De werken in de Rijkswachtstraat zitten op schema, dat kon vernomen worden van schepen van openbare werken Bieke Moerman.  Nochtans gebeurden er aanpassingen aan de oorspronkelijke plannen.  De fietspaden zullen er immers niet uitgevoerd worden in beton zoals in eerste instantie was voorzien.  Nu gaat men voor speciale ontworpen rode fietspadklinkers.  Maar daardoor zal de uitvoeringstermijn dus niet langer zijn.  Evenmin zou er volgens schepen Moerman een meerkost verbonden zijn aan deze gewijzigde uitvoering.

De reden voor de aanpassing van het fietspad is dat de nutsleidingen onder het fietspad liggen waar nochtans kon verwacht worden dat ze onder het voetpad zelf liggen.  In de Rijkswachtstraat staan veel verouderde en leegstaande woningen.  Daarvan werden er recent nog negen verkocht tijdens een globale openbare verkoping.  De komende jaren zullen dan ook veel nieuwe aansluitingen aangevraagd worden door de verschillende nutsmaatschappijen.  Volgens schepen Moerman wil men met deze ingreep vermijden dat deze nieuwe betonnen fietspaden moeten opgebroken worden telkens er een nieuwe aansluiting wordt aangevraagd.  Klinkers kunnen makkelijker herlegd worden, de herstellingen zullen na uitvoering minder zichtbaar zijn en er wordt vermeden dat het fietspad er binnen enkele jaren als een lappendeken uitziet. De rode fietspadklinkers zullen ook van een extra groot formaat zijn waardoor er alvast minder voegen zullen zijn.  Daarenboven zullen ze geen vellingkant hebben wat dan weer zorgt voor beter rijcomfort.  (DLD)

Het is een herhaalde vraag van Idee2006-raadslid Marc Deprez om in kerken, die onttrokken zijn aan de eredienst, een stille gebedsruimte in te richten.  Dit zou toelaten aan gelovigen om toch nog in eigen dorp een plaats te hebben voor religieuze bezinning.  Het Keiems raadslid had deze stille gebedsruimte niet alleen willen zien in de inmiddels verkochte kerk van Kaaskerke maar nu ook in deze van Lampernisse (foto) waar sinds 1 januari geen eredienst meer wordt gehouden.  Maar bij het bisdom vernemen we nu dat een dergelijke stille gebedsruimte niet te combineren is met een kerk die definitief aan de eredienst is onttrokken.  Er kunnen bijgevolg geen dergelijke ruimtes komen in gesloten kerken.

Volgens Bart Vercauteren van het bisdom Brugge betekent een herbestemming van een kerk dat het gebouw definitief aan de eredienst wordt onttrokken en een nieuwe functie krijgt die volledig los staat van het vroeger eredienstgebeuren.  Volgens deze richtlijn van de Vlaamse bisschoppen betekent dit dat eens onttrokken aan de eredienst, er ook geen ruimte meer kan zijn voor die eredienst in al zijn vormen, dus ook niet voor een stille gebedsruimte..  Een onttrokken kerkgebouw komt dan ook volledig in beheer van de eigenaar die er vrij kan over beschikken.
Indien men een deel wil behouden voor de eredienst, zelfs al is het alleen maar als een stille gebedsruimte, dan gaat het om een gedeeld gebruik, zo vervolgt Bart Vercauteren.  De kerkfabriek blijft dan ook de (hoofd)beheerder van het gebouw, de andere bestemming is “gast”.
Voor de kerken van Kaaskerke en Lampernisse, die volledig onttrokken zijn aan de eredienst, betekent dit dat er geen stille gebedsruimte kan ondergebracht worden. (DLD)

Pagina 112...10...Minst recente »