Groen heeft een verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ingediend om de voor haar waardevolle bomenrij aan de Woumense Zuidbroekstraat te behouden (foto archief). Groen wil dat de kapvergunning die Diksmuide en de bestendige deputatie afleverden aan Sport Vlaanderen om dertig  bomen uit deze bekende populierenrij neer te halen, wordt vernietigd.  Maar voor Diksmuids schepen Marc Deprez vormen deze bomen een gevaar voor de voorbijgangers.  Günther Claes van Groen, die ook een gecertifieerd boomverzorger is, stelt evenwel dat deze bomen kerngezond zijn, ze hebben enkel een onderhoudsbeurt nodig en kunnen nog 300 jaar oud worden.  Maar schepen Deprez vreest ook voor de verdere negatieve gevolgen die het bezwaar van Groen op lange termijn kan hebben voor het Diksmuids bomenbestand.

Volgens Günther Claes heeft het Diksmuids schepencollege deze kapvergunning goedgekeurd zonder ter plaatse te gaan.  Nochtans vormt deze populierenrij een landschapselement dat van heinde en ver te zien is, ze vormt in de doodlopende straat die de Zuidbroekstraat is, een prachtige toegangspoort tot het natuurgebied van de Blankaart.  Groen-Diksmuide kan er dan ook niet mee akkoord gaan dat deze bomen gekapt worden.  Ze weet zich ook gesterkt door de Diksmuidse milieuraad die eerder ook al een negatief advies gaf en vroeg de bomen niet te kappen.  En ook de provinciale omgevingsambtenaar zou volgens Groen haar argumenten gevolgd hebben.  Maar volgens Groen werden de argumenten van de omgevingsambtenaar door de bestendige deputatie, die moest oordelen over het eerste bezwaar dat Groen indiende tegen de kapvergunning, genegeerd. Voor Groen is dit op zijn zachtst uitgedrukt een vreemde manier van handelen.  Meteen voldoende om nogmaals in beroep te gaan tegen de door de deputatie goedgekeurde kapvergunning, deze maal bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
In een reactie stelt schepen Marc Deprez dat Groen uiteraard het recht heeft om een verzoekschrift in te dienen, al maakt hij de bedenking dat dit toch veeleer moet aanzien worden als een sport van de oppositie.  Toch is hij overtuigd dat zowel het schepencollege als de bestendige deputatie niet blindelings een milieuraad of een administratie moeten volgen maar daarentegen het algemeen belang moeten dienen.  Schepen Deprez voelt zich ook gesterkt in zijn beslissing door het standpunt van Natuurpunt die als beheerder van De Blankaart eveneens voorstander is van het kappen van deze populieren.
Tenslotte vreest Marc Deprez dat Groen er met deze actie er alvast heeft voor gezorgd dat er straks in Diksmuide niemand nog een boom op eigen houtje zal durven te planten.
De uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt dit najaar verwacht. (DLD)