Diksmuide Verbeeldt, die dit jaar 11 jaar bestaat, is dé online-plaats voor wie oude foto’s en kranten van Diksmuide zoekt.  En deze telt intussen meer dan 5.000 foto’s.  Het leeuwendeel van de afbeeldingen komt uit privébezit en het stadsarchief waarvan het grootste aantal dateert uit de periode 1940-1980. Door de oorlogsomstandigheden 1914-1918 ging helaas heel wat beeldmateriaal verloren. Toch kon men voor de periode 1850-1914 alsnog een 900-tal afbeeldingen ontsluiten, wat een mooie inkijk geeft in deze periode.  Belangrijk daarbij is ook dat men aan iedere foto ook het verhaal koppelt.  Voor schepen voor erfgoed Katleen Winne vertellen de duizenden foto’s dan ook hele verhalen en geschiedenissen.  Maar hiermee is het werk niet af.

Zo wil men de komende jaren vooral nog meer beeldmateriaal van de dorpen verzamelen.  De onmisbare schakel in deze speurtocht naar het verleden van Diksmuide zijn de vrijwilligers die aangestuurd worden door archivaris Chris Vandewalle. Deze mensen gaan op zoek naar unieke foto’s en hun bijhorende verhalen. De foto’s worden gedigitaliseerd en beschreven in de beeldbank. De vrijwilligers doen dit van thuis uit of op een tijdstip waar ze met de andere vrijwilligers samenkomen. Doorheen de jaren werkten een tiental vrijwilligers mee aan dit project. Op dit moment zijn een viertal vrijwilligers aan de slag voor de beeldbank van Diksmuide. Maar de deur staat steeds open om andere mensen te verwelkomen. Wie interesse heeft mag een mailtje sturen naar archief@diksmuide.be of bellen naar 051 79 30 40.
En voor wie eens in Diksmuides geschiedenis en verhalen wil duiken : klik hier. (DLD)