De Vrije Universiteit van Brussel (VUB) heeft, met financiële ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen, vorige week een bijkomende windmeetmast van 15 meter hoog geplaatst naast de Esense kleine windmolen (foto).  Deze kleine windmolen zelf werd enkele maanden terug, als eerste in Diksmuide, door landbouwer Johan Debruyne geplaatst op zijn hoeve aan de Esense Steenstraat.  Met de gegevens van deze windmeetmast willen de wetenschappers van de Brusselse universiteit nu de windsnelheid vergelijken met de energieopbrengst van deze kleine windmolen.  Deze windmeetmast registreert op deze locatie de windsnelheid op hoogtes van 10 meter en 15 meter.
Intussen vernemen we ook dat Vladslonaar André Migneau, die zetelt in het nationaal partijbureau van CD&V, bij provincieraadsleden aandringt om werk te maken van groene energie en niet alle projecten onmiddellijk af te wijzen.  Voor hem horen kleine windmolens alvast bij deze groene energie.  Ook minister Joke Schauvliege zou hierover door hem aangesproken worden. (DLD)

De NMBS wil het Diksmuids station verder gesloten houden wanneer de loketten niet open zijn.  Dat blijkt uit haar reactie op de open brief van voormalig schepen en treinreiziger Peter Bossu aan de ombudsman van de NMBS.  Daarin (voor de volledige brief klik hier) had de Lampernissenaar met aandrang gevraagd het stationsgebouw met zijn toiletten opnieuw te openen.  Voor Peter Bossu was het argument van vandalisme voor deze maatregel ondergeschikt, hij vreest immers dat het uiteindelijk doel van de NMBS het volledig sluiten van het Diksmuids station is.  Maar volgens NMBS-woordvoerder Geert Dierckx is het geenszins de bedoeling van de spoorwegmaatschappij om de stopplaats te sluiten of om de dienstverlening af te bouwen.  Maar anderzijds is ook een heropening van het station niet voor morgen.

De NMBS erkent dat de ingreep, waardoor honderden reizigers geen gebruik meer kunnen maken van noch de wachtruimte, noch het sanitair gedeelte, niet prettig is voor de treinreizigers.  Maar volgens de NMBS kan men niet anders.  Het Diksmuids station werd door vandalen aangepakt toen het open werd gesteld tijdens de uren dat de loketten gesloten waren.  Niet alleen het Diksmuids voorval maar ook ervaringen in andere stations heeft volgens Geert Dierckx van de NMBS geleerd dat het opnieuw openen van zowel de wachtzaal als de toiletten buiten de openingsuren van de loketten, enkel leidt tot nieuwe gevallen van vandalisme.
Ook het plaatsen van camera’s zal volgens de NMBS-woordvoerder geen soelaas bieden, ook camera’s houden vandalisme niet tegen.  Dat kwam volgens hem ook ter sprake tijdens het overleg met de Diksmuidse burgemeester en de zonechef van politiezone Polder.  Hij onderstreept verder ook dat de NMBS niet over de financiële middelen beschikt om ieder station uit te rusten met camera’s.
Tenslotte ontkent Geert Dierckx van de NMBS dat het de intentie zou zijn van de spoorwegmaatschappij om de kleinere stations af te bouwen en spoorlijn 73 tussen Gent en De Panne te degraderen tot een soort Plopsa-lijn die enkel tot doel heeft reizigers naar het pretpark te brengen.  Daarbij zou ten onrechte geen rekening meer gehouden worden met de noden van de Westhoek.  Zou dit kunnen afgeleid worden uit het sluiten van het Diksmuids stationsgebouw, waardoor men plaatselijke treinreizigers letterlijk in de kou laat staan, verbeteringen aan het aanbod vanaf december bewijzen voor de NMBS-woordvoerder het tegendeel.  Zo zal vanaf december de IC-trein vanuit De Panne op weekdagen via Gent naar Antwerpen rijden.  Hierdoor krijgen reizigers vanuit Diksumide een rechtstreekse verbinding met Gent-Dampoort, Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen.  Daarenboven komt er op zondagavond nog een extra studententrein naar Gent, Brussel en Leuven.
Maar met deze aanpassingen aan het aanbod komt de NMBS niet tegemoet aan de verzuchtingen van Peter Bossu.   In zijn open brief aan de ombudsman van de NMBS heeft Peter Bossu vorige week aangeklaagd dat treinreizigers ’s namiddags op weekdagen en volledige dagen tijdens het weekend geen gebruik meer kunnen maken van een toilet in het Diksmuids station.  Evenmin kunnen ze deftig schuilen tegen kou en regen. Voor hem onbegrijpelijk gezien de NMBS wel vele miljoenen veil heeft om te investeren, ook voor camera’s,  in stations van grotere steden als Roeselare, Brugge en Gent.  Voor hem laat de NMBS honderden van zijn eigen klanten in de Westhoek hiermee in de steek. (DLD)

Pagina 112...10...Minst recente »