Reeds eerder kondigde eDiksmuide aan dat er zich donderwolken samen pakten boven de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) die de langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling in Diksmuide bevat.  De herziening was een paar maanden te laat naar de gemeenteraad gebracht voor goedkeuring waardoor het plan op juridische losse schroeven kwam te staan.  Niettegenstaande zowel het studiebureau als de hogere overheden stelden dat er toch kon verder gewerkt worden binnen de huidige procedure, heeft Diksmuide dan toch het zekere voor het onzekere genomen en de hele procedure stop gezet.  Zo wil ze ook in de toekomst de nodige garanties kunnen bieden op het vlak van ruimtelijke planning.  Zowel het lopend onderzoek als de infomarkt die voorzien was, komende zaterdag 12 september in Ten Patershove, worden geannuleerd.

Volgens schepen van ruimtelijke ordening Marc Deprez wil Diksmuide nu tot een gedeeltelijke herziening van het GRS overgaan.  Dat zou wel nog juridisch correct kunnen verlopen.  Daarbij zal ze de focus leggen op een aantal specifieke cruciale ruimtelijke thematieken waardoor dan toch de meest dringende ruimtelijke vraagstukken, waaronder ongetwijfeld de inplanting van de nieuwe fusieschool ‘t Saam, behandeld kunnen worden. Verder is het de bedoeling om op langere termijn een beleidsplan ‘Ruimte Diksmuide’ op te maken.  Dit zou dan de definitieve opvolger worden van het huidig Ruimtelijk Structuurplan.  Alle reeds uitgevoerde werken en studies kunnen hiervoor nog steeds gebruikt worden.  Hierdoor gaan de inspanningen van de voorbije maanden dan toch niet helemaal verloren, alus nog schepen Deprez. (DLD)