieden aan 10 besmette bewoners.
Ook al zal het, gezien de huidige toestand in Yserheem, nog enkele weken wachten worden op de vaccins, toch is men volgens schepen Katleen Winne reeds bezig deze vaccinoperatie voor te bereiden.  Zo werden reeds alle bewoners bevraagd na een grondige informatieverstrekking.  De bereidheid om zich te laten vaccineren is volgens schepen Winne alvast heel groot.
Bewoners en hun familie kunnen overigens nog met vragen altijd terecht bij de respectievelijke coördinerend en raadgevend arts Dr. Staessen (Yserheem) en Dr Geeraert (Zilvervogel). (DLD)