Maandagnacht werd het standbeeld van Generaal Jacques op de Diksmuidse Grote Markt opnieuw met verf beklad.  Nadat het beeld van de generaal omwille van zijn omstreden koloniaal verleden tientallen jaren terug al met blauwe verf werd beklad, hebben vandalen nu hetzelfde gedaan, maar dan met rode verf.  Waarnemend burgemeester Marc Deprez, die burgemeester Lies Laridon vervangt die als voorzitter van politiezone Polder momenteel op studiereis is naar Dubai, stelt begrip te hebben voor de andere meningen die men heeft over deze generaal.  Evenwel mag een andere mening volgens hem nooit leiden tot vandalisme.  Er werd inmiddels klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij politiezone Polder die een onderzoek heeft geopend.  Het is evenwel nog niet duidelijk of men hiervoor de beelden van de vele camera’s op de Grote Markt zal kunnen gebruiken want de vandalen gebruikten een mistige nacht voor hun actie.

Tot maandag was het standbeeld van Generaal Baron met blauwe verf beklad.  Bij de heraanleg van de Grote Markt werd nog een grote kuisoperatie gedaan om de verf te verwijderen maar het blauwe goedje bleek ertegen bestand.  Maar nu heeft de blauwe verf alsnog plaats moeten maken voor enkele liters rode verf.  Ook bustes en beeltenissen van koning Leopold II werden de voorbije jaren al enkele malen omwille van diens eveneens omstreden koloniaal verleden beklad met rode verf.  Wellicht dat dit nu om dezelfde reden gebeurde met het standbeeld van generaal Jacques.  Zijn standbeeld kwam in 1930 weliswaar op de Grote Markt omwille van zijn verdienstelijkheden tijdens de eerste wereldoorlog waarbij hij aan het hoofd stond van de Belgische troepen die Diksmuide in oktober van 1914 moesten verdedigen tegen de oprukkende Duitse troepen.  Maar uiteindelijk zou het Alphonse Jacques’ koloniaal verleden en zijn optreden bij de rubberwinning in de vroegere Belgische kolonie zijn die het standbeeld sinds zijn plaatsing in 1930 omstreden maakte.  Al werd deze koloniale passage in het boek “Alphonse Jacques de Dixmude, een historische interpretatie van een omstreden figuur” van de auteurs Marjan Dewulf en André Gysel wel genuanceerd waarbij de vraag werd gesteld of het beeld van de wrede rubberambtenaar wel historisch correct is.
Intussen stelt men zich in Diksmuide de vraag hoe men deze rode verf zo vlug mogelijk kan verwijderen van het standbeeld.  Volgens waarnemend burgemeester Marc Deprez heeft het er immers alle schijn van dat ook deze actievoerders een kwaliteitsvolle verf hebben gebruikt die niet makkelijk te verwijderen zal zijn.  En wie dan weer de factuur van deze reinigingswerken zal betalen is evenzeer de vraag : de Diksmuidse belastingsbetaler of de daders.  Maar van deze laatsten is er vooralsnog geen spoor, zij verdwenen immers maandagnacht in de mist. (DLD)