CD&V en Idee Diksmuide schrikken er niet voor terug om in Diksmuide de fundamenten van de democratie onderuit te halen.  Met deze niet mis te verstane beschuldiging laken N-VA en SP.a-open de wijze waarop momenteel de Diksmuidse meerderheid de gemeenteraden organiseert.  In Diksmuide wordt volgens de Diksmuidse oppositie een muur gebouwd rond de gemeenteraad, alle vragen van de oppositie om publiek en pers digitaal via streaming of live maar met respect voor de veiligheidsmaatregelen een raadszitting bij te wonen worden niet beantwoord of afgewipeld.  Nochtans plaatst het stadsbestuur inmiddels veel meer punten op de dagorde dan strikt noodzakelijk om de werking van de stad te blijven garanderen.  Zo staan vanavond de fietszone in het centrum en de start van het Boterhalledossier geagendeerd.  Punten die in de toekomst het dagelijks leven van de Diksmuideling gaan bepalen.  Maar in Diksmuide zorgde een beslissing van burgemeester Lies Laridon (CD&V) er volgens N-VA en SP.a-open voor dat men moet beslissen achter gesloten deuren over punten die het beeld van Diksmuide de komende jaren gaan bepalen. Indien Diksmuide de democratie zou respecteren, dan voert ze dit debat ten gronde en zo openbaar mogelijk.

Volgens N-VA-raadslid Koen Coupillie: kozen andere steden en gemeenten er van bij het begin van de coronacrisis al voor om de digitale zittingen te streamen via internet. Het is immers een nieuwe en directe manier om de inwoners te informeren.  Ook de pers kan de raad dan goed volgen en via haar kanalen de informatie verspreiden. Nog volgens het raadslid kan volgens de Vlaams Overheid het livestreamen wel, in zoverre dit voor iedereen wordt opengezet. Als men ziet wat elders wel mogelijk is, dan is zich verstoppen achter het burgemeestersbesluit dat voorziet in een besloten zitting een teken van onwil, aldus nog Koen Coupillie.  Gemeenteraadsvoorzitter Katleen Winne (Idee Diksmuide) laat opmerken dat er zich problemen kunnen voordoen bij het digitaal streamen omdat niet alle raadsleden even onderlegd zijn in de digitale wereld.  Bij digitale problemen moet men dan terugvallen op het Cobra-platform dat enkel toegankelijk is voor de raadsleden.  En dat zou de rechtsgeldigheid van de zitting in het gedrang kunnen brengen.
Toch hoeft dit volgens raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) geen beletsel te zijn voor een ander alternatief.  Volgens hem laten andere gemeenten (foto gemeenteraad Koekelare) wel de gemeenteraad fysiek doorgaan.  Dit kan perfect met respect voor de nodige afstand in zeg maar een sporthalle of een cultuurzaal.  In Diksmuide zou CC Kruispunt perfect kunnen fungeren als locatie voor de gemeenteraad.  En Kurt Vanlerberghe vervolgt : “De winkels gaan open, de scholen gaan open, de bedrijven gaan open … ik kan enkel vaststellen dat de heren en dame van het schepencollege zich bijzonder comfortabel voelen achter de muur die ze tussen hen en de inwoners van Diksmuide hebben opgetrokken. Dat moeilijke vragen, zoals die over het toch wel vreemde dossier van de centrummanager, heel wat minder moeilijk zijn als de antwoorden het grote publiek toch niet bereiken zal er wel iets mee te maken hebben.”

Maar of Diksmuide dan toch opnieuw de democratie zal binnenlaten in haar gemeenteraad door, zeg maar, de raadsleden op het podium van CC Kruispunt te plaatsen en pers en publiek met voldoende lege zetels tussen de aanwezigen in de zaal, is maar de vraag.  Raadsvoorzitter Katleen Wine werpt immers op dat een stadsbestuur in deze Coronatijden een voorbeeldfunctie heeft.  Als er een samenscholingsverbod geldt, dan ligt het voor haar moeilijk om dan een fysieke gemeenteaad te organiseren met 25 raadsleden en met pers en publiek.

Vanavond is er vooralsnog een digitale zitting waar intussen ook de oppositie enkele punten aan de agebda heeft toegevoegd.  Voor de volledige dagorde : klik hier. (DLD)