In het columbarium van de voormalige kerk van Lampernisse is de eerste urne bijgezet, dat konden we vernemen van schepen Martin Obin.  Deze urnenbegraafplaats is sinds begin dit jaar in gebruik genomen.  In de 6 urnenbomen zijn er telkens 20 nissen ondergebracht zodat in deze urnenbegraafplaats 120 urnen kunnen bijgezet worden.  De urne die als eerste werd bijgezet is deze van een persoon die reeds enige tijd was overleden maar die nu werd overgebracht naar Lampernisse.  En intussen werden ook reeds 2 urnenplaatsen gereserveerd door personen die er na hun overlijden ook willen bijgezet worden.  Voor schepen Martin Obin is het alvast een opsteker dat in amper twee maanden tijd reeds 3 urnenplaatsen zijn ingenomen.  De kostprijs voor het bijzetten op deze urnenbegraafplaats is voor Diksmuidelingen dezelfde als op andere Diksmuidse begraafplaatsen.


De bijzetting van de eerste urne betekent meteen ook dat voortaan het urnengedeelte, dat via de vroegere hoofdingang van het kerkgebouw kan betreden worden, nu dagelijks open is.  Bedoeling is dat deze poort kan geopend worden vanop afstand.  Maar in afwachting dat dit afstandsslot geïnstalleerd wordt, staat de zaalverantwoordelijke dagelijks in voor het openen en sluiten van de hoofdingang.  Schepen Martin Obin onderstreept dat de zij-ingang, waarlangs ook het dorpshuis en de bijhorende tentoonstellingsruimte in de voormalige kerk kan bezocht worden, nog niet open is.  Activiteiten zijn er momenteel, in het kader van de geldende coronamaatregelen, immers niet mogelijk.  Maar bezoekers hebben voortaan wel de mogelijkheid om vanuit het urnengedeelte een blik te werpen op de geslaagde herinrichting met de urnenbegraafplaats en het dorpshuis in de vroegere kerk.

Maandagavond werden op de gemeenteraad ook herstellingswerken aan de kerk van Pervijze goedgekeurd.  Een andere Diksmuidse kerk die lang in aanmerking leek te komen voor een herbestemming.  Bij de goedgekeurde restauratiewerken worden enerzijds de brandglasramen gerestaureerd en anderzijds de galmborden vernieuwd.  Volgens schepen Martin Obin (CD&V) is dit een oud dossier dat in de onderste lade was terecht gekomen omdat er jarenlang onduidelijkheid was over het al dan niet herbestemmen of medegebruik van deze kerk. Deze restauratiewerken worden op 345.000 euro begroot maar hiervoor krijgt Diksmuide wel 30 procent aan subsidies.
In het kader van de herbestemming vroeg raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) waarom Diksmuide niet ingaat op het akkoord van het centraal kerkbestuur om de plaatselijke bibliotheek onder te brengen in één van de beuken.  Maar volgens schepen Obin is dit plan afgevoerd omdat een fysische scheiding met  een wand en een apart sanitair, te duur zou zijn.  Voor het Diksmuids stadsbestuur is het financieel beter om de bib onder te brengen in het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum van Pervijze.

En ook voor de kerk van Oudekapelle is er nog steeds geen herbestemming.  Volgens schepen Obin is het een moeilijke oefening om voor dit kerkgebouw een nieuwe invulling te vinden, zo antwoorde hij op de vraag van raadslid Koen Coupillie (N-VA) die polste naar een stand van zaken.  Na de zitting lichtte de schepen nog toe dat de vorig jaar aangekondigde bevraging bij de socio-culturele en jeugdverenigingen door de coronaomstandigheden nog niet is kunnen doorgaan.  Bij deze enquête had men willen horen of er bij dergelijke verenigingen nood is aan opslagruimte voor hun materialen.  Het omvormen van de kerk van Oudekapelle tot een depot voor de Diksmuidse verenigingen, lijkt voor de schepen nog steeds een mogelijke piste.  Maar daarover wil hij eerst de stem van de verenigingen horen.  Staat intussen genoteerd in zijn post-corona-agenda. (DLD)