Minister_Geens_en_Jan_WEBSOS Kustpolders, die de voorbije maanden regelmatig in het nieuws kwam als behoeder van De Waleweiden, heeft nu ook het officieel startschot gegeven van zijn werking.  Dat gebeurde woensdagavond op 84 meter hoogte, in de panoramazaal van de IJzertoren.  Volgens coördinator Peter Bossu een passende plaats.  Men heeft er niet alleen een unieke kijk op de kustpolders, het is ook het memoriaal van de Vlaamse Gemeenschap.  Een goeie plaats om een signaal te geven aan de Vlaamse regering want inmiddels zijn volgens SOS Kustpolders 300 voetbalvelden poldernatuur op de schop gegaan.  Kijkt SOS Kustpolders hiermee richting Vlaamse regering, meteen overstijgt ze vanop 84 meter hoogte niet alleen letterlijk maar ook symbolisch Diksmuide waar er nog steeds verdeeldheid is omtrent de toekomst van de Waleweiden.

Werd in de Diksmuidse raadzaal de werking van SOS Kustpolders onlangs nog ietwat smalend omschreven als een one-man-show van voormalig schepen Peter Bossu, in de panoramazaal van de IJzertoren was ook een belangrijke afvaardiging van Vogelbescherming Vlaanderen.  SOS Kustpolders is immers een werkgroep van deze organisatie die zo’n 30.000 leden telt.  Vogelbescherming Vlaanderen stuurde dan ook ondermeer voorzitter Jan Rodts en Inge Buntincx naar Diksmuide.  Daarnaast waren ook nog een pak vertegenwoordigers uit het Vlaams politiek leven op de eerste afspraak waarmee SOS Kustpolders meteen op de Vlaamse kaart wordt geplaatst.  Overigens kreeg voorzitter Jan Rodts recentelijk nog uit handen van minister Koen Geens een subsidie van 20.120 Euro. (foto) voor SOS Kustpolders  wat als een bijkomende erkenning kan aanzien worden.

Overigens hebben de meeste Vlaamse partijen inmiddels ook al laten weten dat de kustpolders inderdaad op één of andere manier moeten beschermd worden.  Alleen CD&V moet nog nadenken over haar in te nemen standpunt maar verder willen zowel de Vlaamse fracties van N-VA, SP.a, PVDA+, Open VLD, Vlaams Belang als Groen dat de volgende Vlaamse regering verder werk maakt van de bescherming van de kustpolders.  Er wordt ook gesteld dat dit moet gebeuren in nauw overleg met de landbouw die van deze polders gebruik maakt.  En dat een win-win-situatie mogelijk is wordt niet alleen bewezen met een project als het 3-Mussenproject in de Handzamevallei, maar ook in de UItkerkse Polders en de Komgronden van Lampernisse.
Geven de politieke fracties dus hoopvolle signalen, toch kwam er woensdagavond nog een niet mis te verstane waarschuwing.  De nieuwe regering krijgt van SOS Kustpolders na haar installatie 1 jaar tijd om een volwaardige bescherming voor de poldergraslanden uit te werken. Indien die bescherming er na 365 dagen niet is stapt men naar de Europese Unie.  Verder worden ook juridische stappen en een klacht bij Europa niet uitgesloten.

Op de zogenaamde “kick-off” van SOS Kustpolders werd woensdagavond nog eens onderstreept dat het natuurbehoud niet klaagt over het omploegen van om het even welke akker maar wel over het omploegen van historisch poldergrasland.  Het omploegen van historische weilanden is dan ook geen kwestie van humus, evenmin heeft het te maken met de wijze van ploegen.  Wel werden deze weilanden gedurende 1000 tot 2000 jaar nooit omgeploegd. En dat heeft zijn redenen.

Zo fungeren de kustpolders als klimaatbuffer.  Door het vele turf in de ondergrond vormen de kustpolders een enorme “sponsbuffer”.  Verder zijn ze, samen met de duinen, de belangrijkste bescherming van het achterland tijdens stormen.  Maar niettegenstaande de Vlaamse milieubeweging reeds decennialang de bescherming van alle historische poldergraslanden vraagt, liggen er op vandaag nog steeds duizenden hectaren historische poldergraslanden onbeschermd bij.  Dat zorgde er reeds voor dat sinds 2005 minstens 208 hectaren, of 300 voetbalvelden, historisch permanente graslanden in de kustpolder verdwenen zijn.  Dat bleek uit een recente actualisatie.  Hoog tijd dus voor SOS Kustpolders om op te roepen om onverwijld en volledig alle overblijvende permanente kustpoldergraslanden te beschermen.  Vanop de IJzertoren klonk het, met zicht op deze kustpolders, dat er geen excuus meer is om ook nog maar een dag te wachten met te doen wat moet: alle historische poldergraslanden beschermen en kansen geven voor natuurherstel. (DLD)