Dinsdag was er een hoorzitting voor de Raad van State in de procedure die de verenigde Diksmuidse oppositie heeft aangespannen tegen het schepencollege.  Zij wil de burgemeester, schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad  hun mandaat afnemen omdat ze onwettelijk een dubbele voordracht hebben ondertekend in het kader van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.  Bij de hoorzitting was het woensdag vooral uitkijken naar de tussenkomst van de auditeur bij de Raad van State.  Daaruit leerden we allereerst dat de kiem van deze Diksmuidse politieke oorlog wellicht ligt bij de poging van Idee Diksmuide om een referendum te houden in Diksmuide.  Verder noteerden we ook dat de auditeur als adviseur van de Raad van State, vooraleer een uitspraak te doen, aanstuurt om eerst advies in te winnen bij het Grondwettelijk Hof.  Maar op een dergelijke advies is het makkelijk een jaar wachten.  De eerstvolgende weken maakt de Raad van State haar vonnis bekend, ofwel volgt ze het voorstel van de auditeur, ofwel doet ze al uitspraak over de rechtsgeldigheid van de benoeming van het schepencollege.  En dan wacht er na de zomer ook nog de procedure tegen de benoeming van de burgemeester.  Kortom, de Diksmuidse politieke oorlog blijft nog even(tjes) duren.

Begin september 2017 werd het referendum, dat Idee Diksmuide wou organiseren rond de parkeergelegenheid in de omgeving van de markt, geweigerd door het vorig CD&V-SP.a-open-stadsbestuur.  Toen liet burgemeester Lies Laridon (CD&V) wel optekenen dat er geen referendum kon doorgaan wegens administratieve tekortkomingen maar dat er toch rekening zou worden gehouden met het signaal van de 3570 Diksmuidelingen die de vraag om een referendum hadden ondertekend.  En mogelijks is dat de kiem van de politieke oorlog die op vandaag woedt in Diksmuide. Uit de uiteenzetting van de auditeur leerden we immers dat de eerste omstreden voordrachtakte ondertekend is op 26 februari 2018 maar deze was wel het eindpunt van een maandenlange onderhandeling die eraan voorafging.  Bijgevolg startten deze onderhandelingen al in het najaar van 2017 … in de weken na de weigering van het tweede referendum.  Ook opmerkelijk was dat de auditeur meldde dat deze onderhandelingen en de hieruit voortvloeiende voordrachtsakte blijkbaar uitgebreid besproken werden in de partijbesturen van zowel CD&V, Idee Diksmuide als SP.a-open.  Heel wat lokale politici waren dus toen al op de hoogte van dit zogenaamd voorakkoord.
En was er tot dusver sprake van twee voordrachtaktes, woensdag bleek dat er mogelijks drie maal een handtekening werd geplaatst onder een dergelijk document waar dit wettelijk slechts één maal toegestaan is.  Allereerst is voor de auditeur het document uit februari 2018 wel degelijk een voordrachtakte, waar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen deze nog omschreef als een werkdocument.  Niet dus voor de auditeur die evenwel aan het Grondwettelijk Hof wil laten vragen of een document, dat dateert van voor de verkiezingen, ook in aanmerking komt.  Maar daarnaast zouden er dus niet alleen voordrachtaktes ondertekend zijn voor de gemeenteraad van 14 januari 2019, voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen hebben de raadsleden Leenknecht, Van Coppenolle en Debaillie (Idee Diksmuide) verklaard ook op 14 oktober 2018 een voordrachtsakte ondertekend te hebben.  Het is nu de vraag of de Raad van State bij haar uitspraak wel nog rekening zal houden met de rechtsgeldigheid van de akte uit februari 2018 waarvoor ze het advies moet inwinnen bij het Grondwettelijk Hof, dan wel voor haar de dubbele handtekeningen uit oktober 2018 en januari 2019 voldoende zullen zijn om nu al uitspraak te doen.
Maar een eventuele uitspraak door de Raad van State de komende weken, zal nog niet het einde betekenen van de politieke oorlog in Diksmuide want er is ook nog de procedure tegen de benoeming van Lies Laridon (CD&V) die om dezelfde dubbele handtekening haar burgemeesterslint zou moeten inleveren.  En intussen zijn er ook procedures opgestart tegen Diksmuidse politici die niet kwamen opdagen bij de hoorzitting voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.  Zij werden reeds ondervraagd door de politie.  Tenslotte zouden de beklaagden het ook niet blauw-blauw laten dat de indieners van de klacht voor hun bewijsvoering gebruik maakten van ongevraagde geluidsopnames van gesprekken.
Raadslid Bieke Moerman (SP.a-open) gaf als reactie op de hoorzitting van dinsdag enkel een summier overzicht van  de tussenkomst van de auditeur, schepen Marc De Keyrel (CD&V) stelde pas te zullen reageren na de uitspraak van de Raad van State. (DLD)