Deze week kon u het nog lezen op eDiksmuide : Kaaskerke heeft als enige Diksmuidse deelgemeente geen eigen agglomeratieborden, de witte borden met de naam van de gemeente die aangeven waar de bebouwde kom met een snelheidsbeperking van 50 kilometer van kracht is.  Wie de Kaaskerkse dorpskom binnenrijdt, krijgt het agglomeratiebord van … Diksmuide te zien. (foto).  Maar daar zou verandering in komen.  Tijdens de voorbije bijeenkomst van het bewonersplatform van Kaaskerke heeft schepen voor dorpenparticipatie Marc Deprez de Kaaskerkenaars laten weten dat Diksmuide nieuwe borden zal plaatsen aan de rand van de Kaaskerkse dorpskom die voortaan de naam van Kaaskerke zullen dragen.  Een opsteker voor Kaaskerke aan de spreekwoordelijke vooravond van zijn jaarlijkse kermis die vanavond wordt ingezet met een grote barbecue.  Kaaskerke in het algemeen en haar bewonersplatform in het bijzonder streeft er al lang naar dat haar identiteit als zelfstandig dorp wordt erkend.  Zo wil ze ook dat het provinciedomein IJzerboomgaard, zoals dat van het Oostendse dorp Raversijde, voortaan ook zal erkend worden als het provinciedomein van Kaaskerke in plaats van Diksmuide. (DLD)