Met de afbraak van de kleine sportzaal en de overdekte speelplaats, zijn vorige week de uitbreidings- en modernisatiewerken aan de gemeentelijke basisschool van Leke gestart.  Op de vrijgekomen plaats komt een nieuwbouw met een grotere vloeroppervlakte op twee verdiepingen.  Deze zal op de gelijkvloerse verdiepingen een grote turnzaal met twee kleedkamers en bergingen herbergen en een ruime keuken, een grote eetzaal en een groot kleuterlokaal krijgen.  Op de eerste verdieping, die ook bereikbaar zal zijn met een lift, komen er ook twee leslokalen en toiletten. Het gaat om een investering van 1.265.000 euro waarvoor men 908.000 euro aan subsdies kon krijgen.

Het oorspronkelijk schoolgebouw blijft behouden.  Daarin komen er wel nieuwe ramen.  Verder wordt de speelplaats aangelegd met een verharde en onverharde zone met speelheuvel waar men ook buitenlessen zal kunnen geven.  Verder komt er ook een fietsenstalling waar plaats zal zijn voor 40-tal fietsen.
In afwachting van de nieuwe turnzaal, kunnen de kinderen van Leke gaan turnen in OC Lecca en de keuken is tijdelijk ondergebracht in een container.
Voor de kinderen is het hele bouwproject uiteraard een hele belevenis waarbij ze ook theorie zullen kunnen toetsen aan de praktijk.  Het is dan ook de bedoeling dat de kinderen ook regelmatig naar de werf kunnen gaan kijken.  De werfzone zelf zal uiteraard wel afgesloten worden.  Verder wil men de kinderen ook betrekken bij het ontwerp van de nieuwe speelplaats.
Volgens onderwijsschepen Marc De Keyrel is het wel de bedoeling dat de keuken, de eetzaal, turnzaal en bijkomende ruimtes ook voor naschoolse activiteiten zullen kunnen gebruikt worden. (DLD)

Tijdens een controleactie (foto archief) heeft politiezone Polder samen met de douanediensten zaterdag tussen tussen 8 uur en 15 uur niet minder dan 1.843 voertuigen gecontroleerd. Daarbij moesten 120 chauffeurs een ademtest afleggen, 3 bestuurders hebben daarbij positief getest. Daarnaast werd ook nog eens een bedrag van 22.000 euro aan achterstallige boetes, die onmiddellijk moesten betaald worden, geïnd. Goed voor een goeie 50 euro per controleminuut.  Van 3 chauffeurs werd ook de auto in beslag genomen en 1 bestuurder was niet in orde met de accijnzen. De politie stelde bovendien tal van processen-verbaal op wegens het ontbreken van de nodige autokeuringen, het rijbewijs of het verzekeringsdocument. (DLD)

Pagina 112...10...Minst recente »