Met een bijgevoegd punt op de dagorde van de gemeenteraad van volgende week maandag, vraagt N-VA-raadslid Sarah Thieren dat ook Diksmuide de sociale huisvestingsmaatschappijen IJzer en Zee, en De Mandel zou vragen een fraudeonderzoek uit te voeren bij hun sociale huurders.  Daarbij moet onderzocht worden of ook hun sociale huurders geen eigendom in het buitenland hebben waardoor ze geen recht hebben op een sociale woning.  Zo kunnen sociale huurwoningen (illustratieve foto uit Graanwijk) toegewezen worden aan families voor wie ze bedoeld zijn.  Bekomt men volgens het N-VA-raadslid zo meer rechtvaardigheid op de sociale huurmarkt, verder zullen de terug gevorderde sociale huurkortingen een extra bron van inkomsten zijn voor de sociale huisvestingsmaatschappijen die dit geld kunnen herinvesteren in nieuwe woningen of renovaties.  En er werden nog meer punten toegevoegd aan de dagorde van de gemeenteraad.  De link om deze digitaal te volgen : klik hier.

Raadslid Eric De Keyser (SP.a-open) vraagt dat Diksmuide een motie zou goedkeuren waarin ze de Vlaamse regering vraagt af te zien van haar doelstelling om de activiteiten van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen zodat er nog slechts één speler per gemeente is.  Raadslid De Keyser vreest immers dat deze operatie het aanbod in de sociale woningmarkt niet ten goede zal komen.  En het SP.a-open-raadslid vraagt Diksmuide ook welke actie ze zal ondernemen om te voorkomen dat de put van Nieuwkapelle deze zomer opnieuw moet afrekenen met blauwalgen.
Onafhankelijk raadslid Karline Ramboer vraagt dan weer welke maatregelen Diksmuide zal nemen om de droogteproblematiek en waterschaarste aan te pakken.  Zij doet dit naar aanleiding van de berichten waaruit blijkt dat er zich in Diksmuide tal van huizen bevinden die te kampen hebben met grote scheuren die veroorzaakt worden door de uitdroging van de ondergrond.
Raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) vraagt tenslotte dat er een motie zou gestemd worden rond de wildgroei van bewakingscamera’s.  Tijdens de gemeenteraad van februari was immers nog gebleken dat Diksmuide 8 dergelijke camera’s in de Wilgendijk zou plaatsen.  Raadslid Vanlerberghe is dan ook bezorgd over de aantasting van de privacy, hij wil dan ook dat er geen algemene uitrol komt van publieke camera’s in het publiek domein van Diksmuide.
Op de  dagorde van de gemeenteraad plaatste het stadsbestuur nog punten rond de aanleg van het fietspad in de Schoorbakkestraat, het heffen van belastingen op ongeschikte en onbewoonbare woningen en afsprakennota’s ter ondersteuning van jeugdhuis N’obus en de speelpleinwerking De Kastanjes in Pervijze.

Voor de volledige dagorde van de digitale gemeenteraad die op maandag 29 maart vanaf 20 uur met livestreaming via het internet kan gevolgd worden : klik hier.  Voor de link om deze gemeenteraad digitaal te volgen : klik hier. (DLD)