We schrijven 1970, het Europees Jaar voor het Natuurbehoud.  In Diksmuide wordt door Jef Dumoulin, Michel Maeckelbergh, Paul Houwen en Godfried Vandenberghe het stedelijk groenkomitee opgericht.  Vandaag, 50 jaar later, is dat groenkomitee inmiddels verveld tot een volwaardige milieuraad die, in normale tijden, zeswekelijks bijeenkomt als een open adviesraad waar elke Diksmuideling welkom is.  Enige voorwaarde: hij of zij moet op een constructieve manier willen meewerken aan een leefbaar Diksmuide.  Naar aanleiding van deze 50ste verjaardag plantte de “gouden” milieuraad op 15 locaties 15 toekomstbomen in de verschillende dorpen.  Via een QR-code tonen deze bomen ook de weg naar de milieuraad van vandaag maar ook naar het groenkomitee van toen en de 50 jaren daartussen.

Wie de QR-code scant bij deze bomen, komt terecht op een website met een tijdslijn waarin de kantelmomenten uit de 50-jarige geschiedenis van de milieuraad zijn opgenomen.  En tijdens die voorbije halve eeuw kwam deze adviesraad al 329 maal samen.  Hun ledenaantal is intussen ook gegroeid van het stichterskwartet tot 78 geïnteresseerden.  En de milieuraad startte ook in 1990 met de Dag van het Park dat intussen 29 maal werd georganiseerd.  Overigens werd het oorspronkelijk groenkomitee via een tussenstap in 1987 als groen- en milieucomité uiteindelijk in 1997 omgedoopt tot milieuraad.  En de milieuraad kende tijdens de voorbije 50 jaar ook slechts 3 voorzitters.  Michel Maekelbergh, één van de stichters in 1970, maakte na 36 jaar in 2006 plaats voor Tom Vandenabeele.  Maar amper 2 jaar later maakte deze laatste al plaats voor de huidige voorzitter Dirk Laplasse die unaniem werd verkozen.

Intussen bouwt de milieuraad ook verder op zijn vier werkgroepen.  Allereerst is er de werkgroep Trage Wegen die niet alleen aandacht heeft voor officiële buurtwegen maar ook voor veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes.  De werkgroep Wegbermen verzamelt dan weer gegevens voor de verdere opvolging van het wegbermbeheerplan en geeft hierrond ook advies.  De Bijenwerkgroep stelde een actieplan op om van Diksmuide de bijvriendelijkste gemeente van Vlaanderen te maken.  En tenslotte is er nog de werkgroep Buitengewone vogels die actief is rond de bescherming van bijzondere vogels, met specifieke aandacht voor de kerkuil, de huis-, boeren- en gierzwaluw.  Deze natuurwerkgroep De Kerkuil kwam recent nog in de actualiteit bij de afschaffing van de zwaluwsubsidies.  Ze stond immers in voor de tellingen van deze zwaluwnesten.  Maar net in haar 50ste verjaardagsjaar werden deze subsidies, ondanks protest vanuit de milieuraad, door Diksmuide afgeschaft.  Nog dit.  In de tijdslijn, die uiteraard niet alles kan bevatten, is er wel opmerkelijk genoeg geen plaats voor de zwaluwborrel, momenteel een hoogtepunt tijdens het werkjaar.  Het stadsbestuur gaf op de voorbije gemeenteraad, toen de zwaluwsubsidies werden afgeschaft, wel de garantie dat deze zwaluwborrel verder zou georganiseerd worden. Zo kan ze opgenomen worden in de tijdslijn bij zeg maar 100 jaar milieuraad.

Voor de 15 gouden bomen van de milieuraad, werd gekozen uit verschillende inheemse soorten : zomereik, kleinbladige linde, zomerlinde, haagbeuk, fladderiep en veldesdoorn.  Deze bomen zijn te vinden op volgende plaatsen :
Vestingspark centrum
Iepersteenweg, Woumen
Warestraat, Esen
Begraafplaats, Vladslo
Wijndendalestraat/Brugse Heerweg, Beerst
Chiroheem, Keiem
Oude begraafplaats, Leke
Graszone t.h.v. Tervaetebrug, Stuivekenskerke (foto)
Ten Bercle, Pervijze
Tuin ontmoetingscentrum, Oostkerke
T.h.v. rietveld, Lampernisse
Kapel Oude Zeedijk / Lepelstraat, Nieuwkapelle
Oude Zeedijk t.h.v. monument, Oudekapelle
Kapel St.-Jacobsstraat, Sint-Jacobskapelle
IJzerdijk, Kaaskerke
De boom van Kaaskerke zal echter pas geplant worden na de werken in de IJzerdijk. (DLD)