Vrijdagavond start met de smulmarkt de jaarlijkse kermis in Keiem.  En dit jaar is er een extra strik aan de kermisaffiche want op vrijdagavond wordt de vernieuwde Keiemdorpstraat feestelijk geopend.  Er werd bijna twee jaar gewerkt aan Keiems slagader die samen met de Streuvelstraat en de Oude Keiemweg werd vernieuwd.  Bij deze dorpskernvernieuwing werd zowel de riolering als de wegenis aangepakt.  Alleen de asbestwaterleidingen bleven netjes ondergronds zitten.  Voor Keiems schepen Marc Deprez is het nog steeds onbegrijpelijk dat er bij de Watergroep geen budget voorhanden was om deze asbestbuizen te vervangen.  Er werd weliswaar verzekerd dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid maar op termijn zal een vervanging van deze buizen zich toch opdringen zodat Keiems buik dan opnieuw zal moeten geopend worden.  Maar vandaag kan er toch gefeest worden en kan twee jaar van stof en modder meteen ook weggespoeld worden met een traktaat voor de Keiemnaars.  Het lint wordt vrijdagavond doorgeknipt door de vorig jaar verkozen Keiemse kermisburgemeester Rosanne Dumoulin die overigens een jaartje langer op post blijft.

Lees verder

Op zondag 22 september is er de 10de Mivos-triatlon.  En voor het eerst is het decor van deze 1/8ste- en familietriatlon het nieuw familiezwembad aan het sportdomein De Pluimen.  Doordat de werken aan het nieuw zwembad vertraging hebben opgelopen krijgen de deelnemers aan deze triatlon meteen ook de primeur van het nieuw zwembad, zij mogen er als eersten in duiken.  Het fietsen en lopen volgt aansluitend op de openbare weg en het sportpark van De Pluimen.
De familietriatlon start om 12.30 uur met het zwemmen van 300 meter.  Vervolgens wordt er 11 kilometer gefietst en 3 kilometer gelopen.  Deelnemen kan in teams van 3, 4 of 5 personen met een familieband (bv kind, vader, tante)
De 1/8ste triatlon voor starters begint om 13 uur.  Ook zij starten met het zwemmen van zij het dan 500 meter.  Aansluitend wordt er 22 kilometer gefietst en 5 gelopen.  Er zijn categorieën voor heren, dames en teams.

Lees verder

Op woensdag 21 augustus is er aan het O.L.Vrouwhoekje in Oud-Stuivekenskerke (foto) de jaarlijkse herdenking met bloemenhulde bij de Grote Wacht, een voorpost die het Belgisch leger tijdens de eerste wereldoorlog had in de overstroomde IJzervlakte.  In de aanloop naar deze herdenking wordt in de Grote Wacht-krant van de Vrienden van het O.L.Vrouwhoekje een oproep gedaan om bij herdenkingen opnieuw de focus te leggen op de geschiedenis.  Zoniet dreigen ze een lege doos te worden in een mooie verpakking, zo leerde de voorbije herdenkingsperiode rond de eerste wereldoorlog.  Toen werd er immers enorm veel budget en energie gespendeerd aan artistieke- en spektakelprogramma’s. In 2019 en 2020 wordt 75 jaar einde van de tweede wereldoorlog herdacht en dat moet voor de Vrienden van het O.L.Vrouwhoekje meer worden dan wat zingen en dansen zoals tijdens de spektakelmusical 40-45 van Studio 100.  De herdenkingsplechtigheid te Oud-Stuivekenskerke gaat door op woensdag 21 augustus naar aanleiding van de tweede etappe van de Vierdaagse van de IJzer in en rond frontstad Diksmuide.

Lees verder

Natuurpunt De Bron wil een Nationaal Park Westhoek.  Voor haar ligt er immers in de Westhoek een unieke kans om via een dergelijk Nationaal Park een diversiteit aan natuurgebieden en beschermde landschappen met elkaar te verbinden en op te waarderen.  Voor voorzitter Guido Vandenbroucke van Natuurpunt De Bron zou het Nationaal Park Westhoek bovenaan de lijst van vier nationale parken moeten komen die Vlaams formateur Bart Dewever in zijn onderhandelingsnota heeft voorzien.  De Westhoek mag voor hem immers niet eens te meer de vergeethoek van Vlaanderen worden.  Het is voor hem het ideaal moment om op basis van enerzijds de ervaring die de voorbije jaren is opgedaan bij projecten als ondermeer de natuurinrichting Blankaart, landschapsherstel Handzamevallei en de werking van Regionaal Landschap maar anderzijds ook op basis van de nieuwe noden als de waterbuffering en de waterschaarste een plan uit te werken dat een meerwaarde kan betekenen voor de inwoners en de landbouwers, maar ook voor landschap en natuur.  En dat kan de creatie van een Nationaal Park.  Vandaar de oproep om de Westhoek toe te voegen aan het voorziene kwartet van Nationale Parken voor Vlaanderen.

Lees verder