De schapen bij de Keiemse kerststal bleken op zondagmorgen 6 januari plots en onaangekondigd verdwenen.  De Keiemnaars keken vreemd op want het was nochtans de bedoeling dat de schoolkinderen ze op maandag, de eerste schooldag na de kerstvakantie, nog zouden gaan bezoeken.  Waarom de Keiemse schapen spreekwoordelijk vertrokken waren met de Drie Koningen, dat gingen we navragen. Het antwoord op de vraag van de Keiemnaars waar hun schapen gebleven waren vonden we bij de eigenaar van de schapen.

In Keiem is het een traditie van 25 jaar dat er levende schapen zitten bij de kerststal. Deze stond dit jaar door de werken niet op het Keiems dorpsplein maar wel bij OC De Kring.  Marc Deprez, lid van de feestcommissie die instaat voor deze kerststal, zorgt al jaren dat enkele van zijn dieren tijdens de kerstperiode hun tijdelijke verblijfplaats krijgen bij de Keiemse kerststal.  (foto archief 2011) We gingen vragen aan het baasje van de schapen, waarom de dieren vroegtijdig en plots zonder enige waarschuwing de kerststal hadden verlaten.  Volgens de Keiemnaar werden de schapen echter weggehaald na een klacht van een buurtbewoner.  Die vond dat de dieren er te eng behuisd zaten.  Daarenboven zorgden uitwerpselen voor een geuroverlast.  De buurtbewoner zou daarenboven naar zijn zeggen ook niet alleen zijn met deze klachten.
Marc Deprez hoorde het zondagmorgen bij deze klacht in Keulen donderen.  Volgens hem konden zijn schapen bij de kerststal wel degelijk in het droge zitten en van een te enge behuizing was ook helemaal geen sprake.  Ook werd steevast gezorgd dat de uitwerpselen regelmatig werden verwijderd.  Nog volgens de schapenboer was er dan ook van stank geen sprake.  Toch heeft hij na deze klacht die hij op zondagmorgen in zijn mailbox vond onmiddellijk zijn dieren weggehaald. Hiermee erkent hij zeker niet dat de klager gelijk had maar hij wou naar zijn zeggen niet dat er rond zijn dieren commotie zou ontstaan, hij wilde de discussie niet op de spits drijven.  Meer nog, voor hem wordt hiermee ook een punt gezet achter deze 25-jarige traditie.  Ook al kreeg hij in verleden nooit enige opmerking, toch is het voor hem een uitgemaakte zaak, vanaf volgend jaar zullen zijn schapen niet meer bij de kerststal zitten in Keiem.  Deze bladzijde wordt voor hem na een kwarteeuw omgeslagen. En  zo kreeg Marc Deprez, die pas op 14 januari voor Idee Diksmuide schepen wordt al meteen een eerste dossier binnen zijn bevoegdheid van dierenwelzijn. (DLD)