Er werd een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van 3 windturbines in Kaaskerke op dezelfde plaats aan de Oude Barriere. Dat werd ons bevestigd door zowel aanvrager Beauvent als door schepen van vergunningen Marc Deprez.  Eerdere pogingen in 2009 door Electrawinds en in 2017 door coöperatieve Beauvent en haar commerciële partner Elicio mislukten.  Nu komt er dus een derde poging.. Dezelfde indieners als in 2017 willen nu 3 windmolens bouwen met een masthoogte van 75 meter en een rotordiameter van 92 meter.  Deze turbines zouden in de hoogste stand een tiphoogte hebben van 121 meter.  Deze 3 windturbines zouden 5.000 gezinnen van groene stroom kunnen voorzien.  Er komt nog een info-avond waarna het openbaar onderzoek zou opgestart worden.

In 2017 werd er nog een vergunning aangevraagd voor windturbines met een maximale tiphoogte van 150 meter.  Maar toen werd al duidelijk dat men hiervoor van defensie, die deze hoge molens als een obstakel zag voor haar luchtmachtbasis in Koksijde, geen groen licht zou krijgen.  Nu heeft men onmiddellijk in de aanvraag de tiphoogte van de masten beperkt tot 121 meter. Er werden daarvoor studies rond de invloed op de radarinstallaties uitgevoerd. Daarnaast werd ook bijkomende informatie bezorgd voor de natuurstudie, zo vernemen we nog bij Beauvent.  Maar of dit ook zal zorgen voor minder burenprotest is uiteraard nog de vraag.
In 2017 was er immers al hevig burenprotest tegen de komst van deze windmolens.  Toen zorgde dat ook voor een tweespalt binnen het Diksmuids schepencollege.  SP.a-open wilde een gunstig advies afleveren, maar CD&V lag dwars.  Intussen heeft Idee Diksmuide de socialisten vervangen in het schepencollege.  Idee Diksmuide is alvast een pleitbezorger van alternatieve energie maar anderzijds is volgens schepen Deprez ook inspraak een belangrijk speerpunt in het programma van zijn partij.  Of de Idee-mandatarissen de aanvraag gunstig zullen adviseren zal voor hem afhangen van de eventuele bezwaren die op hun inhoud zullen beoordeeld worden.  Bij CD&V is het de vraag of binnen haar fractie opnieuw een veto tegen de inplanting van deze windturbines zal uitgesproken worden.  Gezien de meerderheid slechts beschikt over 13 zetels in de gemeenteraad, kan men een veto van één van haar raadsleden alvast niet zomaar naast zich neerleggen.
Schepen Deprez laat nog noteren dat de voorkeur voor de inplanting van windmolens voor zijn fractie nog steeds naar Nieuwkapelle gaat waar men een klein windmolenpark rond de put van Nieuwkapelle wil realiseren.  Hij hoopt hierover eerlang met Vlaams minister Zuhal Demir overleg te kunnen plegen.  Belangrijk is voor hem alvast dat men voorzien heeft dat het straks de gemeenten zullen zijn die deze vergunningen moeten afleveren.  Over de huidige vergunningsaanvraag is het nog de provinciale overheid die moet oordelen.  Tenslotte is het voor vergunningsschepen Deprez ook nog belangrijk dat Diksmuidelingen alvast in 1 molen, deze die Beauvent voorziet, kunnen participeren. En ook bij Beauvent is te horen dat ze graag de Diksmuidelingen laten meeparticiperen.  De andere 2 molens zullen, indien ze kunnen gerealiseerd worden, in commerciële handen zijn. (DLD)