Diksmuide wil de leegstand van handelspanden in haar centrum aanpakken,  het leegstandscijfer stijgt immers.  Daarvoor Diksmuide lanceert nu een project. Daarmee wil men deze winkelleegstand in de handelskern aanpakken door startende ondernemers te laten doorstromen naar het hart van de stad dat hierdoor op zijn beurt opnieuw aantrekkelijker moet worden.   Daarover kon u reeds meer lezen op www.eDiksmuide.be.  Maar intussen liet burgemeester Lies Laridon ook optekenen in andere media dat de oorzaak van deze leegstand ondermeer moet gezocht worden bij de te hoge huurprijzen die de eigenaars van de panden vragen.  Maar is dat wel zo?  We gingen het vragen bij verschillende Diksmuidse immo-kantoren.  Opvallend, zij leggen de hoofdoorzaak voor de leegloop niet bij eigenaars, eerder wel bij de Diksmuidse optie voor winkelcentra aan de rand en de parkeerproblematiek.  En ze bieden ook oplossingen aan voor de stijgende leegstand.

Vastgoed Strobbe – Tamara Strobbe
Volgens mij is er nog steeds een onderhandelingsmarge voor de huurprijs  tussen een kandidaat-huurder en een verhuurder.  Wel lopen de huurprijzen van het bedrijfsvastgoed dat momenteel wordt aangeboden in Diksmuide, te veel uiteen.  Maar de globalisering en schaalvergroting door winkelketens én de e-commerce maken het niet aantrekkelijker voor handelspanden in het centrum.  Klanten verwachten nu eenmaal veel, het moet allemaal snel gaan, kwalitatief zijn én daarboven op ook nog eens goedkoop én als het kan met parkeren voor de deur.
Misschien een oplossing om het pand toch nog wat meer in de kijker zetten? Zoals men nu voorstelt in Roeselare: een leegstaand handelspand wordt ingenomen door een ondernemer die de etalage kan ‘huren’.  De eigenaar betaalt hiervoor een kleine bijdrage aan de stad en de huurder kan goedkoop zijn product voorstellen.  Dit kan deels gerecupereerd worden via de huurbijdrage en op deze manier vermijdt de eigenaar een leegstand te moeten betalen.
Ikzelf biedt momenteel geen handelspanden aan in het centrum van Diksmuide, aangezien er toch te weinig reactie komt van kandidaten.  Wel is het opmerkelijk dat een handelspand in mijn aanbod nu wordt aangeboden als gezinswoning omdat dit toch interessanter is dan een handelspand dat reeds jaren te huur staat.


Diksimmo – Cauwelier Diego
Het is uiteraard te simpel om de leegstand toe te kennen aan de te hoge prijzen.  De prijs wordt steeds bepaald door vraag en aanbod.  We merken wel grote ontwikkelingen langs de toegangswegen naar Diksmuide centrum (waar grote ketens de overhand nemen), dit in combinatie met een parkeerproblematiek in het centrum (vele werken, minder beschikbare parkeerplaatsen, jacht op foutparkeerders zonder ticket/parkeerschijf,… ) wat ervoor zorgt dat het centrum veel minder aantrekkelijk wordt voor de winkelier en bijgevolg ook voor de zelfstandige ondernemers.  Wij hebben al klanten die hun huurprijs gehalveerd hebben maar ook op die veel lagere prijzen zie je erg weinig belangstelling.
Men moet in Diksmuide proactief meedenken aan herbestemmingen voor handelszaken ( er zijn gewoonweg te veel handelszaken in bepaalde zone’s), starters ondersteunen die willen starten op dergelijke locaties.  Schieten op de verhuurder is te makkelijk, de verhuurder heeft er alle baat bij te verhuren aan iemand die consistent zijn zaak kan runnen en zijn huur kan betalen, te hoge huurprijzen zijn nadelig hiervoor en ik zie momenteel heel grote bereidheid van eigenaars om hun prijzen te zakken om alsnog huurders aan te trekken.  Ook aan lagere prijs is men bereidwillig te verhuren, er bieden zich echter geen kandidaten aan.


Amicus Vastgoed – Wiske De Vriendt
Leegstand van winkelvastgoed is niet enkel een Diksmuids probleem, het is een algemeen probleem in gans Vlaanderen, steeds meer en meer. Deze loopt vandaag op van 10% tot zelfs 20% in de Vlaamse steden.  Maar Diksmuide keurde ook grote winkelpanden buiten het centrum goed, waardoor het centrum wordt leeg gezogen.  Samengevat, Diksmuide koos zeer bewust voor leegstand. Het is totaal onjuist om de eigenaars nu de schuld te gaan geven.  Daarenboven zijn de prijzen in het centrum niet alleen lager dan erbuiten omwille van de parkeerproblematiek, de huurprijzen in Diksmuide zijn ook goedkoper dan in andere steden. De leegstand van de winkelpanden in het centrum heeft dan ook niks te maken met zogenaamde te hoge huurprijzen en als Diksmuide winkelgebieden buiten het centrum blijft vergunnen, zal de leegstand in het centrum alleen maar blijven toenemen, en bloedt het centrum dood.  De enige juiste manier om de ontwikkeling van de handelskern te bevorderen, is de planmatige aanpak.  Historisch gegroeide leegstand kan niet opgelost worden op korte termijn, maar vraagt een gemeentelijke aanpak op (middel)lange termijn.


Immo Francois – Debby Vanheste
We vinden niet echt dat de eigenaars hoge huurprijzen vragen. De hogere huurprijzen zijn wel te begrijpen gezien ze er flink op belast worden.  Daarenboven is Diksmuide geen toplocatie voor handel, er is het mobiliteitsprobleem, Diksmuide heeft geen hip/bruisend imago en Diksmuide wordt te weinig gepromoot als winkelstad en handelsstad.  Diksmuide heeft veel meer in haar mars …. Maar ondernemerszin moet wel meer gepromoot worden. (DLD)