Van dinsdag 16 juli tot en met maandag 22 juli trekt een groep vanuit Diksmuide naar het bedevaartsoord van Maria in Lourdes (Frankrijk).  Het initiatief in Diksmuide wordt genomen door het dekenaat dat voor de organisatie aansluit bij Vlaanderens bedevaarten.  Diksmuids deken Wilfried Jonckheere onderstreept dat deze bedevaart open staat voor iedere geïnteresseerde.  Sowieso zal iedere deelnemer, of het nu valide mensen zijn, jongeren, zieken, zorgbehoevenden of de grote groep vrijwillige medewerk(st)ers zijn, voor hem zullen ze allemaal, met Gods zegen, een sterke ervaring meemaken.  Nu reeds hebben zich 25 bedevaarders uit Diksmuide gemeld.

Voor de reis naar Lourdes werd door Vlaanderens Bedevaarten een TGV gecharterd vanuit het Franse Tourcoing.  Ophaalbussen, die de bedevaarders naar het station van Tourcoing brengen, vertrekken vanuit 5 verschillende plaatsen, waaronder Diksmuide.  Ter plaatse zijn eveneens hotelkamers gereserveerd.
De basisprijs, waarin TGV, hotel, taxen en organisatiekosten begrepen zijn, bedraagt 775 euro.  Maar opteert te overnachten in een iets verder afgelegen hotel, kan op bedevaart voor 570 euro.  Verder zijn er nog een twee aparte basisprijzen voor zorgbehoevenden.  Naargelang het hotel waar zij overnachten met hun kamergenoot is dat 650 euro of 775 euro per persoon.  Tenslotte wordt er ook nog een toeslag gevraagd voor éénpersoonskamers.  Kinderen tot 2 jaar kunnen gratis mee en tussen 3 en 6 jaar krijgt men 50% korting.  Kinderen tussen 7 en 12 jaar genieten dan weer van 25% korting.  Tenslotte wordt nog voor het gebruik van de ophaalbussen, heen en terug naar Tourcoing, nog een extra bijdrage gevraagd van 25 euro.
Wie een Lourdesbeurs gewonnen heeft, kan hiervan gebruik maken om deel te nemen aan deze Lourdesbedevaart.

Inschrijvingsformulieren kunnen bekomen en afgegeven worden op het secretariaat van de dekenij, Sint-Niklaasstraat 9 in Diksmuide.  Verder info is ook te verkijgen bij de dekenij (T 051/500.273) of bij parochieassistente Bernadette Ryckemaart (T 0476/319 507).
Meer info is ook terug te vinden op www.bedevaarten-bisdombrugge.be (DLD)

Foto : dekenaat Diksmuide

De Diksmuidse tuindersvereniging TuinHier heeft er een moeilijk jaar op zitten.  En dat heeft niets met de vereniging op zich te maken want voorzitter Willy Garwig kan nog altijd rekenen op 121 leden.  Maar de tuinders hadden het vorig jaar niet makkelijk met het droge weer.  Ze hopen dan ook dit jaar op wat meer hemelwater voor hun favoriete hobby die ze overigens ook op een ecologische manier beoefenen.  Bij TuinHier betreurt men het dat hun vereniging niet altijd als volwaardig ecologisch wordt aanzien.  Dat ze gepasseerd werden door De Groene Kans bij de opstart van de samentuin op het provinciaal domein IJzerboomgaard waar men straks ecologisch wil tuinieren, is hard aangekomen bij de Diksmuidse tuinders.  Dat bleek op het voorbije nieuwjaarsfeest van TuinHier.

Het zit TuinHier alvast hoog dat ze niet werd betrokken bij het nieuwe tuinproject op het provinciaal domein IJzerboomgaard.  In tegenstelling tot het volkstuintjesproject ’t Spoor aan de Koning Albertstraat, waar de deelnemers elk hun eigen tuintje hebben, wordt dit in IJzerboomgaard één grote tuin waarin de deelnemers op vaste momenten werken op een ecologische manier.  De drijvende kracht achter dit project, de Groene Kans, heeft voor de begeleiding gekozen om samen te werken met de tuindersvereniging vzw ’t Velt.  Wordt TuinHier misschien niet voor volwaardig ecologisch aanzien door De Groene Kans, zo vragen de Diksmuidse tuinders zich luidop af.  Maar volgens Tijs Demyttenaere, technisch coördinator binnen De Groene Kans voor ondermeer de samentuin, is dit zeker niet het geval.  Wel werd voor de opstart gekozen voor de VZW Velt omdat zij enerzijds al ervaring hebben met samentuinen.  Anderzijds hebben zij ook geholpen bij het indienen van het dossier bij de Vlaamse Landmaatschappij.  Maar bij de verdere opstart wil men alle Diksmuidse organisaties contacteren om mee te stappen in het project.  Voor Tijs Demyttenaere gaat dit specifiek over leden die kunnen toetreden tot de groep tuiniers en zo het project kunnen ondersteunen.  En daar zal TuinHier zeker zijn rol kunnen spelen.  Een infovergadering is voorzien op dinsdag 12 maart.  Daar zou de groep tuiniers gevormd worden waarmee men verder wil werken binnen het project.  Begin april zou men dan effectief in de tuin zelf beginnen werken.

De werking van TuinHier wordt ondersteund door het bestuur dat gevormd wordt door voorzitter Willy Garwig, secretaris Geert Deschepper, hulpsecretaris en ledenverantwoordelijke Marc Vandelanotte, bestuurslid Roland Crombez die ook toezichter is voor ’t Spoor en de bestuursleden Sonia Vermeersch en Gaston Mersseman.

Voor meer info over de Diksmuidse afdeling van TuinHier : klik hier. (DLD)