Op een 7 hectaren groot terrein (foto WVI), tussen de Tuinwijk, de Rijkswachtstraat en de Woumenweg, waar het vroegere Diksmuids voetbalveld Vandeweghe lag, komt een nieuwe verkaveling, goed voor 180 woongelegenheden.  Deze gronden werden destijds gekocht door tussenkomst van toenmalig Diksmuids schepen Eric De Keyser.  Gelegen op zowel een boogscheut van de Grote Markt als van de sportsite De Pluimen, is het een uniek inbreidingsproject.  Diksmuide kan zo groeien zonder open ruimte in te nemen.  Volgens directeur Geert Sanders van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), die er zelf 105 bouwkavels op de markt brengt, zal hiermee gedurende een periode van 5 tot 10 jaar tegemoet gekomen worden aan de vraag naar bouwgrond in Diksmuide.

Voor Diksmuids burgemeester Lies Laridon is het niet alleen een unieke verkaveling omdat het een inbreidingsproject is en centraal gelegen is, ze krijgt ook een gemengd karakter.  Allereerst wordt het ontwikkeld door verschillende partners als de WVI, de sociale bouwmaatschappijen De Mandel, en IJzer en Zee en tenslotte de private ontwikkelaar Covemaeker uit Diksmuide.    De 105 kavels die de WVI zal verkopen zijn zowel sociale als vrije kavels.  Voor sociale kavels zijn er voor de kopers wel beperkende criteria voor het inkomen.  Bouwmaatschappij De Mandel zorgt volgens haar voorzitter Daniël Vanpoucke voor 16 sociale huurwoningen en 22 sociale woonappartementen.  Woonmaatschappij IJzer en Zee zorgt dan weer volgens haar voorzitter Frans Verhegge voor 12 sociale koopwoningen.  Op vandaag zijn deze gronden en woningen nog niet te koop of te huur, maar voor deze drie partners kunnen kandidaat-kopers en huurders zich wel gratis inschrijven op de respectievelijke kandidaatlijsten van de WVI, De Mandel en IJzer en Zee.  Tenslotte zal de private partner Covemaeker er ook nog 25 koopwoningen aanbieden.  Dit laatste zal echter in een latere fase gebeuren.
Inmiddels zijn de wegeniswerken reeds aangevat zodat de bouw van de woningen in 2020 kan beginnen.  Bij de aanleg van de wegen zelf wordt doorgaand verkeer vermeden op deze verkaveling door een opsplitsing van de wegen.  De ontsluiting zelf zal gebeuren enerzijds via een weg aan het begin van de Tuinwijk en anderzijds in de Rijkswachtstraat waar bij de heraanleg reeds de aftakking werd voorzien.  Een tweede ontsluiting in de Rijkswachtstraat, tegenover de sporthalle van De Pluimen, zal slechts kunnen gebruikt worden voor een beperkt aantal woningen van de nieuwe verkaveling.   Er komen daar wel extra doorgangen voor wandelaars en fietsers.
In de verkaveling zal er verder een centrale groenzone komen met een waterbufferbekken zodat overtollig regenwater er in dit watergevoelig gebied kan opgevangen worden.
De verkaveling krijgt voorlopig de naam van “Tuinwijk” al kan dit mogelijks voor verwarring zorgen met de bestaande straat die dezelfde naam heeft. (DLD)