De Diksmuidse liberalen nemen afstand van het voorstel van Open Vld dat vorige week werd gelanceerd. Open Vld wil de tekorten van de kerken, die vorig jaar in Vlaanderen 160 miljoen euro bedroegen, niet langer toedekken met overheidsgeld. Maar dit voorstel valt niet in goede aarde bij Idee Diksmuide die weliswaar haar tentakels heeft bij haar liberale geestesgenoten van Open Vld maar dus niet altijd op haar golflengte zit. Eerder had Idee Diksmuide ook al gesteld, in tegenstelling tot Open Vld tegen de doortrekking van de A19 te zijn en ook op het vlak van alternatieve energie voert zij een andere politiek. En nu is het ook nog uitkijken wat het standpunt zal zijn van Idee Diksmuide rond het jongst opgelaten Open Vld-ballonnetje dat de gemeenten vanaf 2024 een verplichte fusie wil opleggen. Idee Diksmuide lijkt alvast haar grote broer Open Vld niet blindelings te volgen.

Voor Marc Deprez, die als schepen voor Idee Diksmuide lid is van het Diksmuids stadsbestuur, is een kerk nog steeds een uniek gebouw dat charisma heeft en een herkenningspunt is voor een stad of een dorp. Deze gebouwen, die omwille van hun architectuur en kunstwerken, vaak een meerwaarde hebben, mag men, door het dichtdraaien van de financiële kraan, niet laten vervallen tot ruïnes. De bedragen die steden en gemeenten voorzien voor de kerken worden immers vooral gebruikt voor het onderhoud en herstel van de kerkgebouwen. In Diksmuide is er daarenboven een enveloppe afgesproken met de centrale kerkraad. Voor de dagelijkse werking moet Diksmuide voor de 13 kerken maximaal 340.000 euro per jaar bijpassen, voor de uit te voeren investeringen aan kerken is dat jaarlijks 250.000 euro. Tot dusver houden de kerken, ondanks de inflatie, zich stipt aan deze afspraken.
Maar schepen Deprez is ook niet blind voor het steeds kleiner aantal gelovigen die de vieringen bijwonen. Hij kan akkoord gaan om voor een aantal kerken herbestemmingen of nevenbestemmingen in overweging te nemen. Maar bij een ontwijding moet er dan wel een alternatief als een stille gebedsruimte kunnen aangeboden worden in de betrokken dorpen.

Verder neemt hij ook afstand van de stelling van Open Vld dat de katholieke kerk voldoende eigen middelen heeft om zijn eigen werking te financieren. Voor de Idee Diksmuide-spreekbuis is alvast de piste van het verkopen van vastgoed een korte termijnvisie. En hij gaat nog een stap verder. Voor de vele kapelletjes die vaak in private handen zijn maar die wel een erfgoedwaarde hebben, vraagt hij dat de Vlaamse regering integendeel subsidies zou voorzien voor het onderhoud van deze kapelletjes. Deze kapelletjes kunnen immers een stille gebedsruimte worden indien in een dorp de plaatselijke kerk aan de eredienst wordt onttrokken.
Marc Deprez onderstreept tenslotte dat, ook al zit Idee Diksmuide niet altijd op dezelfde golflengte van Open Vld, dit niet betekent dat hij zich met Idee Diksmuide, ook volledig losmaakt van Open Vld. Meningen moeten voor hem kunnen verschillen, dat is immers democratie. Anderzijds stelt hij dat Idee Diksmuide, die toch geen ééndagsvlieg is, moet los kunnen staan van de traditionele partijen.
Nu is het dus ook uitkijken in hoeverre Idee Diksmuide zich al dan niet kan vinden in een verplichte fusie. Maar daarover wil Marc Deprez nog geen uitspraken doen. Dat wil hij eerst afstemmen binnen Idee Diksmuide. (DLD)