Zowat 90% van de Vlaamse steden en gemeenten verdienen, maar wellicht onbewust, geld achter de oorlog in Oekraïne.  Ze zijn immers, vooral onrechtstreeks via hun intercommunales, aandeelhouder van Fluxys van wie de terminals in Zeebrugge nog steeds zorgen voor de op- en overslag van Russisch LNG-gas bestemd voor landen buiten de EU en waarvoor ze een contract heeft van een miljard euro.  Maar daarover wil Fluxys, die ondermeer instaat voor het gastransport in België, geen publieke mededelingen doen.  Dat was maandagavond te horen op de Diksmuidse gemeenteraad waar Diksmuideling Andy Vermaut (foto) het vragenuurtje gebruikte om publiek te maken dat Fluxys zo het conflict van Rusland tegen Oekraïne subsidieert.  Omdat Andy Vermaut geen gehoor vindt bij Fluxys zocht hij daarom hulp bij Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V), zelf via haar mandaten vertrouwd met de energiemarkt, om zijn verzoek om de doorvoer van Russisch LNG-gas via de Fluxys-terminals stop te zetten, over te maken aan Daniël Termont, de voormalige Gentse burgemeester die voorzitter is van de raad van bestuur van Fluxys.

Andy Vermaut ploos uit dat alleen al tijdens de voorbije maand juni negen tankers met Russisch gas aanmeerden in Zeebrugge.  Vandaar gaat dit gas naar landen buiten de Europese Unie en dit staat bijgevolg los van de Belgische bevoorrading.   Maar zo zorgt Fluxys er wel voor dat België een belangrijke rol blijft spelen in de Russische economie.  Maar omdat de gemeenten investeren in Fluxys steunen ze hierdoor volgens Andy Vermaut wel impliciet de oorlog van Rusland tegen Oekraïne terwijl de Oekraïnse vlaggen verschijnen aan de gemeentehuizen.  Het maakt meteen ook het onthaal van Oekraïnse migranten eerder onwaarschijnlijk en minder geloofwaardig.  Maar de Diksmuideling, die ondermeer lid is van Vredesactie, werpt toch geen steen naar het Diksmuids stadsbestuur.  Hij is er zich immers van bewust dat niet iedereen op de hoogte is omdat Fluxys niet alle informatie deelt, de lokale beleidsmakers zijn niet altijd op de hoogte.
Andy Vermaut vroeg alvast aan de Diksmuidse burgemeester dat ze het antwoord van Fluxys achteraf zou toelichten op de Diksmuidse gemeenteraad.

Burgemeester Lies Laridon (CD&V) stemde er alvast mee in om de, zoals ze het omschreef, kritische vraag van Andy Vermaut over te maken aan voorzitter Termont van Fluxys.

Of Andy Vermaut er met zijn verzoek zal in slagen de doorvoer van Russisch gas in Zeebrugge een halt toe te roepen is nog de vraag.  Maar één ding heeft Andy Vermaut alvast bereikt : konden tot dusver de beleidsmakers nog stellen onwetend te zijn over de Russische activiteiten van Fluxys, voortaan zijn ze er wel van op de hoogte dat ook Diksmuide, en bij uitbreiding dus 90% van de steden en gemeenten, onrechtstreeks geld verdienen aan de oorlog in Oekraïne, althans volgens Andy Vermaut. Het is nu uitkijken wat de beleidsmakers zullen aanvangen met deze kennis. (DLD)

Foto : Tom Vanbeveren