Zondag werd in CC Kruispunt onder een ruime belangstelling, het boek “Alphonse Jacques de Dixmude, een historische interpretatie van een omstreden figuur” voorgesteld door de auteurs Marjan Dewulf en André Gysel.  De man, wiens standbeeld op Diksmuides Grote Markt al sinds zijn plaatsing in 1930 voor proteststemmen zorgde, is niet onbesproken.  Zowel zijn passage in de brousse en de rubberplantages in Congo als deze in de loopgraven aan de IJzer, zorgden voor verhalen die van de generaal een omstreden figuur maakten.  Maar in al die verhalen, wat was fictie en wat was de werkelijkheid?  Marjan Dewulf en André Dewulf gingen op zoek, niet alleen in heel België, ze trokken hiervoor zelfs naar Londen om de man achter de verhalen te vinden.  Het zou uiteindelijk leiden tot een boek van 288 bladzijden met een 200-tal illustraties die toch een meer genuanceerd beeld geeft van Generaal Jacques de Dixmude.

Het was wijlen Danny Decaestecker die 10 jaar terug een werkgroep opstartte om de echte man achter het standbeeld te kennen.  Hij vond dat Diksmuide recht had op de waarheid achter deze man die zijn standbeeld had op Diksmuides markt.  Toen reeds sprak Danny hiervoor Marjan Dewulf aan.  Zij had zich toen al verdiept in het Belgisch koloniaal verleden. Maar door het plotse overlijden van Danny in 2010 viel het onderzoek naar Jacques en de werking van de werkgroep stil.  Door toedoen van het Diksmuids stadsbestuur kreeg het onderzoek nu een tweede adem, het werk van Danny Decaestecker moest afgewerkt worden.  Marjan Dewulf werd opnieuw aangesproken en ook André Gysel, de Diksmuidse auteur die zich op zijn beurt al had verdiept in het oorlogsverleden van Diksmuide, ging op zijn beurt op zoek naar de passage van Alphonse Jacques aan de IJzer.  Het boek dat zondag werd voorgesteld, werd dan ook beschouwd als een eerbetoon aan de overleden Danny Decaestecker.

Wie op zoek is naar straffe verhalen van de generaal, zowel tijdens de koloniale periode als in zijn militaire, zal zijn honger niet kunnen stillen met dit boek.  Voor auteur Marjan Dewulf moet het boek wel een poging zijn om de feiten van de fictie te scheiden.  In het deel dat zijn passage in Congo belicht, schetst Marjan Dewulf een beeld van Alphonse Jacques in een spreidstand tussen zijn strijd tegen de Arabische slavenhandelaars enerzijds en de economisch banden die zijn broodheren hadden met de Arabieren anderzijds. Dat beeld staat dan ook in groot contrast met het beeld dat van de man wordt opgehangen als wrede rubberambtenaar die steevast gelinkt wordt aan een enkele zin uit één van zijn brieven.  Maar dat hij de lokale bevolking gebruikte als goedkope werkkrachten moet voor auteur Marjan Dewulf ook in zijn tijdsgeest geplaatst worden.  Wat toen normaal is, is op vandaag choquerend.
In het luik van zijn militaire loopbaan schetst André Gysel hem als een hogere officier die tussen zijn mannen wou staan.  Werd hem dat niet altijd in dank afgenomen door zijn oversten, deze ingesteldheid zorgde er wel voor dat hij op handen werd gedragen door zijn mannen.  Zo slaagde hij er in, niet alleen om Diksmuide in oktober 1914 veel langer in handen te houden dan voorzien, maar ook om tijdens het Duits lenteoffensief in 1918 zijn posities in Merkem te handhaven terwijl Fransen en Engelsen daar niet in slaagden.
Op de boekvoorstelling waren ook twee kleinzonen van de generaal aanwezig (foto).  Voor kleinzoon Antoine Jacques de Dixmude, die sprak namens de familie, blijft de vraag, of zijn grootvader al dan niet een held was, nog altijd onbeantwoord.  Wel is het een feit dat hij een opmerkelijk figuur is in de geschiedenis waarbij er terecht kritiek is op zijn “rubber”-periode, een passage waar ook de familie niet fier op is.  Maar het boek toont ook aan dat zijn grootvader uiteindelijk ook een gewone mens was die ook zijn zwakheden had.  Hij dankte namens de familie Jacques de Dixmude niet alleen de auteurs, hij wenste ze ook proficiat met hun werk.
Het boek kan via navolgende link besteld worden bij Uitgeverij Stichting Kunstboek : klik hier. (DLD)