Bij het begin van het schooljaar registreerde ‘t Saam Campus Cardijn, het vroegere VTI, zich als Rode Neuzenschool. Maar om uiteindelijk als Rode Neuzenschool uitgeroepen te worden moest ze als school wel een actie organiseren ten voordele van Rode Neuzen Dag 2018. Daarom organiseerden de leerlingen uit het 4de jaar Marketing & Ondernemen een filmavond voor alle leerlingen uit het 1ste jaar. Daarnaast verkochten ze ook Rode Neuzen.  En nu wordt deze Diksmuidse school ook een Rode Neuzenschool waarvoor ze binnenkort het label zal ontvangen.

Als Rode Neuzenschool kan men aan de Cardijnlaan aanspraak maken op een deel van het ingezamelde geld. Geld die scholen kunnen gebruiken om goede intenties helemaal waar te maken. Vaak bestaan er op school al goede initiatieven, maar even vaak ontbreekt het aan middelen om deze voldoende uit te werken.  Maar als Rode Neuzenschool ontvangen ze 626,50 euro.  Hierdoor kunnen ze volgens directeur Bart Laleman nu ook met trots zeggen “Wij geven leerlingen met psychische problemen alle kansen” en dit meteen nog waarmaken ook. (DLD)