De Stovestraat en de Wilgendijk worden heraangelegd in het kader van een volgende fase van de stadskernvernieuwing waarbij ook een gescheiden rioleringsstelsel wordt voorzien.  Diksmuide maakt van de gelegenheid gebruik om ook deze straten opnieuw in te richten en het comfort van de voetganger en de fietser te verbeteren.  Normaal had ook in deze fase de Kiekenstraat moeten heraangelegd worden maar dat wordt uitgesteld.  Maar door de slechte staat van de Kiekenstraat, dat in beschermd gebied ligt, heeft Diksmuide van de diensten Onroerend Erfgoed wel de afwijkende  toelating gekregen om de weg tijdelijk van een asfaltlaag te voorzien.  Ook de weg aan de Vismarkt krijgt deze asfaltverharding.

Op vandaag zijn de voetpaden in de Stovestraat (foto) te smal, fietsers kunnen in de watergreppel rijden en auto’s parkeren er te dicht van de gevels wat hinderlijk is voor zowel het verkeer als de voetgangers.  Daarom wordt bij de heraanleg de watergreppel voorzien aansluitend op de schikking van de parkeerplaatsen. Deze worden afgebakend aan één zijde van de straat.  Verder wordt de wegenis aangelegd over de volledige breedte met hetzelfde materiaal dat eerder ook gebruikt werd bij de heraanleg van de Generaal Baron Jacquesstraat.
Ook in de Wilgendijk worden de voetpaden verbreed naar de wettelijke minimumbreedte van 1,50 meter.  Omdat hiervoor vooral de rijwegbreedte in het gedeelte tussen het college en de Generaal Baron Jacquesstraat te smal is voor tweerichtingsverkeer wordt voortaan éénrichtingsverkeer van de Kiekenstraat naar de Generaal Baron Jacquesstraat ingevoerd.  Hierdoor zal men ook het comfort van de fietsers kunnen verbeteren.  Het invoeren van het éénrichtingsverkeer laat ook toe om gedeeltelijk aan beide zijden te parkeren in de Wilgendijk.  Dat parkeren zal kunnen gebeuren in 33 parkeervakken, op vandaag zijn er slechts een 28-tal parkeerplaatsen. De herinrichting van de Wilgendijk zal vergelijkbaar zijn met deze die uitgevoerd werd in de Reuzemolenstraat.
De aanleg van de nutsleidingen in de Stovestraat en de Wilgendijk zal starten in februari en zal duren tot aan het zomers bouwverlof.  Na het bouwverlof zal dan gestart worden met de heraanleg van de Stovestraat. Dit moet klaar zijn in oktober.  In de Wilgendijk start men in september en daar moeten de werken kunnen afgerond worden tegen mei 2021. (DLD)