De naar Gent uitgeweken Diksmuideling Robert Travers heeft zich de voorbije jaren verdiept in Diksmuides politieke geschiedenis tussen 1830, het stichtingsjaar van België toen Jan Van Hille burgemeester van Diksmuide werd en 2018, het begin van de huidige bestuursperiode die Lies Laridon als burgemeester kent. Deze studie omvat niet alleen de samenstelling van de gemeenteraden en de schepencolleges, waar mogelijk werd ook een beknopt commentaar gegeven om de toen geldende politieke situatie te duiden. “Diksmuide en zijn bestuurders 1830 -2018” is dan ook veel meer dan een opsomming van namen, het zijn ook de politieke spelletjes, de annekdotes. Het werk dat een beperkte oplage kent is consulteerbaar in de bibliotheek en online.

De inmiddels naar Gent uitgeweken Diksmuideling Robert Travers die evenwel tot op vandaag nog steeds het reilen en zeilen van Diksmuide van zeer nabij volgt, was tot zijn pensionering beroepshalve maatschappelijk werker bij het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB). Daarnaast was hij echter ook tijdens de tweede helft van de vorige eeuw perscorrespondent voor ondermeer Het Nieuwsblad, Het Wekelijks Nieuws, Gazet van Antwerpen en Radio 2. Vanaf de zijlijn heeft hij dan ook gedurende enkele decennia van zeer dichtbij het dagelijks politiek leven in Diksmuide gevolgd. Zijn pensionering gaf hem de tijd om dat politiek Diksmuids leven ook vanop een grotere afstand te bekijken en te bestuderen.
Het bestuur van Diksmuide valt uiteen in twee grote blokken. Startend bij burgemeester Jan Van Hille in 1830, die een nazaat was van de familie Van Hille die sinds 1784 onder het Nederlands bewind het burgemeesterschap binnen de familie hield, zouden in 1836 de liberalen de macht grijpen in Diksmuide met burgemeester Pieter De Breyne – Peellaert. Het einde van dat liberaal bewind zou er pas komen in 1896 toen met burgemeester Basiel Baert een eeuw katholiek bestuur werd ingeluid dat pas in 2001 werd beëindigd met de komst van burgemeester Lieve Vandamme van de gemeentelijke lijst Pro. Sinds 2007 levert CD&V, als opvolger van de katholieke partij intussen met Lies Laridon opnieuw de burgemeester.

Robert Travers kon opmerkelijke en interessante duiding geven bij het politiek leven sinds de tweede helft van de vorige eeuw, niet alleen door zijn eigen opgedane ervaringen als perscorrespondent maar ook door zijn persoonlijke contacten met verschillende gewezen vooraanstaande politici als Gerard Bruynooghe, Koen Bultinck, Jan Colaert, Jozef Crombez, Antoine Desmyter, Jozef Hondekyn, Hendrik en Lies Laridon, Roger Stroobant, Joost Tryhou, Henri Vandevyvere, Oswald Vanlerberghe, Mieke Vanrobaeys, Homère Verfaillie, Daniël Verhaeghe en Luc Wauters. Deze plaatsten recentere politieke gebeurtenissen soms in een ander daglicht. Daarnaast dook hij in een pak openbare, familie- en persachieven. Tenslotte ploos hij er ook enkele naslagwerken op na.

Het 100 bladzijden tellend naslagwerk dat kan ontleend en geraadpleegd worden in zowel de Diksmuidse bibliotheek als in de online-catalogus en die ook alle verkiezingsresultaten tussen 1926 en 2018 bevat, moet niet alleen boeiende lectuur zijn voor geïnteresseerden in de recente Diksmuidse geschiedenis sinds het ontstaan van België maar misschien ook voor politici van vandaag en deze van morgen die een kandidatuur overwegen voor de verkiezingen van 2024. De studie toont immers hoe politieke verschuivingen in het Diksmuids bestuur konden gebeuren. Leert men immers niet uit het verleden het heden …(DLD)

Archieffoto : Robert Travers