Het Vlaams Park Westhoek, dat moest volgens Natuurpunt één van de vier parken worden die voorzien waren in de startnota voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen.  Maar het Agentschap Natuur en Bos (ANB) wil volgens Natuurpunt enkel parken waarbinnen elke menselijke activiteit geweerd wordt.  Dat zou blijken uit de nota van ANB die werd bezorgd aan minister van natuur Zuhal Demir.  Daarin steken enkel beschermde natuurgebieden, zeg maar eigen ANB-natuurgebieden.  Maar volgens Natuurpunt toont de coronacrisis aan hoe belangrijk open ruimte, landschap en natuur zijn voor de beleving door de burger.  Daarom pleit ze voor een afbakening van ‘Vlaamse Parken’ die veel ruimer zijn dan al erkende natuurgebieden.  Het Vlaams Park Westhoek kan net als het reeds bestaande Nationaal Park Hoge Kempen, grote kerngebieden als de Blankaart, de IJzer- en Handzamevallei, de Westkustpolders, Natuurpuntgebieden en provinciedomeinen in Heuvelland en de Ieperboog met elkaar verbinden en het beheer en de werking rond deze gebieden op elkaar afstemmen.  Daarenboven biedt een dergelijk Vlaams Park ook economische voordelen voor de Westhoek.  In een reactie heeft minister Demir reeds laten weten dat het niet ANB zal zijn die de Vlaamse Parken zal aanduiden.

Volgens Guido Vandenbroucke van Natuurpunt moeten de Vlaamse Parken ingezet worden om de grootste openruimtegebieden van Vlaanderen op een innovatieve manier open te houden.  Gebieden waar een nieuwe dynamiek ontstaat in functie van de doelstellingen van die parken.  Voor hem moet een Vlaams Park dan ook zeker de IJzer- en Handzamevallei omvatten met de Komgronden van Lampernisse, de Ieperboog, het Hoppeland en de West-Vlaamse heuvels.  Het is voor hem een unieke kans om een diversiteit aan natuurgebieden en beschermde landschappen met elkaar te verbinden en op te waarderen.  Bovendien is de Westhoek er klaar voor.  Bijkomende troef is de ligging langs de Franse grens.  Dat biedt ook mogelijkheden om op termijn samen met Frankrijk een grensoverschrijdend “Parc National” in te richten.
En voor Guido Vandenbroucke zijn er nog meer voordelen verbonden aan het Vlaams Park Westhoek.  De voorbije decennia werd reeds zwaar geïnvesteerd, zowel financieel als menselijk, in het landschaps- en natuurherstel in de gebieden in de Westhoek.  En voor hem mogen de resultaten van deze inspanningen ook gezien worden.  NIet alleen zijn er hierdoor dieren teruggekeerd, ook de biodiversiteit ging erop vooruit.  En samen met deze ontwikkeling groeiden ook het toerisme en de recreatie waarbij intussen honderdduizenden mensen jaarlijks van de ruime groene Westhoek komen genieten.  Bijkomend voordeel, enkele duizenden verdienen ook hun brood in deze sectoren, de lokale economie vaart er wel mee.  En laat ANB daar nu wel aan voorbij gaan bij hun voorstellen voor de Vlaamse Parken.
Is er dus de vrees bij Natuurpunt dat het voorstel van ANB de invulling van de Vlaamse Parken zal beïnvloeden, volgens minister Zuhal Demir ligt de definitieve beslissing niet bij ANB maar wel degelijk bij de Vlaamse regering. (DLD)