Bij een woningbrand raakte op zaterdagnamiddag 19 juni de woning van Claudia, Bart en Elle in de Nieuwmolkenkaasstraat zwaar beschadigd.  In afwachting dat hun woning kan hersteld worden, hebben ze een tijdelijk onderdak gekregen in een woning in de Woumenweg.  Intussen organiseren hun buren en de wijkbewoners van het Reigersnest uit solidariteit een benefietaktie zodat dit jong gezin alsnog hun droom verder kan realiseren.  Hiervoor kan men hetzij intekenen voor een afhaalspaghetti, hetzij een bijdrage storten.  De bestellingen voor de spaghetti kunnen afgehaald worden op zaterdag 17 juli tussen 14 uur en 18 uur in de kleuterschool ’t Pluimpje in de Pluimstraat.

Voor de spaghetti kan men kiezen voor ofwel een bolognese, ofwel een veggie, telkens met saus en kaas.  Per portie betaalt men 10 euro per persoon.  Maar men kan ook kiezen voor 1 kg van deze bolognese spaghetti-saus   of veggie spaghetti-saus.  Hiervoor wordt 15 euro gevraagd.  Daarbij krijgt men ook een pak spaghetti.  Bestellen kan per mail : kris.vanblaere@gmail.com, telefonisch 051/50.46.62 of via sms naar 0495/37.12.54.  De bestellingen worden verwacht tegen 14 juli.  De betaling voor deze bestelling kan overgeschreven worden op rekening BE17 0010 8782 8021.  Indien gewenst, dan kan men de bestelling en de bijhorende betaling ook afgeven bij Kris Vanblaere, Nieuwmolkenkaasstraat 3 te Diksmuide.
Maar men kan ook een bijdrage storten via het rekeningnummer van welzijnschakel ’t Vlot.  Een storting overgemaakt op BE95 1431 0580 3358 van ’t Vlot met vermelding “steun huisbrand Reigersnest” wordt vervolgens integraal en anoniem overgemaakt aan het getroffen gezin.
(DLD)