Nog 176 dagen … tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.  Regelmatig gaat eDiksmuide polsen bij de verschillende Diksmuidse politieke fracties naar een stand van zaken in de aanloop naar deze verkiezingen.

CD&V
Bijkomende namen van nieuwe kandidaten wenst men bij CD&V niet te geven.  Eerst moet het CD&V-bestuur daarover zijn groen licht geven, zo vernemen we van lijsttrekker en burgemeester Lies Laridon.  Wat haar eigen positie betreft, stelt ze ook tijdens de volgende bestuursperiode zich bij voorkeur als Diksmuids burgemeester voor stad en streek te willen inzetten.  Huidig regionaal CD&V-gedeputeerde Guido Decorte kandideert niet langer maar het is niet de bedoeling dat Lies Laridon na de verkiezingen zijn plaats binnen de deputatie zal innemen.  Tijdens de volgende bestuursperiode zullen er immers nog slechts 4 gedeputeerden zijn en op vandaag heeft CD&V al twee uittredende bestendig-afgevaardigden.  Bijgevolg meent Lies Laridon dat op vandaag een benoeming als gedeputeerde niet aan de orde is, ze blijft gaan voor het burgemeestersschap.

SP.a-open
Voor lijsttrekker, uittredend eerste schepen Kurt Vanlerberghe, is het momenteel opvallend windstil op het Diksmuids politiek front, stilte wellicht voor de grote storm.  Verder worden bij SP.a-open acht nieuwe kandidaten voorgesteld eind april, aan de vooravond van het 1 mei-feest.

N-VA
Volgens voorzitter Koen Coupillie telt N-VA al bijkomende kandidaten maar ook bij haar zullen de namen van deze kandidaten pas bekend gemaakt worden volgens de tijdslijn die ze zelf volgen.  Toch is er voor Koen Coupilie al nieuws voor de gemeenteraadsverkiezingen want bij N-VA krijgt men steeds meer de bevestiging dat er een drie-partijen-constructie wordt opgezet om de volgende bestuursmeerderheid te vormen die voldoende groot is. Ook al wordt dit niet met zoveel woorden gezegd, die meerderheid zou dan gevormd worden door CD&V, SP.a-open en Idee Diksmuide.

 Idee Diksmuide
Lijsttrekker Marc Deprez stelt dat Idee-Diksmuide op 3 plaatsen na over een voltallige lijst beschikt.  De invulling van de laatste plaatsen werd wel “on hold” geplaatst.  Men wil deze plaatsen vrij houden.  Indien zich tijdens de laatste maanden kandidaten zouden aanmelden, dan kunnen zij deze plaatsen innemen.  Hij wenst verder ook niet te bevestigen dat er een 3 partijen-constructie zou gevormd zijn voor de volgende bestuursploeg.

Groen
Voorzitter Gert Maertens bevestigt dat de leden van Groen op de ledenvergadering het kartel met SP.a hebben afgewezen.  De leden hadden te weinig vertrouwen in een vernieuwend en inhoudelijk sterk project dat aansluit bij Groens lokaal programma.  Bij Groen overheerst het gevoel dat SP.a vooral verder wil besturen met CD&V.  Volgende week worden met de kerngroep de lijsttrekker en de zichtbare plaatsen besproken.  Dat wordt in mei ook aan de leden voorgelegd.

Ondernemend Diksmuide
Initiatiefnemer Andy Vermaut stelt op vandaag al 10 medewerkers te hebben, al betekent dit voor hem nog niet dat zij allen op de lijst van Ondernemend Diksmuide zullen staan.  Ook al stelt hij dat het niet evident is een behoorlijke lijst op te maken, toch sterkt het Andy Vermaut dat zijn Facebook-pagina nu al 2700 bezoekers per week telt. (DLD)