Net als de meeste andere mensen moet ik in mijn kot blijven.
Maar met dit mooie weer stappen of fietsen wij elke namiddag door onze lentegroene, fijnstofvrije omgeving. Iedere keer voel ik mij dankbaar omdat ik daar zo gemakkelijk gebruik van kan  maken. Woon nu maar eens op een appartementje in Antwerpen-Zuid.
Het Galileipad en het Stiltepad worden frequent gebruikt, we passeren elkaar ‘afstandelijk’. Langs de Frontzate, de Paddestraat of de Pluimstraat fiets je direct in het open groen. Het provinciedomein de IJzerboomgaard is gelukkig weer toegankelijk. We zijn bevoorrecht hier te wonen, laat ons dat maar even onthouden in betere tijden, wat de echte waarde van open ruimte is.
Tot nu toe kostte iedere nieuwe wandel- of fietsverbinding heel veel moeite, overleg en tijd, heel veel tijd. Er zit nog veel in de pipe-line, een ommetje in Kaaskerke en Oostkerke bijvoorbeeld. Of de doortrekking van het pad achter het Begijnhof? Of..
Misschien is de tijd ernaar om daar wat meer aandacht aan te besteden?
Diksmuide geeft je ademruimte, is het niet?
Dirk Laplasse, voorzitter Milieuraad