Een tiental dagen terug zaten, ver weg van de publieke tribune, afgevaardigden van CD&V, SP.a-open en Idee2006 bij elkaar om de politieke tijdbom van het referendum rond de parkeerproblematiek in het centrum te ontmijnen.  Maar die gesprekken in de zogenaamde achterkamers liepen op niets uit, iedere partij trok zich terug in zijn eigen loopgraaf.  De beschuldigingen vlogen opnieuw heen en weer, de ene maakte de gesprekken bekend terwijl de andere ze dan weer ontkende.  Maar maandag verlegt deze politieke strijd zich van de achterkamers naar de raadzaal van het Diksmuids stadhuis en kan het publiek in de raadzaal misschien vernemen wat er al dan niet gebeurde en gezegd werd in die achterkamers.  Idee2006-raadslid Marc Deprez vraagt immers in een bijgevoegd punt dat de gemeenteraadsleden apart zouden stemmen over een volksraadpleging  voor meer publieke parking in de directe omgeving van de Grote Markt.  Daarnaast vraagt hij ook dat de gemeenteraad zich zou uitspreken over de aanvraag van een stedenbouwkundig attest zodat officieel bevestigd kan worden dat de diensten van Onroerend Erfgoed inderdaad geen publieke parking onder de Boterhalle willen.  Meteen legt hij hiermee maandagavond op de raadzaaltafel wat het voorwerp zou geweest zijn van de achterkamergesprekken.

Als aangekondigd tijdens de laatste gemeenteraad brengt Idee2006 nog een ander heikel onderwerp mee dat reeds maanden de Diksmuidse politiek beroerd: de mandaten.  Vooral de voor Idee2006 nog altijd niet duidelijk beantwoorde vraag wat de grootorde is van de vergoedingen die burgemeester Lies Laridon (CD&V) daarvoor ontvangt, wil deze fractie nu wel concreet beantwoord zien.  Idee2006-raadslid Jan Van Acker zal dan ook voorstellen dat alle gemeenteraadsleden hun politieke mandaten met bijhorende vergoedingen bekend maken via de stedelijke website.  Reeds andere gemeenten hebben ook een dergelijk initiatief genomen.
Ander opvallend punt op de dagorde, zoals ze door het stadsbestuur is voorgesteld, is de aanstelling van een nieuwe vaste secretaris bij de Gecoro, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.  Ongetwijfeld dat dit punt niet los kan gezien worden van de vernietiging door de Raad van State van het RUP Stationsbuurt.  In haar arrest had de Raad van State immers gewezen op vormfouten en de aanstelling van de Gecoro-secretaris stond daarbij centraal.  Intussen wacht de werkgroep Stationsbuurt niet op het stadsbestuur en heeft ze een enquête opgezet onder de bewoners. Daarbij peilt ze naar het tevredenheidsgevoel, de gewenste woonevolutie in de woonwijk, de aard van de bebouwing en de verkeerssituatie in de Laure Fredericqlaan en de Parklaan, de mogelijke nabestemming van het zwembad De Kupe, het stadspark en Ellesmerepad, de Lange Veldstraat en meer bepaald het nog te ontwikkelen sociaal woonerf en de mogelijke nabestemming van de autostelplaatsen van de Lijn indien deze in de nabije toekomst vrijkomen.  Tenslotte wordt nog gepeild naar de inrichting en de parking van het Burggraaf Frederikplein, de site van ’t Patersvat, de plaatsing van nieuwe fietsenstallen aan het station en de bestaande problemen rond de toiletaccommodatie op het verkeersplein na de sluiting van het stationstoilet.  Momenteel worden de enquêteformulieren terug ingezameld.  In het najaar volgt dan volgens woordvoerder Paul Claus nog de verwerking van de gegevens en komt er een rapport met de resultaten dat aan het stadsbestuur zal overhandigd worden.
De aanstelling van de Gecoro-secretaris wordt wel besproken tijdens de besloten zitting van de gemeenteraad.

Voor de overige punten van de gemeenteraad, die op maandag 28 augustus aanvangt om 20.15 uur, klik hier. (DLD)

Keiem kermis, dat is een week lang feesten in deze Diksmuidse deelgemeente, van vrijdag tot vrijdag.  Openen doet men op vrijdag 25 augustus met de 6de smulmarkt van de Keiemse verenigingen in de verkeersvrije Tervaetestraat.  Men kan er terecht voor een hapje en een drankje vanaf 18 uur.
Op zaterdag 26 augustus is er in het centrum van Keiem de 28ste Dwars door Keiem met een jeugdjogging, de stratenloop voor iedereen en de prestatieloop in het kader van het Houtlandcriterium.  De organisatie onder leiding van Rik Decoster mocht vorig jaar 380 deelnemers verwelkomen.  Dat mogen er dit jaar nog wat meer zijn want men verwacht zowel de doorwinterde hardloper, de recreatieve sportieveling of de deelnemers aan de “liever lui dan moe”-weddenschap …
Op zaterdagavond kan Keiem uit de bol gaan in hetzij café De Kroeg waar er een Back to the 80’s & 90’s party is, hetzij in café Sint-Hubert waar men een muzikale happening heeft voorzien.
Kermiszondag 27 augustus begint om 12 uur op de markt met een aperitiefconcert door de plaatselijke koninklijke harmonie Sint-Cecilia.  Meteen is dan ook de aperitiefbar van de organiserende feestcommissie open.  Om 13.30 u volgt dan een optreden van de majorettes uit Keiem die overigens in 2014 provinciaal en Belgisch kampioen werden.    Om 14.30 u kunnen de Keiemnaars meestrijden in een muzikale kwis en om 15.15 u is er een wedstrijdje bierproeven met als hoofdprijs een … biermand.  Om 16 uur is het dan showtime met een lokale verrassingsact en om 16.30 u wil de Feestcommissie dan heel Keiem aan het dansen krijgen tijdens een volksdansendemonstratie en om 18 uur is er nog het optreden van de coverband Dust.
Tussendoor is er nog “schijt je rijk”, er is de bar met terras van de feestcommissie, er zijn frietjes, braadworsten, springkastelen en kermisattrakties als eendjes vissen, een schietkraam en de plaatselijke draaimolen.  Chiro Keiem zorgt nog voor Street Games en ook het nagelkloppen ontbreekt niet.  Nieuw dit jaar is kindergrime, trampolinespringen en een klimmuur.
Op dinsdag 29 en woensdag 30 augustus zijn er nog kaartingen in respectievelijk café Sint-Hubert en café De Kroeg.   Aanvang telkens om 17 uur.
Keiem zwaait tenslotte op vrijdag 1 september nog zijn kermis in stijl uit met een kermismaaltijd vanaf 19 uur in OC De Kring.  Op het menu staat dit jaar “cuisse de poulet à la bonne façon”.  Men kan inschrijven door vooraf kaarten te kopen bij leden van de feestcommissie.  Afsluiten doet men om 22 uur met een muzikaal vuurwerk. (DLD)

Pagina 112...10...Minst recente »