Het Keiems kunstgrasveld gaat in de koelkast.  Diksmuide had twee kunstgrasvelden besteld: eentje voor het sportpark De Pluimen en het andere om het overbevraagd voetbalterrein aan de Keiemse Tervaetestraat te vervangen in afwachting van een herlokalisatie van de Keiemse voetbalaccomodatie.  Diksmuide had voor het Keiems kunstgrasveld een vergunning afgeleverd met een duurtijd van vijf jaar.  Maar het Vlaams Departement Omgeving heeft nu beroep aangetekend omdat er geen wettelijke vergunningsbasis is voor dit kunstgrasveld.  De provinciale deputatie moet nu oordelen over dit beroep tegen uiterlijk 25 november.  Dit betekent evenwel meteen dat Sporting Keiem niet alleen met zijn eerste ploeg maar ook en vooral met zijn vele jeugdspelers alvast minimum een seizoen langer zal moeten spelen op zijn spreekwoordelijke akker (foto archief).  Intussen is wel de aanleg begonnen van het kunstgrasveld aan De Pluimen in het centrum.  En tijdens de gemeenteraad was er maandagavond ook nog nieuws te horen over de voetbalvelden van Beerst, Vladslo en Woumen.

Diksmuide wil het voetbalveld van Woumen op zijn huidige locatie langs de Woumenweg behouden, zo bevestigde schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) maandagavond tijdens de bespreking van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) waarin het stadsbestuur zijn lange termijnvisie voor de ontwikkeling van de stad opneemt.  Maar volgens raadslid Bert Laridon (N-VA) ligt ook dit terrein, net als dit van Keiem, in agrarisch gebied en een vogelrichtlijngebied.  Bijgevolg zonevreemd zodat het voor hem zeker was dat ook dit terrein eerlang zal geschrapt worden.  En dan dreigt er een herhaling van het Keiems verhaal, zo waarschuwde hij opnieuw.  Hij verwees daarmee ook naar de waarschuwingen in het Keiems dossier die genegeerd werden met als gevolg dat men nu aan de Tervaetestraat in de kou blijft staan.  In Woumen zou Diksmuide volgens hem dan ook beter opteren voor een oplossing binnen het sport- en speelweefsel dat men in Woumen wil gerealiseerd zien in de omgeving van het WZC Zilvervogel en de basisschool.

Uit het voorgesteld GRS blijkt intussen ook dat Diksmuide denkt aan een herlocalisatie van het Keiems voetbal in hetzij het gebied tussen de Keiemdorpstraat en de Oostendestraat, tussen de Keiemdorpstraat en de Dodepaardenstraat ter hoogte van de waterloop en het gebied ten oosten van de Dodepaardenstraat ten noord van de Wittepoortstraat.
Ook het voetbalterrein in de Pouckestraat in Beerst moet verhuizen, ook dat ligt in agrarisch gebied dat niet aansluit bij het dorp.  Diksmuide wil nieuwe sport- en recreatiemogelijkheden ontwikkelen aansluitend bij de dorpskern.  Daarin kan een nieuw voetbalterrein voor Beerst geïntegreerd worden.
In Vladslo tenslotte is het voetbalterrein in onbruik geraakt zodat volgens schepen Marc Deprez een herbestemming die aansluit bij de woonomgeving en het landschap er zich opdringt.  Maar een bijkomende woonzone onder vorm van lintbebouwing die N-VA-raadslid Bert Laridon in een eerdere versie van het GRS had ontdekt, werd inmiddels al afgevoerd.
De voetbalterreinen van Leke en Nieuwkapelle zouden tenslotte onder hun huidige vorm kunnen behouden blijven. (DLD)