Tijdens de gemeenteraad van eind februari raakte bekend dat er een vergunningsaanvraag was ingediend om langs de IJzerdijk op de wijk “De Olifant” in Nieuwkapelle een nieuwe industriële kippenkwekerij te bouwen waar 84.000 kippen konden gekweekt worden.  Er rees hiertegen protest omdat men in de buurt vreesde voor enerzijds de verkeersoverlast op de smalle niet aangepaste landbouwwegen en anderzijds voor de geurhinder.  Ook in de omgeving van eenzelfde kippenkwekerij in Beerst wordt de buurt immers geconfronteerd met geurhinder.  Daarnaast zou deze kwekerij ook komen aan de spreekwoordelijke achterdeur van het provinciaal domein IJzerboomgaard.  Uiteindelijk gaf ook het Diksmuids stadsbestuur een negatief advies voor de aanvraag.  Morgen zou dan de provinciale bestendige deputatie over deze vergunningsaanvraag een beslissing moeten nemen.  Maar zover komt het dus niet want de kippenkweker heeft de aanvraag ingetrokken, er komt geen nieuwe industriële kippenkwekerij in NIeuwkapelle.  Maar ondanks de intrekking zal deze aanvraag toch gevolgen hebben voor de sector van de agro-industrie in Diksmuide.

Tijdens de gemeenteraad van eind februari lieten de Diksmuidse raadsleden immers al unaniem weten op hun grondgebied niet langer dergelijke nieuwe landbouwexploitaties te willen waar massa’s kippen en varkens worden gekweekt.  De raad nam toen dit standpunt in naar aanleiding van de tussenkomst van raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) rond deze aanvraag. Dat de agro-industrie een oude landbouwsite, waar al 24 jaar niet meer aan landbouw was gedaan, zou verbouwen tot een stal voor 84.000 kippen, was voor hem de aanleiding om de groei van de agro-industrie op het Diksmuids platteland in vraag te stellen.  Daarenboven vreesde raadslid Vanlerberghe toen ook dat deze vergunning voor een stal van 84.000 kippen binnen de kortste keren zou verdubbeld worden tot eentje voor 168.000 dieren.  Het schepencollege heeft met haar ongunstig advies voor deze aanvraag toen ook het unaniem standpunt van de Diksmuidse gemeenteraad gevolgd.  Meteen een niet onbelangrijk precedent voor nieuwe dergelijke vestigingen voor de agro-industrie die hiermee van Diksmuide een duidelijk signaal heeft gekregen.

Moet de bestendige deputatie door de intrekking van de aanvraag geen standpunt innemen in dit dossier, voor de provinciale overheid zou het ongetwijfeld ook niet onbelangrijk geweest zijn bij de besluitvorming dat deze kwekerij, op een boogscheut ten zuid-westen van haar domein IJzerboomgaard, regelmatig voor geurhinder kon zorgen op het provincieaal domein gezien de overheersende zuid-westen-winden in deze streek.  (DLD)