Het sociaal innovatiebureau !DROPS wil samen met het Sociaal Huis van Diksmuide werken aan een project voor én door mantelzorgers. Ze wil dit doen onder de vorm van een infomoment. Dit project wil de mantelzorgers samenbrengen, versterken en zo inpikken op de concrete noden en behoeften van de mantelzorgers in Diksmuide zelf. Daarvoor wordt dus samengewerkt met mantelzorgers en lokale zorgorganisaties. Deze infomomenten gaan door op dinsdag 4 december om 14 uur en om 19.30 uur in lokaal dienstencentrum Ten Patershove.  Ze zijn volledig gratis maar inschrijven is wel vereist.

Vlaanderen telt meer dan 600.000 mantelzorgers. Dat zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevend familielid, kennis of buur. Voor veel mantelzorgers blijft er na de zorg amper tijd over om even te praten met andere mantelzorgers of om ervaringen uit te wisselen. Net dit is zo belangrijk om de zorg haalbaar en draagbaar te houden, zo vernemen we van OCMW-voorzitter Bart Laleman. En daarvoor organiseert het Sociaal Huis van Diksmuide twee infomomenten op dinsdag 4 december onder de naam van De Mantelzorghub.
Naast de voorstelling van het project wil men tijdens dit infomoment ook ideeën uitwisselen rond de concrete noden en behoeften van mantelzorgers.  Dinsdag krijgt men ook een antwoord op de vraag “Hoe kan je als mantelzorger deelnemen aan het projecten” en tenslotte zal er ook nog mogelijkheid zijn om wat na te kaarten bij een warme kop koffie of een fris glaasje.
Wie mantelzorger is (geweest) en zijn stem wil laten horen of gewoon eens wil komen luisteren, kan zich inschrijven voor 4 december via het mailadres sociaal.huis@diksmuide.be. Bellen kan ook naar 051 79 37 93 en men kan vragen naar verantwoordelijke Els Terryn. Wie niet aanwezig kan zijn maar toch op de hoogte wil blijven, die mag ook een mailbericht sturen naar sociaal.huis@diksmuide.be

Dit project vond al plaats in Veurne, Koksijde en Assebroek onder de vorm van maandelijkse Mantelzorgcafés. (DLD)